נוהל חדש לקידום טכנולוגיות סביבה חדשניות
המשרד להגנת הסביבה פרסם נוהל לטיפול במתקני פיילוט לחדשנות סביבתית, שנועד להסרת חסמים במעבר בין שלב המו"פ לשלב ההדגמה המסחרית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/2/2018

אחד השלבים הקשים ביותר בפיתוח עסקי של טכנולוגיה חדשה הוא ליישם אותה לראשונה באופן מסחרי. במיוחד כאשר מדובר בטכנולוגיית קלינטק שצריכה גם למצוא מפעל שיסכים להיות הלקוח הראשון ולבצע התאמה של תהליך הייצור שלו לטכנולוגיה החדישה, אך גם לקבל אישור מהרגולטור, שיכיר בטכנולוגיה החדשה שטרם נוסתה באופן מסחרי.

המשרד להגנת הסביבה שמנסה בשנה האחרונה לקדם את יצוא טכנולוגייית הקלינטק הישראלית בעולם, מתגייס לפתרון הבעיה של הקמת פיילוט מסחרי ראשון לטכנולגיות קלינטק בישראל ומפרסם נוהל לטיפול במתקני פיילוט לחדשנות סביבתית, שנועד להסרת חסמים רגולטוריים ברגולציה הסביבתית במעבר בין שלב הפיתוח לשלב ההדגמה המסחרית הראשונה באמצעות הטמעת הטכנולוגיה במתקן תעשייתי.

החסם הרגולטורי להקמת מתקן קלינטק מסחרי ראשון

אחד החסמים הניצבים בפני הטמעת טכנולוגיות סביבה חדשניות בתעשייה הוא חסם רגולטורי. טכנולוגיה חדשנית שטרם נוסתה בשטח אינה יכולה להבטיח עמידה בביצועים סביבתיים ובערכי הפליטה שעל מפעלי התעשייה לעמוד בהם.

לדברי המשרד להגנ"ס כדי לאפשר ניסוי בתנאי שטח יש להביא בחשבון את הסיכון לחריגה זמנית ומבוקרת, ולכן הוכן נוהל לטיפול במתקני פיילוט לחדשנות סביבתית שנועד לאפשר הסרת חסמים רגולטוריים ברגולציה הסביבתית שבתחום טיפולו של המשרד.

עיקרי הנוהל

יזם או בעל מפעל המעוניין לקדם התקנה ראשונה של טכניקת סביבה חדשנית במפעלו, הנדרשים לרישיון סביבתי מהמשרד להקמה או הפעלה של מתקן זה, יוכלו לבקש ליווי של נציג המשרד להגנת הסביבה באמצעות פניה לדוא"ל: cleantech@sviva.gov.il.

הליווי נועד לתאם בין היזם, המפעל, המחוז הרלוונטי ונותני הרישוי הרלוונטיים במשרד להגנת הסביבה לסייע ולפתור בעיות שיעלו מול מקבלי החלטות במשרד.

תנאי רישיון סביבתי למתקן פיילוט יינתנו לתקופה שלא תעלה על שנתיים, כאשר בפרוטוקול המעקב אחר ביצועים אפשר יהיה להטמיע גם מעקב ובקרה אחר סיכונים סביבתיים.

מפעיל הטכנולוגיה הנבחנת בפיילוט יוכל לקבל גם את הרישיונות הנדרשים לשלב הקבע (במקרה שבו מתקן הפיילוט עומד בפני עצמו). רישיון סביבתי למתקן פיילוט יכול לכלול גם תנאים מדורגים להטמעת הטכניקה החדשנית או הפסקת השימוש בה, תלות בביצועים הסביבתיים שיוכחו בשלב הפיילוט.

נוסח הנוהל המלא מופיע בהמשך.

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. חדשנות קלינטק ישראלית: ניטור איכות אוויר דור 2, 31.07.2017
  2. יזם קלינטק? הזדמנות למענק ופיילוט במשרד הביטחון, 13.03.2017
  3. 26 מיליון ₪ ל- 6 חברות שייצרו דלק מפסולת חקלאית, 28.02.2017
  4. 75 מיליון ₪ מענקים להתייעלות אנרגטית, 01.01.2017
  5. התחייבות או הזדמנות? ישראל אישררה את הסכם פריז, 15.11.2016

---------

מסמכים רלוונטיים:

נוהל טיפול במתקן פיילוט הטעון רישוי סביבתי, המשרד להגנ"ס [pdf]