"תעשיית המיחזור לא מקרטעת אלא גוססת"
דיון בנושא פסולת אלקטרונית הציף את הפגיעה הקשה בתעשיית המיחזור של פסולת אלקטרונית כתוצאה מתחרות המחירים בין גופי היישום ועצימת עיניים של המשרד להגנ"ס בכל הנוגע להסדרת התחום. סמנכ"ל המשרד להגנ"ס הודה כי יש בעיה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/3/2016

חוק פסולת אלקטרונית מסיים כעת שנתיים ראשונות של יישום. בכנס סביבה 2050 שהתקיים לאחרונה, דנו בכירים בענף בבעיות הקיימות. הנושא העיקרי שחזר ועלה בדיון היה העדר ההסדרה מצד המשרד להגנת הסביבה, שעלולה לגרום לכך שהחוק יהפוך לאות מתה.

תחילה נזכיר שחוק פסולת אלקטרונית מחייב יבואנים ויצרנים של ציוד אלקטרוני למחזר פסולת אלקטרונית על פי יעדים שנתיים מסך המכירות שלהם (כאחוז ממשקל הציוד הנמכר) באמצעות התקשרות עם אחד משני גופי היישום המוכרים (אקומיוניטי ומאי). החוק שנכנס לתוקף רק לפני שנתיים קבע יעדי מיחזור המטפסים מדי שנה בהדרגה, כך שעד שנת 2021, 50% מהציוד האלקטרוני הנמכר באותה שנה ימוחזר.

תחרות מחירים והיעדר אמות מידה להכרה במיחזור

גדי רייכמן, מנכ"ל מפעל המיחזור לפסולת אלקטרונית אולטרייד, טען כי לאחר שנתיים של יישום חוק פסולת אלקטרונית, יש מספר כשלים מהותיים שללא הסדרתם, לא תוכל להתקיים תעשיית מיחזור בישראל. גדי הסביר כי התחרות בין 2 גופי היישום המוכרים בהם המשרד הכיר (אקומיוניטי ומאי), והעובדה שנציגים של יבואני ציוד חשמלי מכהנים כדירקטורים בגופים אלה, מובילה לירידת דמי הטיפול שהיבואנים משלמים עבור מיחזור פסולת אלקטרונית. בנוסף, לדברי רייכמן, אין בישראל אמות מידה להכרה במיחזור. כך, כל מגרש גרוטאות מקבל בקלות הכרה מהמשרד להגנ"ס וקולט פסולת אלקטרונית מבלי לבצע תהליך מיחזור ראוי ואמיתי.

לדברי רייכמן, השילוב של תחרות המחירים והיעדר אמות המידה למיחזור, גורם לדחיקת רגליהם של אותם מפעלי מיחזור שכן מבצעים תהליכי מיחזור בסטנדרט הגבוה הנדרש, ובמקביל מונע מגופי היישום המוכרים לבצע את תפקידם המקורי לחינוך, הסברה והשקעה בתשתיות מתאימות לאיסוף בהיקף גדול מהציבור.

עוד הזכיר רייכמן לנוכחים, כי בשנת 2021 תיאסר הטמנה של פסולת אלקטרונית, וללא מפעלים ממוכנים, לא תהיה יכולת לטפל בהיקפי פסולת נרחבים, ולעמוד ביעדים אלה. 

אמנון שחרור, מנכ"ל תאגיד המיחזור מאי, שהוא אחד משני גופי היישום המוכרים, חיזק את דבריו של רייכמן ואמר:  "בתור מי שמייצג הרבה יבואנים ויצרנים של ציוד אלקטרוני, אני יכול לומר שהם מרוצים. כי הם לא משלמים הרבה. יש תחרות מאוד אגרסיבית". בנוגע לאמות מידה להכרה במיחזור, אמנון הסביר כי יש בישראל כ- 1,500 עסקים המוגדרים כ"מפעלי מיחזור" למרות שאין כל קשר בינם לבין מיחזור. לדבריו מדובר בתוצאה של הליך רישוי ארכאי שמכיר בכל עסק שרוצה בכך, כמפעל מיחזור. לדברי אמנון, השילוב של הדברים מביא לכך שיש חוסר של עשרות מיליוני שקלים שהיו אמורים להגיע למפעלי המיחזור האמיתיים, בלעדיהם הם לא יוכלו להתקיים.

יורם הורביץ, סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי במשרד להגנ"ס, האחראי על תחום הפסולת ובפרט על פסולת אלקטרונית, הסכים כי ישום חוק פסולת אלקטרונית נמצא בפיגור כתוצאה מהעדר משאבים. הורביץ הסביר כי יש נטייה של כל הממשלות והשרים לדורותיהם לחוקק חקיקה מהירה כדי להראות הישגים אבל לא נותנים מענה מתאים ומלא ליישום, כולל הקצאת המשאבים הנדרשים. הורביץ הסכים כי נדרשת הסדרה של שוק הפסולת האלקטרונית, והסכים כי התחרות בין גופי היישום המוכרים הורידה את המחירים למקום שלא יכול לקיים מיחזור בסטנדרט מספק. בשאלת אמות המידה להכרה במיחזור, צידד הורביץ בדעה שיש לקבוע הוראות ספציפיות למיחזור זרמי הפסולת השונים, כי לדבריו, המצב כרגע הוא שתהליך ההכרה במפעלי מיחזור מבוסס על מנגנון רישוי עסקים ארכאי שלא נותן מענה מלא לדרישות ממפעלי המיחזור.

עתיד תעשיית המיחזור בסימן שאלה

גדי רייכמן, מנכ"ל אולטרייד סיכם: "תעשיית המיחזור לא מקרטעת, אלא גוססת. צריך לבצע את ההסדרה כמה שיותר מהר, בלעדיה לא יתקיים בישראל מיחזור אמיתי של פסולת אלקטרונית".

נזכיר כי בדיוק לפני חודשיים דיווחנו על כך שהוכרע בג"ץ שהגיש תאגיד מאי נגד המשרד להגנ"ס. בהסכם הפשרה צוין כי המשרד להגנת הסביבה יפרסם בתוך שלושה חודשים, כלים ושיטות לאיסוף, מיחזור וקביעת הישגי המיחזור של מדינת ישראל בתחום הפסולת האלקטרונית. מעניין לראות האם המשרד יעמוד בהסכם ויפרסם את הדברים בחודש הקרוב.

-------

קישורים רלוונטיים

  1. האם תאגיד המיחזור עמד ביעדי המיחזור השנה? 25.02.2016
  2. בעל מפעל או עסק – איך עליך לטפל בפסולת אלקטרונית?, 12.10.2015
  3. שורת תביעות ייצוגיות נגד משווקים שהפרו לכאורה את חוק הפסולת האלקטרונית, 23.08.2015
  4. סמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה הציג את עמדתו לעניין יישום חוק פסולת אלקטרונית, 24.09.2015
  5. תאגיד אקומיוניטי מחזיר ליבואנים 770 אלף ₪, 01.06.2015
  6. השוואה בין התאגידים המורשים, אקומיוניטי ומ.א.י, 28.06.2015
  7. פסולת אלקטרונית | infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>
 
תגיות: פסולת אלקטרונית , מיחזור , גוף יישום מוכר , הפרדה במקור ,