קנס של 10,600,000 ₪ לנמל אשדוד בגין זיהום ים
פקחים של המשרד להגנת הסביבה גילו זיהום ים באבקת תירס, שנגרם מפריקה בניגוד לנהלים, בשני מקרים שונים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/5/2018

המשרד להגנת הסביבה מודיע היום כי הטיל על נמל אשדוד עיצום כספי בסך 10,649,240 ₪ בשל זיהום ים שנגרם בעת פריקת מטען אבקת תירס. העיצום כספי מוטל מכוח חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים והכסף יופקד בקרן למניעת זיהום ים בתוך 60 יום.

המשרד מציין כי חברת נמל אשדוד ביקשה להפחית את גובה העיצום הכספי, אלא שהמשרד דחה את הבקשה.

סרטון: זיהום ים מפריקה של אבקת תירס בנמל אשדוד [1:08 דק]

סיפור המקרה: פריקת מטען בניגוד לנהלים

בתחילת יולי 2017, בשתי הזדמנויות שונות, גילו מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית כי הים זוהם על-ידי הטלת מטען שברי ואבקת תירס לים במסגרת פריקת המטען על ידי מנופאי, שעבד בניגוד לנוהלי פריקה וטעינה של החברה ובניגוד לתנאי היתר הזרמת השפכים של החברה.

נמל אשדוד לא דיווח למשרד להגנת הסביבה על הזיהום בניגוד לחובתו לפי ההיתר וצוותי המשרד בשטח הם אלו שזיהו את אי העמידה בנהלים ואת הזיהום. אף שנודע לחברה אודות הזיהום והפרת נוהלי העבודה, המשיכה ההפרה פעם נוספת ביתר שאת, כך שהחברה לא פעלה לצמצום הנזק וביצעה הפרה חוזרת.

הסכום שנקבע על-ידי סמנכ"ל בכיר לאכיפה, יצחק בן-דוד, נגזר ממחזור המכירות השנתי של החברה, לפי החוק.

עבירות סביבתיות של הנמלים | לא מקרה ראשון

נזכיר כי גם נמל חיפה שילם עיצום כספי של יותר מ 2 מיליון ₪ לפני כשנה, בגין מספר הפרות:

  • פריקת חומרים שלא לפי ההוראות ובאופן שעלול לגרום למפגע אבק
  • אי התקנת ציוד שתפקידו לנטר אירועי אבק
  • אי ביצוע דיגום של אבק על-פי ההוראות

נראה שהמשרד להגנ"ס נוקט במדיניות אכיפה נוקשה כלפי הנמלים. אך חשוב לזכור, שבאופן עקיף, העיצומים הכספיים יוצאים מהכיס שלנו, היות ומדובר בחברות ממשלתיות.

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. עומס המזהמים המוזרמים לים פחת, 08.05.2018
  2. פורסם תזכיר חוק למניעת זיהום ים, 19.02.2018
  3. פז בתי זיקוק שילמה 10.6 מיליון ₪ על הזרמת שפכים לים, 06.11.2017
  4. נמל חיפה משלם קנס סביבתי של 2.2 מיליון ₪, 02.01.2017