נוהל חדש להגשת בקשה להקלה בערכי טיהור שפכים
אילו נתונים יצרן השפכים או מפעיל המט"ש צריך לציין בבקשה?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/10/2017

לפני כחודש פרסמנו שמשרדי הגנ"ס והבריאות ורשות המים פרסמו הנחיות חדשות לעריכת חוות דעת מקצועית לוועדת חריגים כדי לקבל הקלה בערכי המזהמים במי קולחין המוזרמים לשדות חקלאיים או לנחלים.

כעת מפרסמים משרדי הגנ"ס והבריאות ורשות המים את נוהל הגשת הבקשה לוועדת חריגים. על פי הנוהל החדש הבקשה תכלול בין היתר את הנתונים הבאים:

 • פרטים הנדסיים על המתקן
 • נתוני איכות השפכים הגולמיים ואיכות הקולחין
 • בדיקות מעבדה של הקולחין שנדגמו
 • לו"ז להקמת המתקן החדש
 • דו"ח תקלות

הבקשה תלווה בחוות דעת מקצועית ועדכנית שנערכה ע"י מומחה ותעסוק בנושאים הבאים:

 1. מניעת זיהום מקורות מים
 2. השפעה על הסביבה
 3. השפעות על הקרקע.
 4. השפעות על גידולים חקלאיים.
 5. השלכות צפויות על בריאות הציבור

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוהל הגשת הבקשה לוועדת חריגים, משרד הבריאות  [pdf]
 2. הנחיות לחוות דעת מקצועית להקלה בערכי טיהור שפכים, 08.2017 [pdf]
 3. תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) 2010 [pdf]

-----------

קישורים רלוונטיים:

 1. הנחיות חדשות להקלה בערכי טיהור שפכים, 07.08.2017
 2. האתגרים של ענף השפכים בישראל, 29.06.2017
 3. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016
 4. אושרו שינויים בכללי שפכי מפעלים המוזרמים לביוב, 14.05.2017
 5. אושרו תעריפי שפכים אסורים חדשים, 23.01.2017
 6. למידע נוסף על שפכים תעשייתיים | infospot
 7. למידע נוסף על זיהום ים ונחלים | infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: