פורסמה מתכונת אחידה לדיווח השנתי להיתר פליטה לאוויר
במטרה לעודד את השימוש במתכונת הדיווח החדשה, המשרד מקנה למשתמשים בה ארכה של חודש בהגשת הדו"ח השנתי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/1/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר. כ-200 מפעלים נדרשים לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנ"ס תחת הוראות חוק אוויר נקי. ההיתר תקף לשבע שנים, אך אותם מפעלים נדרשים להגיש דוח שנתי על הפליטות שלהם למשרד להגנ"ס. לאחרונה נשמעה ביקורת לפיה אין תבנית אחידה להגשת הדו"ח השנתי, דבר שגרם לאי וודאות והקשה על הכנת הדו"ח.

לכן, המשרד להגנ"ס מסדיר כעת את מתכונת הדיווח במטרה לסייע למפעלים להגיש את הדוח השנתי, להבהיר את דרישות המידע ואופן הגשתו, לייעל את התהליך וליצור אחידות בדיווח.

המשרד להגנ"ס מנסה לעודד מפעלים להשתמש במתכונת החדשה ולכן מצהיר כי מפעל אשר יגיש את הדוח השנתי באמצעות "פורמט הדיווח השנתי" החדש, רשאי להגישו עד ה-30 באפריל, במקום עד ה-31 במרץ כפי שקבוע בהיתר הפליטה.

--------

כתבות רלוונטיות  לנושא:

  1. סבב שני לחידוש היתרי פליטה: מסמך הנחיות חדש, 10.12.2017
  2. דרישות חדשות לטיפול בפליטות לאוויר ממפעלים, 14.1.2016
  3. דרישות לצמצום וטיפול בפליטות ממכלי אחסון במסגרת היתרי פליטה לאוויר, המשרד להגנ"ס [pdf]
  4. בקרוב, ערכי סף חדשים לזיהום אוויר בישראל, 24.12.2015
  5. היתר פליטה לאוויר | infospot

---------

מסמכים רלוונטיים:

  1. פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה, המשרד להגנ"ס [xls]

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: