פיאזומטר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/8/2017

פיאזומטר הינו צינור מחורר המצוי בקידוח צר קוטר המשמש לניטור דליפות ממיכלים לרבות מיכלי דלק. 

ההגדרה הנ"ל מבוססת על תקנות המים (מניעת זיהום מים – תחנות דלק) 1997

קריאה נוספת על פיאזומטר:

 1. הנחיות חדשות לבדיקת אטימות בתחנות דלק כולל פיאזומטרים

הפיאזומטר נועד לניטור של דליפות דלק מתחנות דלק באמצעות מדידת נוכחות אדי דלק באוויר הקרקע ((gas-soil, או בדיקת נוזלים, אם נוזלים אלו נמצאו בפיאזומטר.

המפרט של המשרד להגנ"ס להתקנת פיאזומטרים בתחנות דלק מחייב התקנת פיאזומטר במאצרה תת-קרקעית בה מוטמן מיכל דלק. ניתן להתקין פיאזומטר לפי מפרט אחר רק לאחר קבלת אישור, בכתב ומראש, מהממונה.

תקנות המים (מניעת זיהום מים)(תחנות דלק), קובעות את האמצעים למניעת זיהום מים מתחנת הדלק. בתקנה 8 נקבע לגבי מכלים תת קרקעיים, כמפורט להלן:

 • מיכל שנבנה עם מאצרה - על המאצרה להכיל פיאזומטר.
 • מיכל שנבנה עם מיכול משני (מיכל כפול דופן), מכלי דלק טמונים בעלי דופן כפולה יכול להיות מותקן ללא מאצרה ובלבד שבין דפנותיו מותקן אמצעי ניטור שאישר הממונה.
 • מיכל שנבנה ללא מיכול משני וללא מאצרה - על המפעיל להתקין שני פיאזומטרים לפחות בשני הקצוות של אתר הטמנת המכלים לפי המפרט של המשרד לאיכות הסביבה להתקנת פיאזומטרים בתחנת דלק.

על מפעיל של תחנת דלק לערוך בדיקות אטימות תקופתיות כדלהלן:

 • למתקן - מידי חודש, לגילוי דליפות באמצעי ניטור, לרבות פיאזומטרים.
 • לאמצעי הניטור למיכל – מדי חודש, לבדיקת תקינותם.

בדיקות אטימות יבוצעו בשיטות שנקבעו בהנחיות שאישר הממונה. 

מסמכים רלוונטיים לשימוש בפיאזומטר:

 1. הנחיות הממונה לביצוע בדיקות אטימות ותקינות למיתקנים ולאמצעי ניטור (כולל פיאזומטרים) בתחנת דלק, 2016, המשרד להגנ"ס
 2. מפרט להתקנת פיאזומטרים בתחנת דלק, 2004, המשרד להגנ"ס
 3. ניטור אדים ומים בתחנות תדלוק באמצעות פיאזומטר, מאמר, 2003, המשרד להגנ"ס

------------------

מידע נוסף על זיהום קרקע | infospot


ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX צח כהן 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compostor@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: דיגום קרקע מזוהמת , קרקעות מזוהמות , פיאזומטר , Piezometer ,