קנסות בגין הפרת חוק האריזות: מיליון ש"ח לרמה"ש ותל מונד ו- 625,000 ש"ח לעסקים מפרים
המשרד להגנת הסביבה ממשיך באכיפה כנגד רשויות מקומיות ועסקים שלא התקשרו עם גוף מוכר ליישום חוק האריזות. 5 עסקים קיבלו כל אחד עיצום כספי של 125,000 ₪ בחודש האחרון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/6/2015

המשרד להגנת הסביבה הודיע לרשויות המקומיות רמת השרון ותל מונד על הכוונה להטיל עליהן עיצום כספי בסכום כולל של כמיליון ₪ (527,000 ₪ לאחת) בשל אי התקשרות עם גוף מוכר (ת.מ.י.ר) בהתאם לחוק האריזות. ההודעה על הטלת העיצום הכספי ניתנה לאחר שתי התראות שלא זכו למענה נאות.

לפי החוק להסדרת הטיפול באריזות שנכנס לתוקף בשנת 2012, יצרנים, יבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים, וכן רשויות מקומיות, מחוייבים להתקשר עם "גוף מוכר". כיום פועל בישראל גוף מוכר אחד, תאגיד ת.מ.י.ר, ושניים נוספים נמצאים בהליכי קבלת אישור כגוף מוכר לטיפול בפסולת אריזות מאת המשרד להגנ"ס. על פי החוק, הגוף המוכר ממומן על ידי היצרנים והיבואנים, מתוך עקרון הקובע כי מייצר הפסולת אחראי לטיפול בה, "אחריות יצרן מורחבת". הגוף המוכר מממן לרשויות המקומיות את חלק האריזות בהסדרי ההפרדה בתחומן לרבות מימון הפחים הכתומים ברחובות, איסופם והעברת הפסולת למיחזור. 

עד כה התקשרו עם ת.מ.י.ר כ- 75% מהרשויות המקומיות בישראל (190 מתוך 257). את הליכי האכיפה מתחיל המשרד להגנת הסביבה קודם כנגד רשויות מבוססות אשר המשרד טוען כי השפעתן הסביבתית גדולה יותר עקב צריכה גבוהה יותר. רק לאחר מכן, יפעל המשרד כנגד יתר הרשויות, בהתאם לדירוגן הסוציואקונומי. בקבוצת הרשויות המבוססות, רמת השרון ותל מונד הן היחידות שטרם התקשרו עם גוף יישום מוכר ולכן הוחלט להטיל עליהן קנס. סכומי הקנסות יועברו לקרן לשמירת הניקיון.

יש לציין כי מלבד האכיפה נגד רשויות מקומיות, המשרד להגנת הסביבה ניהל אכיפה גם כנגד 400 יצרנים ויבואנים המפרים את החוק (חלקם התקשרו בינתיים עם תמיר). בחודש האחרון, 5 חברות קיבלו עיצום כספי בגובה של כ- 125,000 ₪ כל אחת, מאחר שלא התקשרו עם תאגיד ת.מ.י.ר. בין הרשתות ניתן למצוא את חצי חינם וחברת בגיר. כיום כ- 900 יצרנים ויבואנים מקושרים עם ת.מ.י.ר, כאשר נראה שיש עוד כמה מאות בודדות שטרם עשו זאת.

------

קישורים רלוונטיים:

  1. איך עובד מנגנון העיצום הכספי של המשרד להגנ"ס מאחורי הקלעים?  14.4.2015
  2. שחקן נוסף מגיש בקשה להיכנס לשוק האריזות, 2.4.2015
  3. פסולת האריזות | infospot

------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

תגיות: חוק האריזות , גוף יישום מוכר , תאגיד ת.מ.י.ר , פסולת אריזות ,