ניתוח הביצועים הסביבתיים של אסם
אסם מפרסמת לראשונה דו"ח אחריות תאגידית, כולל פרק סביבתי, בו היא מצביעה על שיפור בביצועיה הסביבתיים בשנים האחרונות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/5/2015

קבוצת אסם היא, למיטב ידיעתנו, הראשונה בישראל לפרסם את דו"ח האחריות התאגידית שלה לשנת 2014, ממנו ניתן ללמוד אודות ביצועיה הסביבתיים. עצם ראשוניות הדיווח, הצבת יעדים לשנים הבאות והשיפור בביצועים הסביבתיים כפי שמתוארים בדו"ח, מלמדים על החשיבות שמייחסים באסם לדיווח התאגידי הוולונטרי ובפרט לנושא הסביבתי. אסם מצהירה כי הדו"ח נערך ברוח הנחיות G3.1 של ארגון ה- GRI- Global Reporting Initiative

מהדו"ח ניכר שיפור עקבי במרבית המדדים הסביבתיים בשנים האחרונות: שיפור שיעורי מיחזור הפסולת, צמצום צריכת המים והאנרגיה הסגולית (צריכה ביחס לטון מוצר), צמצום פליטת גזי החממה ושיפור הטיפול בשפכים.

קבוצת אסם היא אחת מארבע קבוצות המזון הגדולות בישראל (יחד עם תנובה, שטראוס והחברה למשקאות קלים). החברה נשלטת על ידי נסטלה העולמית המחזיקה 63% מאסם. אסם עוסקת בייצור ושיווק של מגוון מוצרי מזון, כולל חטיפים, מרקים, ממתקים ועוד. החברה מורכבת מתשעה מפעלים הפועלים ברחבי הארץ, ביניהם מפעל טבעול, מטרנה וסלטי צבר ושני מפעלים בחו"ל. הדיווח כולל את כל מפעלי החברה. השנה זו הפעם הראשונה שאסם מפרסמת דו"ח אחריות תאגידית באופן וולונטרי ומפרטת על הישגיה הסביבתיים, בכך היא מצטרפת לשטראוס המקפידה לפרסם דו"חות אחריות תאגידית כבר מספר שנים. תנובה והחברה המרכזית למשקאות קלים טרם פרסמו דו"ח אחריות תאגידית.

הביצועים הסביבתיים של אסם (צילום מסך: דו"ח אחריות תאגידית אסם)


*ניתן להגדיל בלחיצה

לפניכם הניתוח של infospot לביצועים הסביבתיים של אסם, כפי שהם עולים מהדו"ח.

פסולת ומיחזור:

בשנת 2014 אסם צמצמה את הפסולת ששלחה להטמנה ב-14% לעומת שנת 2013. כאשר רק 26% מהפסולת הולכת להטמנה והשאר, 74%, למיחזור. חלק מהתוצאות הושגו בזכות התקשרות עם תאגידי המיחזור המוכרים בתחום האריזות והאלקטרוניקה, כמתחייב בחוק. אך יושמו גם פתרונות מקוריים כגון מאפים פגומים הנשלחים לשמש כמזון לבקר.

אסם הציבה לעצמה יעד שאפתני של 100% מיחזור עד שנת 2020, בדומה לשני מפעליה בחו"ל.

צריכת מים:

על פי הדו"ח, חלה ירידה של כ- 28% בצריכת המים הסגולית  של החברה (צריכת מים לטון מוצר) בין השנים 2005-2014. עם זאת, בין השנים 2013-2014 חלה הפחתה של כ 1% בלבד בצריכת המים, מ- 3.75 מ"ק/טון מוצר בשנת 2013, ל- 3.75 מ"ק/טון מוצר ב 2014.

אסם מציבה יעד שיפור לצריכת מים סגולית של 10% לשנת 2016, ביחס לשנת 2012.

צריכת אנרגיה:

צריכת האנרגיה הסגולית של אסם ירדה בכ- 3% בין השנים 2013-2014. בשנת 2013 עמדה הצריכה על 3.66 GJ/טון מוצר ובשנת 2014 עמדה הצריכה על 3.55 GJ/טון מוצר. פרט מעניין בדו"ח הוא כי דווקא בשנת 2011 הייתה צריכת האנרגיה הסגולית הנמוכה בארבע השנים האחרונות לאחריה. אסם מסבירה את השינוי בין 2011 ל 2012, בצירוף שני מפעלים למערך מדידת האנרגיה של הקבוצה, מטרנה (נרכשה ע"י אסם ב 2010) ו Tribe הפועלת בארה"ב (נרכשה ע"י אסם ב 2008).

אסם מציבה יעד שיפור לצריכת אנרגיה סגולית של 10% לשנת 2016, ביחס לשנת 2012.

פליטת גזי חממה:

אסם התייחסה בדו"ח לשני סוגי פליטות: ישירות ועקיפות. הפליטות הישירות נובעות בעיקר משימוש בדלקים בתהליכי הייצור, בעוד שהפליטות העקיפות נובעות מצריכת חשמל. אך בניגוד לצריכת מים ואנרגיה, אסם השתמש במדד אבסולוטי ולא סגולי, מסיבה לא ברורה.

למרות עלייה בפליטת גזי חממה סגולית בין השנים 2011-2013, בשנה האחרונה חלה ירידה של 25%(!) בפליטת גזי חממה ישירה, הנובעת ברובה מהמעבר לגז טבעי, מגמה שתמשיך לשפר את הביצועים של אסם בשנים הקרובות.

מהדיווח על הפליטות העקיפות, אנו למדים כי אסם עברה לרכוש חשמל מדוראד שהינה בעלת מקדם פליטה משופר משל חברת חשמל, כנראה בגלל שימוש מוגבר בגז טבעי. צעד זה הביא לירידה בפליטות העקיפות של החברה.

אסם מדווחת מדי שנה במנגנון הדיווח הוולונטרי של המשרד להגנת הסביבה על פליטות גזי החממה שלה.

שפכים:

בתחום השפכים הדו"ח לא מציג מדדי ביצוע כמותיים, אלא מפרט אודות הפרויקטים השונים שבוצעו בקבוצה. החברה מציינת הפחתה בריכוזי הנתרן והקטנת כמויות התמלחות בשפכים, אבל כאמור ללא פירוט מספרי.

במפעל טבעול בצפון הותקן מתקן לטיפול בשפכים ביולוגיים, המטפל הן בשפכי המפעל והן בשפכי הרפת שבקיבוץ לוחמי הגטאות. לפי הדו"ח, תוצרי הטיפול כללו מים ברמת טיהור גבוהה המאפשרת העברה להשקיה וחיסכון במים, בוצה המשמשת כדשן ולא מופנית להטמנה ביוגז המשמש בקווי הייצור במפעל טבעול ורמת הפליטות שלו לאוויר נמוכה משמעותית מגפ"מ.

סיכום

הפרק הסביבתי בדו"ח האחריות התאגידית של אסם מקיף ומפורט. עצם ההכללה בדו"ח של כל פעילות החברה כולל הפעילות בחו"ל, השימוש במדדים סגוליים (לטון מוצר)  והצבת יעדים כמותיים לשנים הבאות נכונים וטובים. יחד עם זאת, מתבקש כי תהיה אחידות בשימוש במדד ביצוע סגולי או הסבר לשימוש במדד אבסולוטי, במקומות בהם יושם (פסולת וגזי חממה) והסבר למחסור במדד כמותי בסיקור נושא הטיפול בשפכים. כאמור, הדו"ח אכן מצביע על שיפור עקבי במרבית הביצועים הסביבתיים בשנים האחרונות, גם אם בחלקו הוא מונע מרגולציה או המעבר לגז טבעי ויהיה מעניין לעקוב אחרי הדו"חות הבאים של אסם.


דו"ח האחריות התאגידית הקודם שניתחנו: הביצועים הסביבתיים של מלונות דן

-----

קישורים רלוונטיים:

  1. דו"ח אחריות תאגידית של קבוצת אסם [pdf]
  2. דו"ח אחריות תאגידית משפיע על המניה? אנליסט בכיר מסביר, 17.09.2015
  3. אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה, 23.03.2015
  4. אחריות תאגידית סביבתית | infospot

חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: דו"ח אחריות תאגידית , אסם , ביצועים סביבתיים , דיווח סביבתי , דיווח וולונטרי ,