עלייה של 4.66% בעלויות החיצוניות של מזהמי אוויר לשנת 2018
כיצד מחשבים מה המחיר של זיהום האוויר? איזה שימושים עושים בחישוב של עלות זיהום האוויר?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 05/3/2018

כמה פעמים שמעתם משפטים כמו "זיהום האוויר עולה למשק הישראלי 10 מיליארד ₪ בשנה"? ובכן, מסתבר שהמשרד להגנת הסביבה מחשב ומעדכן מידי שנה, את העלויות החיצוניות של מזהמי האוויר בהתאם לנוסחת עדכון המתייחסת לפרמטרים כגון מדד מחירי התוצר, הגידול השנתי באוכלוסייה ועוד.

המטרה היא לתמחר את העלויות החיצוניות הנגרמות מזיהום האוויר בישראל כתוצאה מהנזק הנגרם לבריות הציבור מתוך כוונה לתת לזיהום האוויר מחיר ממשי ולשנות את דפוס ההתנהגות של יוצרי הזיהום.

לאחרונה פרסם המשרד עדכון שנתי לעלויות החיצוניות של מזהמי אוויר וגזי חממה לשנת 2018. לפי העדכון חלה עלייה של 4.66% ביחס לשנת 2017, זאת בהשוואה לעלייה של 5.26% בעלויות החיצוניות של מזהמי אוויר לשנת 2017 ביחס לשנת 2016.

סיכום העלויות החיצוניות המוכרות על ידי המשרד להגנ"ס

עלויות לפי מזהמים ולפי מגזרים

המשרד להגנ"ס מסביר כי מקור זיהום האוויר ב-3 ענפים עיקריים: ייצור אנרגיה (חשמל), תעשייה ותחבורה. בהתאם בעשור האחרון בוצעו שתי עבודות שנועדו לתמחר את העלויות החיצוניות מזיהום אוויר בכל ענף:

 • בנושא זיהום אוויר מייצור חשמל: "עלויות חיצוניות של זיהום אוויר הנגרם מייצור אנרגיה (חשמל) בישראל". נכתבה עבור המשרד ע"י חברת פארטו הנדסה בשנת 2008.
 • בנושא זיהום אוויר מתחבורה ותעשייה: "חישוב עלויות חיצוניות מזיהום אוויר מהתחבורה ומהתעשייה" נכתבה בשנת 2011 ע"י פרופ' ניר בקר וחברת כיוון.

על בסיס עבודות אלה גיבש אשכול כלכלה וטכנולוגיה במשרד להגנ"ס את מתודולוגיית חישוב העלויות לפי מזהמים ולפי מגזרים ואת נוסחת העדכון. עבודות אלה, והערכים של העלויות החיצוניות שנקבעו לכל מזהם בכל סקטור משמשים את המשרד להגנ"ס ומשרדי ממשלה אחרים ל-3 מטרות:

 1. העלויות החיצוניות של זיהום אוויר הנגרם מייצור אנרגיה (חשמל): משמשות את רשות החשמל לתמחר את עלות הזיהום הנחסך כתוצאה מייצור חשמל ממקורות מתחדשים. עלויות אלו נכללות בפרמיה שמקבלים ספקי האנרגיה המתחדשת מרשות החשמל.
 2. העלויות החיצוניות מזיהום אוויר מתחבורה: עלויות אלו משמשות את רשות המסים לקבוע את המיסוי הירוק על כלי רכב. המיסוי הירוק על כלי רכב נועד לעודד רכישת כלי רכב ידידותיים יותר לסביבה באמצעות מתן הטבת מס לכלי רכב שמזהמים פחות את האוויר.
 3. עלויות החיצוניות מזיהום אוויר מתעשייה: על פי חוק אוויר נקי השר להגנ"ס בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנ"ס של הכנסת רשאי לקבוע היטל על הפליטה של מזהמי אוויר על בעלי היתר פליטה. היטל זה משקף את העיקרון של "המזהם משלם" מאחר וההיטל ייתן מחיר חיובי לכל פליטה של זיהום אוויר וישקף את העלויות החיצוניות שנובעות מהזיהום. על בסיס העבודה על גובה העלויות החיצוניות, ניתן לחשב את ההיטל שיוטל לפי חוק אוויר נקי.

----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. האם המדינה מסבסדת גופים ממשלתיים על חשבון האזרח? 18.02.2018
 2. הושק אזור 'אוויר נקי' בחיפה, 5.02.2018
 3. פורסמה מתכונת אחידה לדיווח השנתי להיתר פליטה לאוויר, 22.01.2018
 4. מה רשום בדו"ח הסודי של המשרד להגנ"ס? 06.06.2017
 5. מידע נוסף זיהום אוויר | infospot

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. עדכון ערכי העלויות החיצוניות של מזהמי אוויר, 02.2018, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. עלויות חיצוניות מזיהום אוויר מתחבורה ומתעשייה, 2012, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. עלויות חיצוניות מזיהום אוויר מייצור חשמל, 2008, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה