לוחות הזמנים והיעדים של פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות
תוכנית העבודה של המשרד להגנ"ס שופכת אור על היעדים והלו"ז של הפרויקט. כמה קרקע תשוקם בשנה הקרובה? מתי יוקם HUB לטיפול בקרקע המזוהמת?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/5/2017

בתוכנית העבודה של המשרד להגנ"ס לשנים 2017-2018 מציג המשרד יעדים לשיקום קרקעות מזוהמות של המדינה, פרויקט הנמצא בשלבי ביצוע ראשוניים ומעורר עניין רב. 

עד שנת 2022, כלומר תוך 6 שנים, צפויים להתפנות כ-17,500 דונם ששימשו את צה"ל ותע"ש, הדורשים שיקום. חלקם כבר פונה וממתין לשיקום. היעד הראשי שהציב לעצמו המשרד בתוכנית העבודה, הוא להשלים עד סוף השנה שיקום של 10% מהשטח, כ-1,700 דונם. האתר הראשון העתיד להיות משוקם השנה הוא רכס עתלית הכולל שטח של 460 דונם, והתוכנית לבינוי במקום כוללת350  יחידות דיור.

פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של בסיסי צה"ל ותעש, הנמצא בשלבי ביצוע ראשוניים, נחשב לפרויקט השיקום הסביבתי הגדול והמורכב ביותר בישראל. לפני כשנה, לקחה המדינה אחריות על שיקום הקרקעות המזוהמות אותן זיהמו לאורך השנים גורמים ממשלתיים (בעיקר מחנות צה"ל ותעשיות ביטחוניות) כדי שאפשר יהיה לבנות עליהן אלפי יחידות דיור באזורי ביקוש. במטרה להגדיל את היצע הקרקעות המיועדות לבנייה למגורים ובכך להוריד את מחירי הדיור, לצד טיפול בזיהום הסביבתי.

לצורך ניהול הפרויקט הלאומי מינתה המדינה את החברה הממשלתית "החברה לשירותי איכות הסביבה", כזרוע ביצוע לניהול פעולות השיקום במתחמים השונים.

המשרד פועל לאיתור מתחמי טיפול לקרקע המזוהמת שתיחפר במסגרת הפרויקט. על בסיס אומדנים ראשוניים מדובר בכמויות המצריכות הקמה של מרכזי טיפול בקרקעות המזוהמות (HUB) לטובת שימוש חוזר. בימים אלו פועל המשרד לאיתור שטח להקמת מתחם טיפול בקרקע ובדיקת היתכנות מצד בעלי העניין להקמתן של המתקנים בפרקי זמן קצרים.

איתור שטח להקמת מתחם טיפול בקרקע

בתוכנית העבודה, המשרד מציג 2 יעדים מרכזיים לתחום קרקעות מזוהמות:

 1. איתור שטח להקמת מתחם טיפול בקרקע – עד חודש יולי 2017.
 2. בחירת זוכים להקמת אתר טיפול וויסות אזורי,HUB  – עד סוף 2017. מבירור שערכנו, יעד זה כנראה יתעכב היות ופרסום המכרזים צפוי רק בסוף 2017 וזמן מה לאחר מכן, בתחילת 2018, יוכרזו הזוכים.

בנושא ה-HUB נזכיר, כי כדי להקים מתקן לטיפול בקרקע מזוהמת בישראל צריך אישורים סטטוטוריים, תהליך שייקח שנים ארוכות. הקמת מתקן בכל מתחם תהיה קשה רגולטורית ולא בהכרח יעילה כלכלית וסביבתית, על פני טיפול במתקן טיפול אזורי.

החברה לשירותי איכות סביבה, המנהלת את פרויקט שיקום הקרקעות, בוחנת אפשרות להקמת אתר טיפול אזורי HUB. מדובר במתקני טיפול שיוכלו לשרת מספר אתרי קרקעות מזוהמות ובכך חוסכים הקמת מתקנים רבים, בכל אתר מזוהם. אמנם גם הקמת אתר HUB דורשת רגולציה כבדה אך  ככל שימצאו מיקומים שיתאימו מבחינה סטטוטורית ניתן לחסוך זמן  בתהליכי תכנון ממושכים.

בראיון שערכנו עם אולג גרנד, סמנכ"ל בחברה לשירותי איכות סביבה, שפורסם לפני כארבעה חודשים הוא אמר: "אנחנו בוחנים כרגע 6 חלופות שונות למיקום של מרכזי HUB שיהיו בפעילות רצופה למשך 5-10 שנים לטובת טיפול בקרקעות המזוהמות. אך מוקדם לומר כמה מרכזי טיפול HUB יוקמו והיכן".

מאגר מידע של קרקעות מזוהמות ומשוקמות

היות ומדובר בקרקעות עליהן מיועדים להיבנות אלפי דירות למכירה, המשרד רוצה לפרסם עד מחצית 2017 אתר אינטרנטי שיכיל מיפוי של הקרקעות המזוהמות, לשם שקיפות מרבית. המאגר צפוי לכלול מסד נתונים המכיל מידע אודות מיקום הקרקע, מקור הזיהום, אופן הטיפול שבוצע בקרקע, סקר הקרקע ושנת הטיפול בקרקע.

--------------

מסמכים רלוונטיים:

תוכנית עבודה לשנים 2017-18, המשרד להגנ"ס [pdf]

------------

כתבות נוספות בסדרה 'תוכנית העבודה' של המשרד להגנ"ס:

 1. הקדמה
 2. זיהום אוויר
 3. תעשיה
 4. קרקעות מזוהמות
 5. פסולת עירונית
 6. פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית

---------------

קישורים רלוונטיים:

 1. מי יממן את שיקום הקרקעות המזוהמות בפריפריה?28.02.2017
 2. מי מוכן לקנות קרקע מזוהמת של משרד הביטחון? 18.09.2016
 3. האם שיקום קרקעות מזוהמות יקפיץ את ערך הנדל"ן בסמוך? 16.05.2016
 4. מי ישקם את הקרקעות המזוהמות של צה"ל והתעשיה הביטחונית? 09.11.2015
 5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot