אישור מנהל רוחבי למפעל אלקון החדש
מפעל אלקון, שהועתק לנאות חובב, קיבל אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת. עם קבלת האישור ניתן לשלוח לאלקון פסולת המכילה חומרים מסוכנים ללא צורך באישור המשרד להגנת הסביבה עבור כל משלוח בנפרד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/5/2016

מפעל אלקון שהעתיק לאחרונה את הפעילות שלו מאזור הצפון למפעל החדש באזור התעשייה של נאות חובב, מצטרף לרשימת המתקנים שקיבלו מהמשרד להגנת הסביבה אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת.

המשרד להגנת הסביבה החליט לפני כשנה להעניק אישורי מנהל רוחביים לטיפול בפסולת מסוכנת לגופים נוספים מלבד לחברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב, לה אישור מנהל רוחבי המעוגן בחקיקה. ההחלטה התקבלה כחלק מרפורמה רחבה יותר שמבצע המשרד במדיניות פסולת מסוכנת, ומטרתה לעודד יישום של טיפולים סביבתיים יותר לפסולת מסוכנת, כגון מיחזור והשבה, העדיפים על סילוק והטמנה המבוצעות בנאות חובב במסגרת פעילות החברה לשירותי איכות הסביבה.

תנאים להעברת פסולת מסוכנת לחברות עם אישור מנהל רוחבי

האישור הרוחבי שניתן מאפשר ליצרני פסולת מסוכנת, לשלוח לאלקון פסולת המכילה חומרים מסוכנים ללא צורך באישור המשרד להגנת הסביבה עבור כל משלוח. המשרד להגנת הסביבה ‏מאשר ‏העברת ‏פסולת ‏חומרים מסוכנים ‏לאלקון בהתאם לתנאים באישור הרוחבי המפרטים, בין היתר, את זרם הפסולת שניתן להעביר לאלקון ואת סוג הטיפול המאושר לביצוע באלקון:

  • זרם הפסולת: שפכים ‏תעשייתיים ‏מהתעשיות ‏פרמצבטיקה, ‏כימיה ‏,מתכת ‏ואלקטרוניקה,‏ דטרגנטים‏ וכימיה‏ עדינה.
  • סוג ‏הטיפול‏: פיסיקוכימי.

בנוסף, קיימים תנאים התקפים לכל מפעל המקבל אישור מנהל רוחבי. למשל, שיצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת ואת הסכמת החברה לטפל בה, שמובילי הפסולת יהיו בעלי היתר רעלים ועוד, כפי שמפורט במסמך אישור המנהל.

------------

קישורים רלוונטיים

  1. אישור מנהל רוחבי של מפעל אלקון [pdf]
  2. אישור מנהל רוחבי לעלה שירותי אקולוגיה, 18.10.2015
  3. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  4. רשימת מתקנים עם אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת | infospot
  5. פסולת מסוכנת | infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת:

תגיות: פסולת מסוכנת , אישור מנהל רוחבי ,