עודכנו התנאים הנוספים להיתר רעלים
האחד נוגע לעדכון תנאים לבריכות והשני ליבוא ומסחר של רעלים ללא אחסון. בשניהם הוסף סעיף של קיום תחקיר ודיווח
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 05/1/2020

תשעה חודשים בלבד לאחר העדכון האחרון המשרד להגנת הסביבה שוב מעדכן את התנאים הנוספים להיתר רעלים לבריכות. בנוסף, עודכנו התנאים הנוספים להיתר רעלים ליבוא ולמסחר (של רעלים) ללא אחסון.

עדכון תנאי היתר רעלים לבריכות

העדכון הנוגע לבריכות מתייחס לתנאים הנוספים להיתר רעלים לבריכות המשתמשות בנתרן תת כלורי וחומצת מלח (חומצה הידרוכלורית) וב"כלור או ברום מוצק" (טבליות, גרגירים או אבקה) לחיטוי או לגיבוי – כאשר אחד השינויים הוא שכעת התנאים מתייחסים גם לברום מוצק, שקודם לא היה כלול באותו מסמך.

כמו כן, נוספה דרישה לבצע תחקיר לאחר אירוע של חומרים מסוכנים (סעיף 7 נספח ג'). מטרת התחקיר למצוא את הגורם האחראי לאירוע. התחקיר, מסקנותיו והלקחים שהופקו יוגשו לממונה במשרד להגנ"ס תוך שבוע מתום האירוע.

התחקיר יכלול את השתלשלות האירוע, עמידת העסק בנהלים פנימיים ואת הליקויים שהובילו להתרחשות הארוע וכן לקחים ומסקנות למניעת הישנות אירועי חומרים מסוכנים. העסק יעביר רכיבי כשל לבדיקת מעבדה מוסמכת. אם מדובר בכשל טכני על העסק לבדוק מערכות דומות.

בנוסף הוסרו 2 מסמכי תנאים נוספים להיתר רעלים לבריכות מאתר המשרד להגנ"ס:

 1. תנאים ספציפיים לבריכות המשתמשות בברום נוזלי לחיטוי או לגיבוי
 2. תנאים ספציפיים לבריכות המשתמשות בכלור מוצק לחיטוי או לגיבוי

התנאים הספציפיים לבריכות המשתמשות בכלור גזי לחיטוי או לגיבוי, נותרו ללא שינוי.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. עודכנו התנאים להיתר רעלים לבריכות שחייה, 25.03.2019
 2. עדכונים בהגשת בקשה לחידוש היתר רעלים, 4.02.2019
 3. טיוטה מעודכנת של הנחיות היתר רעלים להגנה ממתקפת סייבר, 1.01.2019
 4. עודכנו התנאים להיתר רעלים למתקני קירור באמוניה, 14.08.2018
 5. עודכנו התנאים להיתר רעלים, 20.08.2015
 6. היתר רעלים – עמוד ראשי | infospot

עדכון היתר רעלים ליבוא ומסחר

בעדכון התנאים להיתר רעלים ליבוא ולמסחר של רעלים ללא אחסון נוספו השינויים הבאים:

 • היערכות לחירום (סעיף 5, 2) – חובת העסק או מי מטעמו להגיע למקום האירוע אם יידרש ע"י הקונה או מוביל החומר. במקום הנוסח הקודם – נוהל הקפצת צוות חירום מיומן למקום האירוע.
 • הוספת תחקיר (סעיף 7 ונספח ב') -  מטרת התחקיר למנוע הישנות של אירועים לצורך מציאת הגורם האחראי. התחקיר, מסקנותיו והלקחים שהופקו יוגשו לממונה תוך שבוע מסיום האירוע. התחקיר יכלול את השתלשלות האירוע, עמידת העסק בנהלים הפנימיים ואת הליקויים שהובילו לאירוע וכן לקחים ומסקנות למניעת הישנות אירועי חומרים מסוכנים. העסק יעביר רכיבי כשל לבדיקת מעבדה מוסמכת. אם מדובר בכשל טכני על העסק לבדוק מערכות דומות.

-----

מסמכים רלוונטיים:

 1. תנאים לבריכות שחיה, המשרד להגנ"ס
להמשך קריאת הכתבה המלאה