ההשפעות הסביבתיות של חיפושי נפט וגז טבעי לחופי ישראל
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור טיוטת סקר אסטרטגי סביבתי (סא"ס) לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים. מה הסקר כולל ולמה הוא משמש? התשובות לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/7/2016

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור טיוטת סקר אסטרטגי סביבתי (סא"ס) לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים. הסקר נועד להוות בסיס מידע וכלי עזר לממונה על ענייני הנפט במשרד, לקבלת החלטות טרם מתן זכויות חדשות לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים.

שיתוף הציבור בסקר

שיתוף הציבור נועד להיות חלק מובנה בתהליך התכנוני הכולל. לתהליך נלווים שקיפות, עדכון ויידוע אקטיבי של הציבור, תוך שימוש במגוון שיטות לשיתוף. משרד האנרגיה אף יוזם מפגש להצגת הסקר לציבור שיתקיים בעוד 3 שבועות לצורך הנגשת המידע והצגה של התקדמות הסא"ס לבעלי העניין היייחודיים ולציבור הרחב וקבלת הערותיהם.

העברת הערות לטיוטת הסקר

ניתן להעביר הערות לטיוטת הסקר עד ליום א' ה-31.7.16 בדוא"ל SEA16@energy.gov.il 

תחומי הסקר

טיוטת הסקר מקיפה וכוללת 254 עמודים. בין הנושאים נסקרו:

 • תחום הסביבה: איסוף מידע ביחס לבתי גידול, השפעות סביבתיות של פעילות חיפוש והפקת נפט וגז ועוד
 • שיקולים כלכליים בפיתוח מקורות דלק בים
 • סיכונים
 • דרכי טיפול בזיהום נפט
 • רגולציה וחלופות מדיניות
 • ועוד תחומים רבים

כמו כן, הסקר כולל פרק מפורט של המלצות לפעולה בתחומים השונים: המלצות בתחום האקולוגיה, בתחום הכלכלי, טכנולוגיה ועוד.

--------

קישורים רלוונטיים

 1. טיוטא להערות הציבור: סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש נפט וגז טבעי בים, משרד האנרגיה [pdf]
 2. בג"צ: האם המדינה רשאית להפחית את הערבות המזערית לחיפושי נפט? 24.01.2016
 3. במקום להוריד את מחירי הגז – מעלים את מחירי המזוט לתעשייה, 22.03.2016
 4. מאמר: מיסוי ירוק זה לא רק לתחבורה, 21.03.2016
 5. גבאי מתייחס למפעל שהודיע על הפסקת השימוש בגז טבעי: "חלום הבלהות של המשרד להגנ"ס", 01.02.2016
 6. שינוי אקלים | infospot
תגיות: גז טבעי , נפט , זיהום אוויר , וועדת מיסוי ירוק ,