מענק של 400 אלף ₪ ל-4 חברות להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילותן
טרה, נתיבי ישראל, מילופרי והחברה הכלכלית חבל אילות, יפעלו למניעת זיהום אור, שיפור סניטציה ברפתות, עיבוד חקלאי תומך מגוון ביולוגי ויישום תוכנית ניהול אקולוגית לאטרקציה תיירותית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/12/2017

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי במסגרת 'קול קורא' שפרסם המשרד בשיתוף החברה להגנת הטבע, זכו 4 חברות בחבילת שירותים שוות ערך לכ- 100 אלף ₪ כל אחת להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילותן. החברות הזוכות, טרה, נתיבי ישראל, מילופרי והחברה הכלכלית חבל אילות, ישתמשו בכסף למניעת זיהום אור, שיפור סניטציה ברפתות, עיבוד חקלאי תומך מגוון ביולוגי ויישום תוכנית ניהול אקולוגית לאטרקציה תיירותית.

תוצרי הפרויקטים יוצגו בכנס שיערך בשנת 2019.

מתוך 10 הצעות נבחרו 4

הקול הקורא, הנערך כמיזם משותף בין המשרד להגנ"ס והחברה להגנת הטבע זו הפעם השנייה, הציע לחברות חבילת שירותים להטמעת שיקולים אקולוגיים בנהלים ובתכניות עבודה.

עד כה נהנו 8 חברות מחבילת הסיוע: תש"ן, מקורות, יקב תבור, נתיבי ישראל, הנסון, החברה הממשלתית להגנות מצוקי הים התיכון, שיכון ובינוי וחברת חשמל.

הסבב הנוכחי של הקול הקורא זכה להתעניינות רבה והתקבלו 10 הצעות של חברות מרכזיות בתחומי התשתיות, החקלאות והתיירות. ועדת שיפוט שכללה נציגים של המשרד להגנ"ס, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה, בחנה את ההצעות ובחרה את 4 ההצעות הזוכות.

הפרויקטים הזוכים להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילות עסקית

נתיבי ישראל - הטמעת שיקולים אקולוגיים בתאורת כבישים למניעת זיהום תאורה. זיהום אור הוא מצב בו אור לא נחוץ זולג אל מעבר לתחום המיועד להארה, וגורם למגוון השפעות שליליות על עטלפים, חרקים, עופות ויונקים. הפרויקט יעסוק בהטמעת אמצעים למניעת זיהום אור בתאורת כבישים הן ברמת התכנון של כבישים חדשים, והן ברמת התחזוקה של כבישים קיימים, ויישם מחקרים קודמים בנושא ואמנה שגובשה בין נתיבי ישראל לרשות הטבע והגנים.

טרה - לטרה כ-130 רפתות המספקות חלב. הפרויקט יתמקד בסניטציה (תברואה) – מניעת גישה של חיות בר למקורות מזון בסביבת הרפת. מקורות מזון מלאכותיים גורמים להתרבות של חיות משוטטות, הגורמות לנזקים לחקלאות ולטבע, ולכן לסניטציה נאותה יש השפעה מרחבית משמעותית על שמירת האיזון האקולוגי.

מילופרי – מילופרי משווקת ומייצאת תוצרת חקלאית מעשרות אלפי דונם בגליל המערבי. החברה נדרשת לעמוד בתקנים בינלאומיים, ולכן הפרויקט יתמקד בפיתוח והטמעה של פרוטוקולים מתקדמים של עיבוד חקלאי תומך מגוון ביולוגי, כמו צמחי כיסוי, שימור צמחיית בר בשולי החלקות, ושימור הקישוריות האקולוגית באמצעות התאמת הגידור.

החברה הכלכלית חבל אילות - החברה מנהלת את פארק תמנע המשתרע על שטח של עשרות אלפי דונמים ומהווה אטרקציה תיירותית וגם אתר טבע רגיש וייחודי. הפרויקט יפתח תכנית ניהול אקולוגית לפארק, שתשלב בין הצרכים התיירותיים ובין הרגישות האקולוגית במרחב, וכן תציע כלים להעצים את החוויה התיירותית בהקשרי הטבע.

במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים יתמכו בשני פרויקטים נוספים: פרויקט למניעת זיהום אור עם חברת "מקורות", ופרויקט לאפיון בעיית התנגשות עופות בר עם קווי מתח בחברת החשמל (אישור הפרויקטים מותנה באישור תקציבי).

--------

כתבות רלוונטיות בנושא:

  1. 400,000 ₪ למפעלים שיטמיעו שיקולי שימור מגוון ביולוגי,6.07.2017
  2. תמיכה של 100,000 ש"ח במפעלים ועסקים לשימור מגוון ביולוגי, 11.05.2015
  3. תמיכה בסטרטאפים של קלינטק: מענק עד 750,000 ₪, 11.05.2017
  4. יזם קלינטק? הזדמנות למענק ופיילוט במשרד הביטחון, 13.03.2017
  5.  37רשויות יקבלו מענק להתייעלות אנרגטית ב-77 מיליון ₪, 30.03.2017
  6. המדינה מציעה 75 מיליון ₪ מענקים להתייעלות אנרגטית, 01.01.2017