100 בסיסי צה"ל עדיין לא מחוברים לביוב ומזהמים את הקרקע ומי התהום
חיבור של 74 בסיסים לביוב לא מתוקצב עד שנת 2020. יש מחלוקת תקציבית בין המשרדים הממשלתיים. בינתיים צה"ל נהנה מהגנה בפני אכיפה. מה היו עושים למפעל שלא היה מתחבר לביוב?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/6/2017

ועדת הפנים של הכנסת דנה השבוע בבעיות הביוב בבסיסי צה"ל. מהדיון עלה, כי למרות החלטת ממשלה משנת 2010 לחיבור כל בסיסי צה"ל לרשת הביוב, מתוך 177 בסיסים שלא היו מחוברים לביוב עדיין 100 בסיסים טרם חוברו, ועד 2020 יחוברו רק רבע מתוכם, כלומר 25 בסיסים. עוד עלה מהדיון, כי לפחות בשני מקרים ידוע כי שפכי הבסיסים גורמים נזק סביבתי כבד.

יו"ר ועדת הפנים והגנ"ס, דודי אמסלם: "אני לא מאמין שב-2017 אני צריך לקיים דיון על כך שעשרות בסיסי צה"ל טרם חוברו לביוב. זה לא מוסיף כבוד ולא בריאות, וגם עולה הרבה כסף בנזקים שנגרמים. אני מבקש מהאוצר לשבת עם משרד הביטחון ולצמצם את לוחות הזמנים לביצוע. ולמה אם התכנית לחיבור כל מחנות צה"ל לביוב עולה 700 מיליון, החלטת הממשלה מדברת על 400 מיליון? זה אומר שהעבודה הראשונית הייתה לא רצינית".

מחלוקת תקציבית

על פי תוכנית הממשלה משנת 2010 כל מחנות צה"ל, 177 בסיסים, היו צריכים להתחבר לפתרונות ביוב עד סוף 2015. התוכנית תוקצבה ב-400 מיליון ₪  מתוכם 250 מיליון ₪ אמורים להגיע ממשרד הביטחון ו-150 מיליון ₪ מהמשרד להגנ"ס כהלוואה. אולם מנתונים שהעביר צה"ל לכנסת עולה שקרוב ל-100 בסיסים טרם חוברו.

מהדיון בוועדה עלה, כי הסיבה העיקרית לאי חיבור הבסיסים נובעת ממחלוקת תקציבית בין צה"ל למשרד להגנ"ס לגבי דרכי המימון של הפרויקט. בעוד צה"ל העביר 230 מיליון ₪, המשרד להגנ"ס העביר רק 20 מיליון ₪. כמו כן עלה, כי בסביבת חלק מהבסיסים אין תשתית ביוב אזורית שאפשר להתחבר אליה או שהתשתית אינה מסוגלת לקלוט שפכים נוספים, כמו מט"ש איתמר שחיכו הרבה זמן לקבל אישור להרחבתו, או קיבוץ שנסוג ברגע האחרון מההסכם עימו ואילץ את הצבא למצוא פתרון אחר.

אמסלם: "מה הסיפור של ההלוואה. מדוע המשרד להגנ"ס מלווה 150 מיליון ₪ מה הוא בנק הלוואות? אם חסר למשרד הביטחון כסף למה האוצר לא נותן לצבא קידום מימון? יש נזק מצטבר מהזיהום. נזק בריאות ומחלות. לפעמים הנזקים הרבה יותר גדולים מהחיסכון הראשוני".

האוצר: "לא קיבלנו פנייה ממשרד הביטחון. נחשפנו לנושא כרגע".

74 בסיסים אינם מתוקצבים

עוד עלה מהדיון בוועדה, כי במסגרת התוכנית הרב שנתית (תר"ש גדעון) של צה"ל לשנים 2016-2020 אמורים לחבר 25 בסיסים נוספים לביוב בעלות של 100 מיליון ₪. 74 בסיסים שאינם מחוברים לפתרונות ביוב לא מתוקצבים, מתוכם ל-33 בסיסים אין פתרון ביוב מקומי. אומדן עלות החיבור שלהם כ-350 מיליון ₪.

בשני בסיסים לפחות, השפכים גורמים ל"פגיעה קשה". בחטמ"ר (חטיבה מרחבית) שומרון בריכות סילוק שפכים נמצאת בסמוך לקידוח מים של חברת "מקורות". בנוסף, השפכים של בסיסים בקרבת היישוב אורים בנגב גורמים לזיהום של שטחים חקלאיים. למרות הפגיעה בסביבה פתרונות הביוב בשני המקרים צפויים רק ב-2019.

ביו"ש ישנם 13 בסיסים שהתשתית האזרחית לא בנויה לקלוט את השפכים. 3 בסיסים נמצאים לקראת חיבור ויתר הבסיסים נמצאים בתוכנית העבודה. בצה"ל מציינים, כי חיבור בסיס לביוב הוא תהליך ארוך שנמשך בין 2 ל-4 שנים.

--------------

קישורים רלוונטיים:

  1. צה"ל ממשיך להתחמק מאכיפה סביבתית, 07.03.2016
  2. אבי גבאי ליעלון, שר הביטחון: "שוב אנו עדים להתנהלות לא תקינה של צה"ל", 28.02.2016
  3. דליפת דלק מבסיס צה"ל לנחל הקישון, 19.02.2015
  4. הבכירים מדברים על שיקום הקרקעות המזוהמות של משרד הביטחון, 25.11.2015
  5. שיקום קרקעות מזוהמות של צה"ל והתעשיות הביטחוניות | חלק ב', 09.11.2015
  6.  זיהום קרקע | infospot

חברות ומעבדות לטיפול ובדיקה של שפכים תעשייתיים: