66 מיליון ₪ נוספים לקידום התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות
סך המענקים עד 2020 יעמוד על 300 מיליון ₪ העתידים להביא למינוף השקעות בכ-1.6 מיליארד ₪ להתייעלות בצריכת אנרגיה ולהפחתת פליטות גזי חממה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/2/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי במסגרת המקצה השלישי של המענקים לקידום התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה, יוענקו 66 מיליון ₪ נוספים ליזמים, תעשיינים ורשויות מקומיות שיבחרו לייעל את צריכת האנרגיה להם.

המענקים הם פרי שיתוף פעולה של משרדי הגנ"ס, האנרגיה, הכלכלה והתעשייה והאוצר, ויוענקו במסגרת החלטת הממשלה 542 (''הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק'') שקבעה יעד לאומי של צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. 84 מיליון ₪ ל-100 פרויקטים בהתייעלות אנרגטית, 13.12.2018
  2. 4 בנקים יעניקו הלוואות בערבות מדינה להתייעלות אנרגטית, 22.11.2018
  3. התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית יוצאת לדרך, 26.12.2017
  4. מידע נוסף על שינוי אקליםinfospot

160 מיליון ₪ ל-190 פרויקטים

מדובר במקצה שלישי של מענקים, כאשר בשנים 2018-2017 יצאו לפועל שני סבבים במסגרתם  ניתנו מענקים בכ-160 מיליון ₪ ל-190 פרויקטים, שצפויים להוביל להפחתה של 220,000 טון פליטות גזי חממה ולחיסכון שנתי של כ-300 מיליון קוט"ש. מתוכם, 16 פרויקטים קיבלו מענק מוגדל עבור התקנת טכנולוגיות ישראליות חדשניות.

לדברי המשרד, סך המענקים הכולל עד 2020 יעמוד על  300 מיליון ₪ העתידים להביא למינוף השקעות בכ-1.6 מיליארד ₪ להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה.

גובה המענק עבור בקשת סיוע יעמוד על עד 20% מעלות הפרויקט ולא יעלה על 3 מיליון ₪ עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי המבקש בשנה קלנדרית. כמו כן, להתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה ניתן מענק נוסף של עד 20% מעלות הפרויקט, ולא יותר מ-3 מיליון ₪.

לדברי המשרד, עדיפות במסלול תינתן לעסקים ומפעלים קטנים ובינוניים ולרשויות מקומיות בדירוג 1-5, בדגש על הפחתת פליטות גזי חממה באופן ישיר או על ידי חיסכון בצריכת החשמל ועידוד השקעות המשלבות טכנולוגיות חדשניות ישראליות.

התייחסויות

סמנכ"לית בכירה לתעשיות במשרד להגנ"ס, שולי נזר: "מאז 2011, המשרד להגנת הסביבה מוביל מדיניות משולבת של תמיכה כספית ומקצועית בהתייעלות אנרגטית, המביאה לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בשנה בהוצאות התפעוליות של מפעלים, עסקים ורשויות מקומיות - ובמקביל, מפחיתה את זיהום האוויר. זהו מקצה תמיכות נוסף בהיקף של 66 מיליון ₪, אשר מתווסף ליותר מ-330 מיליון שקל אשר כבר אושרו כמענקים וקולות קוראים. המשרד להגנת הסביבה ימשיך גם בשנים הבאות ביישום מדיניות מגוונת הכוללת מענקים, ערבויות מדינה, רגולציה וסיוע מקצועי אשר מביאה לשגשוג ולהפחתת הזיהום והתחלואה"

סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים במשרד האנרגיה, יחזקאל ליפשיץ: "משרד האנרגיה מעודד ומקדם פרויקטים חדשניים בתחום ההתייעלות באנרגיה, וזאת על מנת להמשיך ולבסס משק אנרגיה ישראלי עצמאי. מסלול הסיוע יעניק למפעלים, רשויות מקומיות ויזמים הזדמנות לפתח פרויקטים חדשניים בתחום זה, ויסייע להפחית את ההוצאות על אנרגיה ולהגדיל את הפריון במשק. בימים הקרובים תושק קרן ההלוואות בערבות המדינה לפרויקטים של התייעלות באנרגיה בהיקף של מיליארדי שקלים. שני מסלולים אלו יביאו להתייעלות באנרגיה ולהפחתת פליטות גזי חממה באופן משמעותי, ויסייעו לעמוד ביעד הלאומי של צמצום צריכת החשמל. בשני המסלולים תינתן עדיפות לטכנולוגיות ישראליות חדשניות".

מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, נחום איצקוביץ': "מדובר בתוכנית חשובה המשותפת למגוון משרדי ממשלה, המניעה התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות באופן מרשים בהיקפה. אנו מצפים להיענות גבוהה גם במקצה השלישי ונבצע טיפול מהיר ככל הניתן בבקשות, בכדי לקדם מתן מענקים ויציאת התוכניות לדרך. לתוכנית ערך כלכלי וסביבתי חשוב ביותר לצד עמידה בהתחייבות הממשלה במסגרת הסכם פריס להפחתת פליטות. אני קורא לראשי הרשויות, מנהלי/ות המפעלים ובעלי העסקים, לבוא ולשמוע את פרטי התוכנית ולפנות למשרד הכלכלה לקבלת המענקים באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח במשרד הכלכלה, אשר מניעה שיתוף פעולה בין משרדי חשוב, לו השפעה רב תחומית על כלכלת ישראל".

קישור לפרטי המענק


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה יניב דמרי 072-3712247 Negev@infospot.co.il
דוד נחום שחר נחום 072-3718648 davidn@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>