פורסמה מדיניות יצוא פסולת אורגנית מסוכנת
לאחר ששקל להעלות את המחיר שמשרפת "אקוסול" תורשה לגבות עבור טיפול בפסולת אורגנית מסוכנת, המשרד להגנ"ס מפרסם את החלטתו לפיה המחיר נותר ללא שינוי. רשימת סוגי הפסולת המותרים ליצוא הצטמצמה.
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/12/2014

לפני מספר שבועות פרסמנו ידיעה בנוגע להתלבטות המשרד להגנ"ס האם להעלות את מחיר הסף עבור טיפול בפסולת אורגנית מסוכנת, מה שעשוי היה להגדיל את ההוצאות של התעשייה בישראל מחד ולשמר את משרפת "אקוסול", האתר העיקרי המטפל בפסולת זו, מאידך. על פי מסמך המדיניות המעודכן שפרסם אמש המשרד, מחיר הסף לא יעלה ויוותר 2,400 ₪ לטון, אך רשימת החומרים המותרים לייצוא בשל אי פתרון הולם במשרפת "אקוסול" הצטמצמה.

משרפת "אקוסול" שבנאות חובב, המופעלת על ידי חברת ואוליה, מוגדרת על ידי המשרד להגנ"ס כתשתית לאומית חיונית שיש לשמרה. לפיכך הוא קבע בעבר תעריף סף לטיפול בפסולת מסוכנת במשרפה, אשר כל עוד מחיר הטיפול המבוקש לא עובר אותו, אין רשות לייצא פסולת אורגנית מסוכנת לחו"ל, גם כאשר מדובר באופציה זולה יותר ולעיתים אף סביבתית יותר. לפני מספר חודשים, בין היתר בעקבות קשיים שונים אליהם נקלעה המשרפה, שקל המשרד להגנ"ס להעלות את מחיר הסף אשר רק מעליו יהיה מותר לייצא פסולת מסוכנת לחו"ל ב – 16%, מ- 2,400 ש"ח ל- 2,800 ש"ח. כאמור, אמש פרסם המשרד את מסמך המדיניות המעודכן (והזמני – עד אשר יגבש מדיניות כוללת ויסודית בנושא), בו מחיר הסף נותר ללא שינוי.

בנספח המצורף למדיניות המעודכנת שפורסמה אמש, מצמצם המשרד להגנ"ס את סוגי הפסולת אשר הטיפול בהם אינו מתאפשר כיום באקוסול או שהוא מוגבל טכנולוגית ולכן הם מותרים לייצוא (באישור המשרד להגנ"ס). 

השוואה בין סוגי הפסולת שהותרו או מותרים לייצוא בשנת 2013 לעומת 2014:

 ינואר 2013  דצמבר 2014
בוצות המכילות כספית פסולת‏ אורגנית‏ המכילה מעל ‏100 ppm כספית
PCB PCB שמן
פרופנול עם 20% ברום פסולת ‏אורגנית‏ המכילה ‏מעל 1% פלואוריד
כהל מאסטרים,‏ לו‏ תכולת‏ ברום ‏גבוהה פסולת אורגנית‏ המכילה מעל 10% יוד
בוצות צבע פסולת ‏דבקים
גליגן פסולת‏ גליגן
אורגני‏ מוכלרים (CTC) 50% פסולת אורגנית ‏המכילה מעל 20% ברומיד
כבדים מתחתיות זיקוק  
כספית  
סמרטוטים  
מוצקים ‏אורגנים- בנזואיק‏ אסיד  
פסולת אריזה אורגנית  
פחם פעיל  
אורגני ציוד מזוהם  

מספר מילים על מדיניות ייצוא פסולת חומרים מסוכנים:

  • ישראל פועלת בהתאם לאמנת באזל האוסרת על יצוא פסולת חומרים מסוכנים למדינות אחרות ובפרט למדינות מתפתחות.
  • מותר לחרוג מעקרון זה ולייצא את הפסולת המסוכנת (אך ורק למדינות מפותחות) במספר מקרים, למשל: במידה ואין מתקן טיפול הולם במדינת המקור או שאופן הטיפול פחות "סביבתי".
  • במתקן המרכזי לטיפול בפסולת אורגנית מסוכנת - המשרפה של אקוסול בנאות חובב, לא נעשית השבה אלא רק סילוק .
  • היות ותהליך ההשבה הוא יותר סביבתי, המשרד להגנ"ס מאפשר, בתנאים מסוימים, לייצא פסולת מסוכנת למתקנים בחו"ל בהם מתבצעת השבה.

​מהמשרד להגנת הסביבה  נמסר בתגובה כי בימים אלה הוא מבצע עבודת מטה מקיפה לגיבוש מדיניות עדכנית לעניין פסולת מסוכנת. לדבריו, במסגרת זו תיכלל גם התייחסות לייבוא וייצוא פסולת מסוכנת בהיבטים שונים, לרבות עלויות וריכוז הטיפול בפסולת מסוכנת בידי גורמים אחדים המחייבים פיקוח. בנוסף, ייבחן גם הצורך במתקן דומה לפסולת מסוכנת במדינת ישראל, ובכל מקרה, עד להשלמת הבחינה המעמיקה ימשיך המשרד להגנ"ס לראות במתקן "אקוסול" תשתית לאומית

---

קישורים רלוונטיים:

  1. מדיניות ייצוא פסולת מסוכנת - דצמבר 2014 – המשרד להגנ"ס
  2. המשרד להגנ"ס שוקל להעלות את תעריף הטיפול בפסולת אורגנית מסוכנת – ידיעה מה 27.11.14, infospot
  3. פסולת מסוכנת - עמוד ראשי infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: