המשרד להגנ"ס מציע תמיכה כספית לעמותות סביבתיות
גם השנה המשרד להגנ"ס מפרסם קול קורא לתמיכה בעמותות סביבתיות שיפעלו לקדם את הנושאים שהוא מעוניין בהם. מי רשאי להגיש בקשה? מה רשימת הנושאים? איזה סוגי פעילויות?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/11/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לתמיכה כספית בעמותות סביבתיות, כחלק מתכניתו לחיזוק הקשר עם ארגוני הסביבה. לא פורסם היקף התמיכה, אך בשנה שעברה הסכום עמד על כ-3.8 מיליון ₪.

התמיכה תינתן עבור ארגון פעילויות שמטרתן העשרה והעלאת המודעות בנושאי תוכן סביבתיים ויעודדו חדשנות באמצעות: ימי עיון, כנסים, הכנת מחקרים, פיתוח תוכנית לימודים והקמת אתר אינטרנט.


כתבות רלוונטיות:

 1. המשרד להגנ"ס ישלם 4 מיליון ₪ לארגונים סביבתיים, 11/03/2019
 2. הירוקים רוצים נציגות בקרן ממשלתית של חצי מיליארד ₪, 06/05/2020
 3. המשרד להגנ"ס מפרסם קריטריונים לתמיכה בעמותות סביבתיות, 5.11.2018
 4. עמותת 'ירוק עכשיו' קיבלה רישיון לתבוע בגין מפגעים סביבתיים, 15.02.2018

מי יכול להגיש בקשה לתמיכה?

להלן תמצית התנאים בהם נדרש לעמוד הגוף מבקש התמיכה:

 • מוסד הפועל ללא מטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה או כחברה לתועלת הציבור
 • עיקר פעילותו בנושאי תוכן סביבתיים
 • אינו מוסד חינוכי לתלמידים עד גיל 18 ואינו תנועת נוער
 • הפעילות הנתמכת אינה מתוקצבת מתקציב המדינה

הנושאים הסביבתיים שיקבלו תמיכה

להלן תמצית רשימת הנושאים הרלוונטיים לתמיכה של המשרד להגנ"ס בעמותות:

 • מניעת פסולת במקור, קידום מחזור והשבה
 • צמצום והפחתת זיהום אוויר מתחבורה, תעשייה וחשמל, מניעת שריפות בשטחים פתוחים
 • מניעת סיכונים מחומרים מסוכנים, קרינה ורעש
 • שמירה על שטחים פתוחים ומגוון הביולוגי;
 • שמירה על ניקיון הימים, החופים ומקורות המים
 • שינוי אקלים, הפחתת פליטות גזי חממה (מיטיגציה) והסתגלות (אדפטציה)
 • הפחתת השימוש במשאבי טבע, קידום עירוניות, בניה ירוקה, חדשנות סביבתית, וקידום כלכלה מעגלית

סוגי הפעילויות שיקבלו תמיכה

להלן תמצית רשימת סוגי הפעילויות הרלוונטיים לתמיכה של המשרד להגנ"ס בעמותות, כאשר הנושא העיקרי של הפעילות צריך להיות מבין הנושאים הסביבתיים הרלוונטיים (לעיל):

 • ארגון של פעילות (יום עיון, כנס, סמינר וכו') שמטרתה העלאת מודעות בציבור הרחב.
 • הכשרה, התמקצעות ופיתוח ידע ויכולות ארוכות טווח בקרב מתנדבים ועובדים באמצעות ימי עיון וכו'.
 • הכנת מחקרים, דו"חות ומסמכי מדיניות בנושאים הרלוונטיים
 • פיתוח תכנית לימודים, תוכניות העשרה ואמצעים להטמעתם בקהלי יעד שונים
 • הקמה של אתר אינטרנט או שיפור של אתר קיים, העוסק בנושאים הרלוונטיים

את הבקשות ניתן להגיש עד ל 26 לדצמבר 2020, לפי הפרטים המופיעים באתר המשרד להגנ"ס.

-----

מסמכים רלוונטיים:

 1. קריטריונים לחלוקת