רשות המים שוקלת הגמשת כללי שפכי מפעלים
הרשות שוקלת להוסיף סעיף גמישות וסבירות שיאפשר לתאגידי מים להפעיל שיקול דעת ולהקל בחיובים בגין שפכי מפעלים. נוסח הסעיף מתפרסם לשמיעת עמדות הציבור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/6/2015

בשבוע שעבר (ה') התכנסה מועצת רשות המים לאישור טיוטת סעיף "גמישות וסבירות" לכללי תאגידי מים - שפכי מפעלים, וכעת מתפרסמת הטיוטה לשמיעת עמדות הציבור. מטרת סעיף ההקלות הינו בראש ובראשונה לאפשר לתאגידי המים והביוב לפעול בסבירות וגמישות תוך הפעלת שקול דעת רחב בבואם להטיל חיובים על המפעלים עקב הזרמת שפכי תעשייה. סעיף זה יאפשר לתאגידים לחרוג מהוראות הכללים הקיימים ולהתנהל בגמישות במקרים המתאימים לכך ובמקרים המפורטים בהוראות הסעיף המוצע. ההחלטה לבחון את הגמשת הכללים התקבלה בעקבות שורת טענות שהתקבלו ברשות המים, בעיקר מצד מפעלים.

כללי תאגידי המים בנושא שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב (2014) קובעים אילו שפכים (ובאיזה ריכוז) אסורים להזרמה או מחייבים אישור לפני הזרמתם למערכת השפכים הכללית. הכללים מפרטים גם לגבי סמכויות תאגידי המים שעובדים מול המפעלים בעניין זה, ולגבי מאפייני תוכנית ניטור, אופן דיגום שפכים, תעריפי הזרמת השפכים ומנגנוני בקרה.

הכללים שפורסמו לראשונה בשנת 2011 עודכנו ביולי 2014 לאחר שרשות המים קיבלה תלונות על אי בהירותם. אך גם הכללים המעודכנים מ- 2014 הולידו אי הבנות וטענות רבות, ולפני מספר חודשים פרסמה רשות המים מסמך הבהרות. בתוך כך, התאחדות התעשיינים הגישה עתירה נגד רשות המים לפני מספר חודשים שעניינה ביטול הכללים הנוכחיים, בטענה כי חלק מהקנסות שמקבלים מפעלים אינו מוצדק. בעקבות העתירה, רשות המים בודקת בימים אלה מתודולוגיה חדשה לתמחור החיוב בגין הזרמת שפכים האסורים.

את ההערות לטיוטה ניתן להעביר לרשות המים עד ה-01.07.2015. פרטים במסמך: הנוסח המוצע לסעיף החדש "גמישות וסבירות" בכללי שפכי מפעלים - רשות המים [pdf]

קישורים רלוונטיים:

  1. פורסמו הבהרות לכללי תאגידי המים החדשים בנושא שפכי מפעלים, 27.10.2014
  2. מסמך ההבהרות לכללי תאגידי המים – רשות המים , ספטמבר 2014 [pdf]
  3. נוסח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2014
  4. שינוי בהוראות החוק בעניין שפכי מפעלים
  5. שפכי מפעלים: בג"ץ מצמצם את הקפאת החיובים העודפים 08.06.15
  6. עמוד ראשי - שפכים תעשייתיים
תגיות: רשות המים , כללי תאגידי מים וביוב , שפכי מפעלים ,