צו מינהלי, חקירה פלילית וסגירת מתקנים. האם בז"ן יצליחו לעמוד בערך הסף החדש לבנזן?
המשרד להגנ"ס הוציא צו מינהלי לקבוצת בז"ן ומנהליה בעקבות חריגות של ריכוז בנזן באוויר. אם הפעולות שבהן ינקטו חברות הקבוצה לא יפסיקו את החריגות הן יאלצו לצמצם או להפסיק את פעילותן
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/10/2017

לפני שנה וחצי, בשקט בשקט, מבלי שהנושא סוקר בשום כלי תקשורת מלבד infospot, הכנסת אישרה עדכון של ערכי הסף של ריכוז מזהמים באוויר להגדרת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, שבמידה ומתגלה, על המשרד להגנ"ס לפעול להפסקתו.

אותו מהלך של עדכון ערכי הסף למזהמים באוויר שהוביל המשרד להגנ"ס הוא הגורם הישיר לצו המנהלי שניתן בשבוע שעבר לקבוצת בז"ן ועלול לגרום לפתיחת חקירה פלילית בגין זיהום אוויר גבוה באחד מאותם ערכי הסף שעודכנו. ייתכנו השלכות מרחיקות לכת נוספות כפי שמדגיש המשרד להגנ"ס בהודעה משבוע שעבר: "אם הפעולות שינקטו לא יפסיקו חריגות מערכי הסביבה, יהיה עליהם לצמצם את פעילותם - עד כדי סגירת מתקנים".

חשוב לציין כי תוך כדי תהליך עדכון ערכי הסף בכנסת, גורמי תעשייה שונים חזרו והזהירו כי בחלק מהמקרים מדובר בערכי סף מחמירים יותר מאשר באירופה וארה"ב אשר יהיה בלתי אפשרי לעמוד בהם בטכנולוגיות הקיימות כיום.

ריכוז בנזן באוויר גבוה מערך הסף

אחד המזהמים שערך הסף שלו עודכן בכנסת לפני שנה וחצי הוא בנזן [C6H6], שהינו חומר מסרטן. ערך הסביבה היממתי שנקבע לבנזן הוא 3.9 מק"ג/מ"ק ומאפשר 7 חריגות בשנה בכל תחנת ניטור אוויר. עד לאותו עדכון לבנזן היה רק ערך סף שנתי, שגם הוא עודכן והוחמר באותו מהלך.

אגב, למיטב ידיעתנו, באיחוד האירופאי אין ערך סף יממתי לבנזן, אלא ערך שנתי בלבד, שגם הוא מקל ביחס לערך השנתי בישראל, שלא לדבר על הערך היממתי.

צו מנהלי לקבוצת בז"ן בגין חריגות בריכוז הבנזן באוויר

בעקבות כניסתו לתוקף של ערך הסף החדש לבנזן,  דיווחנו לפני 5 חודשים כי המשרד להגנ"ס זיהה עלייה בריכוזי הבנזן, הידוע כחומר מסרטן,  שנמדדו בתחנות ניטור איכות אוויר בסמוך למתחם בז"ן במפרץ חיפה. בהמשך לכך, בשבוע שעבר, הוציא המשרד צו מנהלי לקבוצת בז"ן ולמנהליה למניעת חריגות של בנזן [C6H6] מערכי הסביבה באופן מיידי. הצו הוצא למנכ"ל קבוצת בז"ן אבנר מימון, ולמפעלי הקבוצה בז"ן, כאו"ל (כרמל אולפינים), גדיב ומנהליהם.

האם תפתח חקירה פלילית נגד בז"ן?

בנוסף לצו, המשרד הודיע כי הוא בודק אם ישנה תשתית ראייתית לפתיחת חקירה פלילית נגד קבוצת בז"ן. לאור החריגות שנמדדו מתחילת השנה, הודיע המשרד כי על החברות להגיש תוך שבועיים תכנית מיידית להפסקת החריגות תוך נקיטת אמצעים משמעותיים. המשרד מתריע, כי אם הפעולות הנדרשות לא יצליחו ועדיין יימדדו חריגות מערכי הסביבה שמקורן במפעלי הקבוצה, החברות יאלצו לצמצם או להפסיק את פעילותן עד להפסקת החריגות.

העונש המרבי על גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר לפי חוק אוויר נקי או על הפרת הוראות הצו המינהלי הוא שנתיים מאסר וקנס של 1,356,000 ₪.

תוכנית מיידית לטיפול בפליטות הבנזן

בשל החריגות בריכוזי הבנזן מעל לערך הסביבה היממתי בתחנות ניטור סביבתי בקרבת מפעלי המתחם ובדיגומים סביבתיים סביב המתחם אותו מבצעת הקבוצה זומנו מנהלי הקבוצה לשימוע שהתקיים ב-24 במאי. בשימוע הבהיר המשרד, כי על החברה למצוא ולהציג פתרון לאיתור והפסקת פליטות הבנזן לאוויר מפעילות החברות.

בעקבות השימוע בז"ן הציעה לבצע איתור באמצעות מערכת חדשה של חישה מרחוק. המשרד אישר את התקנתה, אבל דרש עמידה במדדי הצלחה (היעדר עליות מערך יממתי של בנזן) בזמן קצוב. אלא שעד כה, נציגי המפעלים טרם דיווחו למשרד להגנ"ס כי הצליחו לזהות את כל מקורות הפליטה שגרמו לחריגות שנמדדו בתחנות הניטור ולחריגות בדיגומים הסביבתיים שהם מבצעים.

לדברי המשרד, מאחר והמפעל איתר מספר מקורות פליטה הגורמים לחריגות, ולאור עמדת משרד האנרגיה לפיה סגירת מתקנים יכולה להוביל לשיתוק משק הדלק, דרש המשרד בצו המינהלי מבז"ן להגיש תוך שבועיים תוכנית שמשך יישומה לא יעלה על 4 חודשים, לטיפול בפליטות הבנזן ומניעת החריגות. אם יישום התוכנית המיידית לא יביא להפסקת החריגות הנמדדות סביב המתחם תידרש הקבוצה לצמצם, לשנות או להפסיק פעילות עד הפסקת החריגות. 

בנוסף לפעולות המיפוי והניטור הקבועות של המפעל, על החברות במתחם בז"ן להפעיל את מערכת החישה מרחוק ולמפות את כל המתקנים שבהם עובר חומר עם ריכוז של 1% ומעלה של בנזן העלולים להוות מקורות פליטה. כבר כיום קיימים אמצעי ניטור ומדידה רבים סביב המתחם ובתוכו, כולל ניטור מסביב למתחם וכן דיגום בסמיכות לגדרות המתחם. כמו כן, המשרד הרחיב את דרישתו, שעוגנה בהיתר הפליטה של בז"ן, להקמת מערכת חישה מרחוק על גדרות המפעלים לאיתור פליטות, גם למפעלים כאו"ל וגדיב.

15 חריגות מתחילת השנה – פי 2 מהתקן

על פי נתוני המשרד להגנ"ס מתחילת השנה ועד חודש אוגוסט בוצעו 17 סבבים של בדיקות ניטור, באמצעות 12 תחנות ניטור, סביב מתחם בז"ן. מהנתונים עולה כי גם לאחר השימוע ממשיכות להימדד חריגות גבוהות מהריכוז היממתי בשתי נקודות ניטור – שער 25 של בז"ן ומול מפעל גדיב.

בשתי התחנות שליד המפעלים נמדדו בין 10 ל-15 חריגות מתחילת השנה עם ערכים של עד 20 מק"ג/מ"ג, המהווים חריגה מערכי סביבה.

התייחסויות:

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "חריגות הבנזן חייבות להיפסק מיידית. נמשיך לנקוט ביד קשה כלפי מפעלים מזהמים עד שיפנימו שלא משתלם לזהם. תושבי מפרץ חיפה זכאים לנשום אוויר נקי ואנו נפעל ככל יכולתנו לשמירה על איכות חייהם ובריאותם"

סגן השר להגנת הסביבה, ירון מזוז: "כתושב הקריות והצפון, אני גאה ומברך על המשך פעילות האכיפה של המשרד כנגד המפעלים המזהמים. שוב ושוב אנו מוכיחים שאין משוא פנים, וכל מפעל מזהם - ייתן על כך את הדין".

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "אנחנו ממשיכים במגמת ההרחבה וההעמקה של הפיקוח והחמרת האכיפה, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותנו - וזאת כדי למנוע פגיעה בתושבים ובבריאותם".

תגובת בזן: "בזן הציגה בפני המשרד להגנת הסביבה תכנית להפחתת פליטות הבנזן, והיא מיישמת אותה מזה מספר חודשים – בטרם הוצאת הצו. התכנית ייחודית וכוללת ניטור, מיפוי, איתור וטיפול במקורות הבנזן הנמצאים במתחם. תכנית זו נעשית בהמשך לשורת פעולות שהחלה בשנת 2016, אשר נועדה לצמצם, ככל שהדבר תלוי בקבוצת בזן, את ערכי הבנזן בסביבת המתחם. ואכן, בעקבות הפעילות חלה ירידה משמעותית מאוד במדידות ערכי הבנזן. הקבוצה תמשיך לשתף פעולה על אף הרגולציה הסביבתית המחמירה.

בנוסף לפעולות אלו, ערב חג הסוכות – לאחר שנה של מאבק בירוקרטי – אושרו בוועדת התכנון פרויקטים סביבתיים בהיקף של כ-50 מיליון שקל, אותם בכוונת הקבוצה להקים מרגע קבלת היתר הבניה. 

החיוניות והקפדה על תעשיה בטוחה של קבוצת בזן, כפי שגם משרד האנרגיה הדגיש בפני המשרד להגנ"ס, באו לידי ביטוי ביתר שאת במהלך המשבר שנוצר בעקבות עצירת אספקת הגז הטבעי. קבוצת בזן סיפקה את צרכי המשק בזמן המשבר ובחרה לעשות שימוש בחומרים יקרים יותר אשר משאירים חותם סביבתי נמוך באופן משמעותי".   

---------------

קישורים רלוונטיים:

  1. עלייה בריכוזי הבנזן במפרץ בחיפה, 11.05.2017
  2. הכנסת אישרה ערכי סף חדשים לפליטות לאוויר, 07.03.2016
  3. שימוע למנכל בזן לפני החלטה על צעדי אכיפה, 18.10.2016
  4. מפעל כאו"ל חוזר לפעילות לאחר השבתה והתקנת אמצעים להפחתת פליטות, 20.06.2016
  5. האכיפה הסביבתית נגד מפעלי מפרץ חיפה נמשכת, 29.12.2016
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: