התקציב אושר. 4 מיליארד ₪ למתקני תשתית פסולת
קרן הניקיון אישרה את התקציב של יישום התוכנית האסטרטגית של המשרד להגנ"ס במטרה לצמצם את ההטמנה עד 2030. לא רק מתקני השבה, גם הקמת 6 מתקני מיון ו- 4 מתקני עיכול אנארובי במאות מליוני ₪. ברקע: האוצר רוצה לגרוע מאות מיליוני ₪ מהקרן לטובת תקציב המדינה לשנת 2019
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/1/2018

בהמשך לדיווח שלנו משבוע שעבר על הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת ב-3 מיליארד ₪ כחלק מהאסטרטגיה החדשה של המשרד להגנת הסביבה לצמצום ההטמנה ועידוד חלופות סביבתיות לטיפול בפסולת, המשרד מדווח כיום כי הנהלת קרן הניקיון אישרה את התקציב למימון התוכנית האסטרטגית החדשה בהיקף כולל של 4 מיליארד ₪ עד שנת 2030 (מתוכם 2.8 מיליארד ל -3 מתקני ההשבה). בנוסף אנחנו מביאים עכשיו תמצית של חלקים נוספים מהאסטרטגיה, מלבד מתקני ההשבה, שתוצג במלואה בחודשים הקרובים. 

האוצר רוצה לגרוע מאות מיליוני ₪ מקרן הניקיון

בימים האחרונים נודע כי בתקציב 2019 שיוצג בפני הכנסת ביום חמישי הקרוב, מתכנן האוצר לגרוע מאות מיליוני ₪ מכספי קרן הניקיון, בה הצטברו כספים בהיקף של כמיליארד ₪. לא נתפלא אם המשרד להגנ"ס הזדרז לכנס את הנהלת קרן הניקיון לאשר את תקציב התוכנית האסטרטגית לענף הפסולת על מנת להבטיח את הכספים הנמצאים בקרן מפני זליגתם לקופת האוצר הכללית. המשרד להגנ"ס אמר לנו ש: "ההצעה לקחת כסף מקרן הניקיון למטרות אוצריות היא הצעה שערורייתית שאנחנו מתנגדים לה מכל וכל, והיא מנוגדת למטרת קרן הניקיון שנקבעה בחוק. ההצעה הזאת שונה מאוד מתקדימים שהיו בעבר, כאשר משרד האוצר לקח הלוואת תקציב מזומן מקרן הניקיון, מבלי להקטין את גודל הקרן ומבלי לפגוע ביכולת שלה להתחייב ולקדם פרויקטים בתחום קידום המחזור ושיפור תשתיות הטיפול בפסולת. הפעם ההצעה מדברת על פגיעה אנושה בקרן הניקיון, ובכוונתנו להילחם בה בכל הכוח."

מעניין לזכור שחברי הנהלת קרן הניקיון שאישרו את התקציב ליישום התוכנית האסטרטגית הם נציגי המשרד להגנת הסביבה, השלטון המקומי וגם 2 נציגים של משרד האוצר.

לו"ז הקמת מתקני טיפול


מקור: המשרד להגנ"ס

פסולת אורגנית: מתקני מיון בקצה ומתקני עיכול אנאירובי

היעדים החדשים שהמשרד להגנ"ס מציב לשנת 2030 הם 51% מיחזור, 23% השבה ו-26% הטמנה. החלק של ההטמנה וההשבה ברורים. אבל איך מגיעים מ-21% מיחזור כיום ל-51% מיחזור ב-2030?

אין שאלה שבכדי להעלות את שיעור המיחזור באופן דרמטי יש למחזר לא רק את זרם הפסולת היבשה, אלא גם את זרם הפסולת הרטובה (אורגנית) המהווה 35% מהפסולת העירונית. בשביל למחזר צריך קודם כל להפריד את הפסולת הרטובה האורגנית משאר הפסולת ולאחר מכן לשלוח אותה למתקני קצה שיטפלו בה וימחזרו אותה, כאשר הטיפול הנפוץ הוא הפיכה לקומפוסט (דשן) חקלאי. בהתאם, האסטרטגיה החדשה מבוססת על תמהיל של טכנולוגיות לטיפול משולב בפסולת הכוללות: מתקני מיון להפרדת זרמי פסולת למיחזור ומתקני עיכול אנאירובי, לצד המתקנים המדוברים להשבת אנרגיה מפסולת שיקלטו את זרם הפסולת שלא ניתן למחזר.

מתקני מיון: מי שעוקב אחרי ענף הפסולת יודע שהמשרד להגנ"ס החליט לפני כשנתיים לשנות את הפתרון שלו להפרדת פסולת אורגנית מהפרדה במקור (פחים חומים) למתקני מיון אזוריים. כעת המהלך קורם עור וגידים. לפי התוכנית, המשרד מתכנן לעודד הקמת 6 מתקני מיון חדשים עד שנת 2024, כאשר המשרד יתמוך באמצעות קרן הניקיון בסכום של כ - 240 מיליון ₪. ההספק הצפוי של כל מתקן יהיה קליטת 1,500 טון פסולת ליום. המשרד יתמוך כספית בהקמת מתקני המיון, בתמורה להתחייבותם לגביית מחיר תחרותי מהרשויות המקומיות. בנוסף המשרד צפוי לתמוך באמצעות קרן הניקיון בתהליך המיון מתקני מיון (קיימים וחדשים) בהיקף של 150 מיליון שקל.

מתקני עיכול אנאירובי וקומפוסטציה: השלב השני, לאחר קבלת זרם פסולת אורגנית מופרדת ממתקני המיון, הוא העברתה למתקני טיפול ומיחזור. התוכנית של המשרד להגנ"ס כוללת סיוע בהקמת 4 מתקני טיפול בפסולת פריקה ביולוגיה, שימוקמו קרוב למתקני המיון, ויטפלו כל אחד בכ 600 טון פסולת ליום. היקף התמיכה של המשרד באמצעות קרן הניקיון כ- 400 מיליון ₪. המתקן הראשון יוקם בשטח השפד"ן ויטפל בכ-1,000 טון ביום של פסולת פריקה ביולוגית.

יעדים נוספים: הגברת ההפרדה במקור של חומרים מתמחזרים (recyclables) באמצעות הפח הכתום, ומיון של עד 100% מהפסולת העירונית שלא מופרדת במקור במתקני מיון. בנוסף, המשרד יעודד את השימוש ב-RDF בתעשיית המלט ובתחנות כוח. שילוב ה-RDF בתמהיל הטיפול בפסולת עירונית יסייע בטווח הקצר לחיזוק משק האנרגיה.

תמיכה באשכולות פסולת לצורך הפחתת עלויות לרשויות המקומיות: בהיקף מימון כולל של 400 מיליון שקל. טיפול אזורי בפסולת משפר שירות ומוזיל עלויות, וכבר החל ב-7 אשכולות ברחבי הארץ.

בחודשים הקרובים המשרד להגנ"ס יפרסם מכרזים וקולות קוראים לצורך הוצאה לפועל של התוכנית האסטרטגית.

אבני דרך ליישום התוכנית


מקור: המשרד להגנ"ס

גורם מקצועי בענף הפסולת עמו שוחחנו התייחס לאסטרטגיה החדשה: "יש להבין כי הצלחתם הכלכלית של מתקני מיון ו/או שריפה של פסולת תלויה רבות במחיר האלטרנטיבי. עלות התפעול של מתקנים כאלו - ההקמה, האחזקה, כח האדם  - גבוהה ביותר. כל עוד מחיר האלטרנטיבה (ההטמנה) יהא נמוך – וכיום בישראל הוא נמוך משמעותית מהמחיר במדינות בהן מפעילים באופן מסיבי פתרונות לטיפול בפסולת – המפעלים האלו נדונים מראש לקשיים רבים, וחוסר כלכליות מצד הסקטור הפרטי להקמתם.

לכן הפתרון חייב להיות באמצעות העלאת מחיר ההטמנה (בדרך של העלאת ההיטל) או התחייבות ארוכת טווח של המדינה לסבסוד משמעותי של מחיר ההטמנה. כל עוד האלטרנטיבה (הטמנה זולה) רלוונטית – השוק יפנה לשם וכל התכניות היפות יישארו על הנייר."

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "החלטת קרן הניקיון מהיום קובעת שמדינת ישראל עושה צעד היסטורי בטיפול בפסולת ומאשרת תוכנית שתואמת את הסטנדרטים המקובלים במדינות המערב. נקים מתקנים חדשים להשבת הפסולת לאנרגיה, בדומה לרוב המדינות המפותחות כולל אירופה והמערב, ונצמצם בצורה דרמטית את הטמנת הפסולת ואת ההוצאות של הרשויות המקומיות על טיפול בפסולת"

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "זו פריצת דרך משמעותית. זהו פרויקט תשתית לאומי רחב היקף ומורכב, שיביא לשירותי פסולת טובים וזולים יותר לאזרח ולהפחתה משמעותית של זיהומים וסיכונים הנגרמים מפסולת"

תגובת עמותת אזרחים למען הסביבה: "לכאורה מדובר בצעד תקדימי ומבורך אבל בחינה יותר מעמיקה מגלה כמה בעיות: ראשית, רוב התקציב של התכנית מושקע במתקני שריפה שהינו הפתרון הפחות מועדף מבחינה סביבתית ובריאותית. התכנית, כמו תכניות קודמות שיזם המשרד להגנת הסביבה בנושאי פסולת, לא נותנת פתרון לבעית ניהול משק הפסולת ברשויות החלשות והבינוניות-בעיה שאחראית לרוב מפגעי הפסולת הקיימים במדינה ואשר פוגעים בבריאות מאות אלפי תושבים כל יום כמו אתרי פיראטיים ושריפות. לא ייתכן שהמדינה תיזום פעם אחר פעם מיזמים ופתרונות "מתקדמים" שנלקחו מהעולם אבל לא מותאמים לבעיות המקומיות ומבלי לשפר את יכולת הרשויות להתמודד עם הבעיות ולהתאים את הפתרונות. כל עוד האחריות  היא בידי הרשויות המקומיות אז הפתרונות צריכים להיות מותאמים אליהן.

הסעיף היחידי בתכנית שמתייחס לרשויות מקומיות הוא תמיכה באשכולות בסכום קטן של 400 מליון ₪, אבל הניסיון עם האשכולות הקיימים מראה עד כה שהעלויות עבור הרשויות לא הוזלו, והמנגנון לא שיפר את ההתנהלות הכללית והיכולת של הרשויות המקומיות להשתלט על כל בעיות הפסולת בתחומן, ובוודאי שלא על בעיית העבריינות ועסקי הפסולת הפיראטיים והשלכת הפסולת בשטחים הפתוחים."

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. בעשור הקרוב יוקמו מתקני השבה בסכום של 3 מיליארד ₪, 4.01.2018
  2. מה מתכנן המשרד להגנ"ס לענף הפסולת העירונית? 23.05.2017
  3. מדיניות מעודכנת לפסולת עירונית, 23.02.2017
  4. המשרד להגנ"ס: קרן הניקיון לא תהיה מוטה להפרדה במקור, 05.12.2016
  5. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת, 20.11.2016
  6. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

--------

מסמכים רלוונטיים:

  1. מדיניות לקידום מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. מצגת הקמת מתקני השבת אנרגיה, המשרד להגנ"ס [pdf]

--------

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה סיוון פרץ 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>