ארגוני הסביבה רוצים נציגות בקרן הממשלתית שמנהלת חצי מיליארד ₪ בשנה
המשרד להגנ"ס השיב בחיוב לקריאת הארגון "חיים וסביבה" למינוי נציג/ת ציבור מטעם ארגוני הסביבה בהנהלת הקרן לשמירת הניקיון. עד לאחרונה כיהנו בתפקיד 2 ראשי רשויות מקומיות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/5/2020

עמותת "חיים וסביבה", ארגון הגג של התנועה הסביבתית, מבקשת לשלב נציג מטעם ארגוני הסביבה בהנהלת הקרן לשמירת הניקיון.

הקרן מנהלת תקציב שנתי של כ- 500 מיליון ₪ שברובם מגיעים מהיטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות ואשר אמור לשמש בעיקר לפיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת.


כתבות רלוונטיות:

  1. "הירוקים": אלקין מסרב לצרף לקרן הניקיון נציג מארגוני הסביבה, 09/7/2017
  2. השלטון המקומי מכניס 2 נציגים לקרן הניקיון, 11/7/2016
  3. מענק קורונה: 189 מיליון ₪ לרשויות המקומיות לטיפול בפסולת, 07/04/2020
  4. 600 מיליון ₪ להקמת משק פסולת אזורי ומתקני טיפול, 03/3/2020
  5. למידע נוסף על פסולת | infospot

מי שולט בקופה של קרן הניקיון?

לקרן הניקיון 2 מקורות הכנסה עיקריים:

  1. 500 מיליון ₪ בשנה מהיטל הטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות על כל טון פסולת שנשלח להטמנה. אמור לשמש בעיקר לפיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת.
  2. 20-30 מיליון ₪ מקנסות על חוקי סביבה: חוק חומ"ס, חוק למניעת מפגעים, חוק האסבסט, פקודת בריאות העם, חוק האריזות, חוק הפיקדון, חוק השקיות ועוד. ומיועד לשימושים שונים.

החוק קובע כי קרן הניקיון תנוהל על ידי 7 חברים לפי המפתח הבא: 2 נציגי ציבור שאינם עובדי מדינה שימונו על פי המלצת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, 2 עובדי משרד האוצר ו-3 עובדי המשרד להגנ"ס ובהם מנכ"ל המשרד שהוא יו"ר הקרן.

נציגי הציבור בהנהלת קרן הניקיון

כבר מספר שנים שארגוני הסביבה מנסים להכניס נציג מטעמם להנהלת קרן הניקיון על תקן נציג הציבור, אלא שבשנת 2016 אוישו שני התקנים לנציגי ציבור בהנהלת קרן הניקיון על ידי נציגי השלטון המקומי יחיאל זוהר, ראש עיריית נתיבות וגיל לבנה, ראש המועצה המקומית שוהם. כך ששילוב נציג מטעם ארגוני הסביבה, היה מגיע על חשבון אחד מנציגי השלטון המקומי.

אלא שגיל לבנה לא המשיך לקדנציה נוספת כראש המועצה המקומית שוהם (לאחרונה דיווחנו כי מונה למנכ"ל איגוד ערים דן – חירייה) ולכן גם חברותו בהנהלת הקרן הסתיימה וכרגע יש תקן פנוי לנציג ציבור בהנהלת קרן הניקיון.

ארגוני הסביבה רוצים נציג בהנהלת קרן הניקיון

לפני מספר חודשים פנתה עמותת 'חיים וסביבה', ארגון הגג של התנועה הסביבתית, למשרד להגנ"ס וביקשו לקדם מינוי נציג ציבור, מטעם ארגוני הסביבה, להנהלת קרן הניקיון. ב'חיים וסביבה' סבורים כי מינוי שכזה יסייע בבניית אמון מצד הציבור כלפי פעילות הקרן, והגברת השקיפות וההתייחסות הציבורית לנושאים הנידונים בהנהלת הקרן.

המשרד להגנת הסביבה השיב לאחרונה כי אכן יש תקן פנוי לנציג ציבור בהנהלת קרן הניקיון, בשל הפסקת חברותו של גיל לבנה. המשרד ציין כי לאחר כינונה של ועדת הפנים והגנ"ס של הכנסת (שצריכה לאשר את המינויים בהנהלת הקרן) ניתן יהיה למנות נציג ציבור וכי הם ישמחו לקבל את המלצת ארגון חיים וסביבה לגבי נציג זה.

קול קורא לנציג ציבור מארגוני הסביבה – לקרן הניקיון

בעקבות תשובת המשרד להגנ"ס, פרסם ארגון "חיים וסביבה" קול קורא למועמדים לכהונה כנציג/ת ציבור בקרן לשמירת הניקיון. בין הדרישות לתפקיד המתבצע בהתנדבות מלאה – מחויבות לנושאי סביבה וקיימות, הכרות מקצועית ומעמיקה בתחומים רלוונטיים, ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים וכן עדיפות לעובדים או פעילים מגוף החבר בארגון "חיים וסביבה".

ניתן להגיש מועמדות עד ה־10 במאי.

למה משמשים כספי קרן הניקיון?

מרבית כספי קרן הניקיון אמורים לשמש בעשור הקרוב למימוש האסטרטגיה של המשרד להגנ"ס לטיפול בפסולת עירונית בעזרת הקמה ושדרוג של מתקני מיון וטיפול בפסולת והקמה של מתקני השבה (שריפת פסולת לאנרגיה).

אלא שכספי הקרן משמשים גם לצרכים נוספים. למשל, לפני שבועיים דיווחנו כי הנהלת הקרן אישרה העברת תקציב של 190 מיליון ₪ לרשויות מקומיות לצורך טיפול בפסולת לאור משבר הקורונה.

התייחסויות

ממרכז השלטון המקומי נמסר: "מרכז השלטון המקומי מאמין שבקרן הניקיון שעיקר פעולותיה עוסקות במניעת הטמנת פסולת, בדגש על המדיניות החדשה, ראוי שיהיה נציג מטעם השלטון המקומי. רק כך הקרן תוכל לממש את מטרתה וייעודה."


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>