בעל מערכת קירור מבוססת אמוניה? תנאים חדשים להיתר רעלים
המשרד להגנת הסביבה מחדש את התנאים הנוספים להיתר הרעלים למערכות קירור מבוססות אמוניה. התנאים החדשים עתידים להתפרסם בקרוב
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/3/2015

חוק חומרים מסוכנים מחייב כל אדם העוסק ברעלים בקבלת היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה. להיתר זה מתווספים תנאים גנריים המחייבים את בית העסק. מסמך התנאים הנפוץ ביותר הינו "תנאים כלליים בהיתר רעלים", אליו מתווספים מסמכי תנאים נוספים בהתאם לפעילות המבוצעת עם החומרים המסוכנים. שימוש באמוניה [NH3] במערכות קירור היא אחת הפעילויות לה מצורפים תנאים נוספים (משנת 2008), אשר עומדים כעת בפני שינוי.

הרקע לעדכון התנאים הנוספים הוא ריבוי התאונות עם אמוניה בשנים האחרונות ופוטנציאל הסיכון שיש לשימוש באמוניה במתקנים גדולים. בחודש נובמבר האחרון דיווחנו על דליפת אמוניה במפעל בעמק חפר, בעקבותיה נהרג אדם ועשרים אנשים נפצעו.

המשרד להגנת הסביבה פרסם בינואר 2015 טיוטת תנאים נוספים למערכות קירור באמוניה. בתנאים החדשים מתייחסים בין היתר להגבהת צנרת, דרישה שלא מופיעה בתנאים הנוכחיים, הקמת מאצרות לכל המדחסים, מאצרות לכל מכלי האמוניה, התקנת מערכות אוויר בחדרי מכונות וחדרי מכלים ועוד.

בנייר עמדה שהגישה התאחדות התעשיינים, המתייחס לטיוטה המוצעת, הועלו בין השאר הנקודות הבאות:

 • אבחנה והתאמת הדרישות לפי גודל מערכת האמוניה, זאת משום שמערכות קטנות מסוכנות פחות, ולא דורשות למשל חלוקה למקטעים, מאצרות למכלי אמוניה, בדיקת מכלים ועוד.
 • אבחנה בין מפעלים קיימים למפעלים חדשים, זאת מאחר שבמפעלים קיימים יתכן מבנה תשתיות שאינו מאפשר את יישום הדרישות, להבדיל ממפעלים חדשים שיוכלו ליישם את הדרישה בהליכי התכנון. בנוסף, לדברי ההתאחדות, יש לאפשר משך זמן סביר לחברות לצורך היישום ולהתחשב ביכולות הכלכליות והתפעוליות שלהן.
 • תיאום התנאים עם רגולטורים משיקים. בין היתר, הדרישות הנוכחיות של המשרד להגנת הסביבה מתנגשות עם דרישות פיקוד העורף בנושא צנרת, קיימת התנגשות עם הוראות יצרן מחייבות ועוד.
 • לא ניתן לבצע את הדרישה להקמת מאצרות לכל המדחסים שמופיעה בתנאים הנוספים החדשים הן מבחינה תפעולית והן מבחינה כלכלית. מעבר לכך, התקנת מאצרות בחדרים קיימים עלולה ליצור בעיות תפעול, מכשול בתנועה בחדר בשוטף ובחירום ועוד.
 • הדרישה להגבהת הצנרת אשר מופיעה בתנאים החדשים תגרור עלויות מופרזות כולל הפסקת פעילות שוטפת. בנוסף, מבחינה מעשית יש ציוד צנרת וברזים שלא ניתן להגביהם, ורצוי לבחון את הדרישה בהתאם לנסיבות הייחודיות של כל מפעל.

-------

קישורים רלוונטיים:

 1. טיוטה: תנאים נוספים למערכות קירור באמוניה - חדש, 01.2015 [pdf]
 2. תנאים למערכות קירור המשתמשות באמוניה, 2008 [pdf]
 3. נייר עמדה של התאחדות התעשיינים לתנאים הנוספים למערכות קירור באמוניה, 02.2015 [pdf]
 4. דף מידע על אמוניה, וויקיפדיה
 5. מדריך יישום להיתר רעליםinfospot
 6. בעל היתר רעלים? שינויים במדיניות סיווג חומרים מסוכנים ומפעלים מסוכנים, ידיעה מה 22.01.15
 7. הרוג ו - 20 פצועים בדליפת 8 טון אמוניה במפעל בעמק חפר, ידיעה מה 09.11.14
תגיות: היתר רעלים , אמוניה , תנאים להיתר רעלים , חומרים מסוכנים ,