פסולת עירונית ביתית

פסולת עירונית מעורבת
פסולת עירונית מעורבת היא זרם הפסולת הגדול בישראל ובהתאם אחראית לשוק גדול בו לוקחים חלק: רשויות מקומיות, קבלני איסוף פסולת, תחנות מעבר ומיון פסולת, מפעלי מיחזור פסולת ומטמנות פסולת.
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 07/3/2018

שוק הפסולת עבר מהפכה בשני העשורים האחרונים בישראל ובפרט זרם הפסולת המרכזי - פסולת עירונית מעורבת. ראשיתה של המהפכה, בסגירת אתרי פסולת לא מוסדרים שפעלו ללא רישיון וללא תשתית לטיפול בפסולת, אך היו הפתרון השכיח לפסולת העירונית, עד לפני כעשור. כאמור, אתרים אלה נסגרו ובמקומם נפתחו והוסדרו תחנות מעבר ומיון לפסולת עירונית ואתרי הטמנה מודרניים המפחיתים את ההשפעה של הפסולת על הסביבה.

המשך תהליך הסדרת שוק הפסולת, היה קביעת היטל ההטמנה לפני כעשור, במטרה לעודד פתרונות סביבתיים יותר כגון הפחתה במקור, שימוש חוזר, מיחזור והשבה. סביב היטל ההטמנה יש עד היום מחלוקות רבות בין הרשויות המקומיות למשרד להגנת הסביבה ולשאר הגורמים הפעולים בתחום. נראה שבנושא זה עוד לא נאמרה המילה האחרונה.

השלב הבא היה חקיקת חוקי מיחזור ייעודיים לזרמי פסולת ספציפיים שבעצם נגזרו החוצה מזרם הפסולת העירונית המעורבת: חוק הפיקדון למכלי משקה, חוק פסולת אריזות וחוק פסולת אלקטרונית. חוקי מיחזור ייעודיים שנכנסו לתוקף בעשור האחרון.

במקביל, במהלך העשור האחרון המשרד להגנת הסביבה מוביל מדיניות של הפרדה במקור של זרם הפסולת האורגנית (פסולת רטובה, מקורה בעיקר פסולת ממזון וגזם) בעזרת פחים חומים. במהלך השנים 2015-2016, השר לשעבר אבי גבאי והמנכ"ל ישראל דנציגר החליטו לשנות את המדיניות בתחום ולשים דגש דווקא על מתקני קצה עירוניים להפרדת הפסולת האורגנית. בתקופתו של השר זאב אלקין המדיניות החדשה תפסה תאוצה ולקראת סוף שנת 2017 המשרד להגנ"ס הציג אסטרטגיה חדשה לפסולת העירונית לפיה יושקעו בשנים הקרובות 4 מיליארד ש"ח להקמת מתקני מיון פסולת, מתקני טיפול אנארובי לפסולת אורגנית ומתקני שריפה להפקת אנרגיה מפסולת, כל זאת בשביל להביא לצמצום הטמנת הפסולת והגדלת הפתרונות הסביבתיים יותר.

------

קישורים רלוונטיים:

  1. רשימת אתרי הטמנת פסולת מעורבת, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. מחירון היטל ההטמנה לשנת 2017, המשרד להגנ"ס [pdf]

חברות לפינוי וטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
טלאור כראדי הילה לישע 072-3972028 talork@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

 

 

פסולת עירונית ביתית

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים