רישוי עסקים סביבתי: 2,500 בקשות בשנה | 68 ימים לטיפול | 85% אושרו
המשרד להגנת הסביבה פרסם את הדוח השנתי לרישוי עסקים לשנת 2017. בכמה בקשות טיפלו היחידות הסביבתיות, מה משך הזמן הממוצע לטיפול בבקשה וכמה בקשות סורבו?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 21/5/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה דו"ח שנתי המסכם את הטיפול וההיבטים בתחום רישוי עסקים בשנת 2017, ממנו ניתן ללמוד על השינויים שהתרחשו בתחום בשנה האחרונה.

נזכיר כי המשרד להגנ"ס הוא אחד מהגופים המאשרים בקשות לרישיון עסק (לצד משרד הבריאות, רשות כיבוי והצלה ועוד), אך רק כאלה שיש בהן תנאים סביבתיים לרישיון העסק.

בשנים האחרונות, המשרד מוביל שינוי במדיניות טיפולו ברישיונות עסק, לפיו, אנשי המשרד להגנ"ס יטפלו באופן פרטני ב'מפעליA ' וחלק מ'מפעלי B' שהינם בעלי השפעה משמעותית או בינונית על הסביבה, ואילו בחלק הנותר של 'מפעלי B ' ו'מפעלי', שהינם בעלי השפעה סביבתית מקומית בלבד, יטפלו אנשי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים בשלטון המקומי, באמצעות מפרטי תנאים אחידים לחלק מסוגי העסקים.

טיפול בבקשות עבור עסקי C - מחוזות המשרד לעומת יח"ס (היחס באחוזים)

כך, גם בשנת 2017 המשיכה מגמת העלייה בשיעור הבקשות המטופלות ע"י השלטון המקומי 91%, לעומת 89% בשנת 2016, ובהתאמה ירידה בבקשות המטופלות ישירות ע"י המשרד להגנ"ס – 9% לעומת 11% בשנת 2016. עובדי המחוזות של המשרד להגנ"ס הם האמונים על הטיפול ברישיונות העסק.

טיפול בבקשות לרישיונות עסק בסיווגA   ו-B | המשרד להגנ"ס

בשנת 2017 טיפלו עובדי המשרד להגנ"ס במחוזות השונים ב-1,281 בקשות לרישיונות עסק, לעומת 1,454 בשנת 2016 - ירידה של 12%. 86% מהבקשות שטופלו בידי אנשי המשרד להגנ"ס היו עבור עסקים להם השפעות סביבתיות נרחבות (עסקי A ו-B), ורק 14% עבור עסקים להם השפעה סביבתית מקומית (עסקי C). כאמור, מגמה זו עולה בקנה אחד עם מדיניות המשרד, לפיה יתרכז בטיפול בעסקים בעלי השפעות סביבתיות משמעותיות ואילו הרשויות המקומיות יטפלו בעסקים בעלי השפעות סביבתיות מקומיות.

מספר הבקשות שטופלו ע"י המשרד להגנ"ס

פילוח הטיפול בבקשות שהוגשו לפי סיווג

מתוך הבקשות שטופלו על ידי אנשי המשרד להגנ"ס, 84% מהבקשות אושרו, לעומת 83% בשנת 2016. 11% מהבקשות הוחזרו לעומת 13% בשנת 2016, 4% מהבקשות הוצאו תנאים מוקדמים, בדומה ל-2016. מספר הבקשות לרישיון עסק שסורבו ע"י אנשי המחוזות של המשרד להגנ"ס ירד לבקשה אחת בלבד.

ממוצע זמן טיפול בבקשות שטופלו ע"י המשרד להגנ"ס השתפר קצת בשנת 2017 ועמד על 68 ימים, לעומת 72 יום ב-2016. כאשר במחוזות ירושלים ות"א ניתן מענה עד 30 יום, במחוזות מרכז וחיפה עד 60 יום בממוצע ומחוזות צפון ודרום חורגים מעבר ל-90 יום. למרות השיפור, המשרד מודה כי החוק קובע כי יש לתת מענה תוך 30 עד 60 ימים לבקשות לרישיון עסק ובמקרים מיוחדים עד 90 ימים. המשרד מסביר כי החריגות במשך זמן הטיפול נובעות ממורכבות העסקים, מחסור בכוח אדם, שטח גיאוגרפי נרחב והעדר כיסוי של יחידות סביבתיות לשם טיפול בעסקים בעלי השפעות מקומיות.

זמני הטיפול בבקשות (בימים)

טיפול בבקשות לרישיונות עסק בסיווג C | שלטון מקומי

בשנת 2017 היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים טיפלו ב- 1,546 בקשות לרישיונות עסק, לעומת 1,979 בקשות שטופלו ב-2016. הירידה מוסברת בעדכון צו רישוי עסקים והסמכת נציגי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים לפריטים נוספים בצו רישוי עסקים להם השלכות סביבתיות מקומיות כחלק ממדיניות המשרד שהוסברה בראשית הכתבה.

מספר הבקשות שטופלו ע"י השלטון המקומי

מרבית הבקשות שטופלו ע"י היח"ס ואיגודי הערים הינן עבור מוסכים (16%), מפעלי ייצור מזון קטנים (10%), חניונים תת קרקעיים (10%), מסגריות (9%) ונגריות (7%).

מבין 1,546 הבקשות לרישיון עסק שנבדקו, 86% אושרו, 5% הוחזרו להשלמות, 5% הוצאו תנאים מוקדמים עקב מחסור בתשתיות ו-4% מהמקרים הבקשות סורבו.

התפלגות המענה לבקשות שטופלו ע"י היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים

תוכנית לרישוי עסקים בשנים הבאות

המשרד מציין בדו"ח מספר צעדים שהוא מתכוון לנקוט בשנים הבאות, ביניהם:

 1. לבחון את חלוקת כוח האדם במחוזות המשרד החורגים מלוחות הזמנים הקבועים בחוק.
 2. לפעול לחיזוק השלטון המקומי והמשך הסמכת עובדי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים כ'נותני אישורים' לרישיון העסק.

----------

קישורים רלוונטיים:

 1. מגמת עלייה באישור בקשות לרישיון עסק, 31.10.2017
 2. תנאים סביבתיים לרישיון עסק: דו"ח שנתי, 28.07.2015
 3. רישוי ירוק: סיווג חדש לעסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית לצורכי רישוי סביבתי משולב, 12.7.2015
 4. איפה עומד חוק רישוי סביבתי משולב העתיד להשפיע על 3000 עסקים?  26.2.2015
 5. נוסח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013
 6. עמוד ראשי - רישוי סביבתי משולב

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח שנתי רישוי עסקים 2017, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. דוח שנתי רישוי עסקים 2016המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. דו"ח שנתי רישוי עסקים 2014, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה