משנים את רשימת הפעילויות, המזהמים וערכי הסף הנדרשים לדיווח למפל"ס
המשרד להגנת הסביבה מעוניין לעשות שינוים בחוק דיווח המפל"ס. צפויים שינויים ברשימת הפעילויות, המזהמים וערכי הסף הנדרשים לדיווח
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/3/2016

בימים אלה מוגשים למרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) הדיווחים השנתיים האחרונים של 500 המפעלים הנדרשים לכך. דיווח שנתי זה יהיה הרביעי במספר מאז נכנס החוק לתוקף. כעת, המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור הצעה לשינוי חוק המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה).

שינוי רשימת הפעילויות המחייבות בדיווח

חובת הדיווח למפל"ס נקבעת על פי רשימת 74 הפעילויות המופיעה בתוספת השנייה לחוק. לחלק מהפעילויות מוגדר ערך סף מזערי שרק היקף פעילות גדול ממנו חייב בדיווח.

כעת מוצעים 2 שינויים לרשימה הפעילויות. השינוי הראשון הוא תרגום מדויק יותר של אחד העיסוקים בפסולת מסוכנת המחייב דיווח, כפי שתורגם מהדירקטיבה האירופאית. המונח Surface impoundment יתורגם כעת ל"סכירה על פני השטח", במקום "קיבוע פני השטח", כפי שהיה עד כה.

השינוי השני המוצע נוגע לפעילות של עיבוד עורות תעשייתי, שעד היום הופיעה ללא ערך סף מזערי, כך שכל פעילות מסוג זה, בכל היקף, דרשה דיווח שנתי למפל"ס. כעת מוצע לעדכן ערך סף מזערי של 12 טון ליום מוצר מוגמר, כך שרק היקף פעילות גדול מכך ידרוש דיווח. גם כאן, ערך הסף נקבע בהתאם לדירקטיבה האירופאית.

שינוי רשימת החומרים המזהמים וערכי הסף המחייבים בדיווח למפל"ס

בתוספת הראשונה לחוק המפל"ס מפורטת רשימת 114 המזהמים עליהם יש לדווח. לכל מזהם מוגדר ערך סף כך שאם כמות המזהם הנפלטת גדולה מערך הסף, המדווח נדרש לציין את הכמות הנפלטת, אם כמות המזהם הנפלטת קטנה מערך הסף, על המדווח לציין רק את קיומה של פליטת חומר מזהם זה, ללא ציון הכמות.

בשינוי המוצע כעת, רוצים להוסיף 2 חומרים מזהמים לרשימה, בוטדיאן וחומר חלקיקי עדין מרחף PM 2.5. שני החומרים הנ"ל לא היו כלולים לפני כן ברשימה, אך המשרד טוען כי יש להם השפעה משמעותית על בריאות הציבור, ולכן יש להוסיפם לחובת הדיווח.

בנוסף רוצים להחליף את הדיווח על אמוניה [NH3] בדיווח על חנקן אמוניאקלי. התיקון המוצע לא חל  על דיווח הפליטות לאוויר של אמוניה, שנשאר כמות שהוא, אלא רק בדיווח פליטות לקרקע, מקור מים או שפכים. המשרד מסביר כי חנקן אמוניאקלי הוא המזהם הרלוונטי בהקשר זה וכי הוא מכיל בתוכו גם את פליטות האמוניה.

השינויים ברשימת המזהמים

*ניתן להגדיל בלחיצה

לוח זמנים

ניתן להעביר הערות להצעת התיקון לחוק לדוא"ל mirsham@sviva.gov.il עד לתאריך 24.04.2016. על פי נוסח הטיוטה החדשה, תחילתו של השינוי ביום פרסומו, והוא יחול לגבי הדיווח השנתי הבא, לעניין שנת הכספים 2016. אנו כמובן נעדכן.

-----------

קישורים רלוונטיים

  1. נוסח התיקון: צו הגנת הסביבה - חובות דיווח ומרשם, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. ימים אחרונים להגשת דיווח המפל"ס השנתי, 20.03.2016
  3. עודכנו ההוראות הראשיות לדיווח מפל"ס, 08.12.2015
  4. המפל"ס השנתי מתפרסם, האם יש שיפור בפליטות התעשיה?, 27.10.2015
  5. מפל"ס – ראשי | infospot

תגיות: מפל"ס , דיווח סביבתי ,