גידול של 300% בבדיקות פתע בארובות מפעלים
לאחרונה פורסם דו"ח מסכם של בדיקות פתע בארובות מפעלים לשנת 2015. באיזה מחוז בוצעו הכי הרבה בדיקות? האם הבדיקות אפקטיביות? ואיזה מפעלים לא עומדים בדרישות נוהל הניטור?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/12/2016

לאחרונה התפרסם דו"ח מסכם של בדיקות פתע בארובות מפעלים לשנת הפעילות 2015. בדיקות הפתע בארובות המפעלים מתבצעות כחלק משגרת העבודה של המשרד להגנת הסביבה ותפקידן לבצע בקרה על אמינות ניטור המזהמים שעורכים המפעלים, בהתאם לדרישות הרגולציה. כמו כן משמשות הבדיקות להגברת נוכחות בשטח והגברת אפקט ההרתעה.

עלייה בכמות בדיקות הפתע בארובות

על פי הדו"ח, בשנת 2015 בוצעו 817 בדיקות ב 54 מפעלים. לעומת 257 בדיקות ב 35 מפעלים ב- 2014. בדו"ח מסבירים כי העלייה בכמות הבדיקות בשנת 2015 נובע מהגברת הפיקוח על מפעלי מפרץ חיפה.


*ניתן להגדיל בלחיצה על הגרף. מקור: המשרד להגנ"ס

נזכיר כי לפני כחצי שנה דיווחנו כי ברבעון הראשון של 2016 לבדו, בוצעו 317 בדיקות פתע בארובות מפרץ חיפה. במידה והמגמה הזאת נמשכה גם ברבעונים הנוספים של 2016, נראה גידול שנתי נוסף בדיגומים.

מחוז חיפה מוביל במספר בדיקות פתע של ארובות

המחוז בו נבדקו המספר הגדול ביותר של מפעלים הינו מחוז חיפה. על פי הדו"ח, מתוך 817 בדיקות שבוצעו על ארובות מפעלים בשנת 2015, 464 התבצעו במחוז חיפה- 57% מהבדיקות!

בדו"ח מסבירים כי ברבעון האחרון של שנת 2015 התקבלה החלטת ממשלה בעניין התכנית הלאומית לצמצום הזיהום במפרץ חיפה. במסגרת תכנית זאת הוקצה תקציב רב שנתי מיוחד לצורך פיקוח על הפליטות של מפעלי המפרץ, תקציב זה משתקף במספר הרב של המפעלים שנבדקו (23) במחוז חיפה.

ב- 37% מהמפעלים שנבדקו בכל הארץ, נמצאו חריגות כלשהם בשנת 2015. חשוב לציין כי במרבית המקרים, יש מספר ארובות בכל מפעל.

אכיפה בעקבות בדיקות פתע בארובות מפעלים

בדו"ח סוכמה פעילות האכיפה שבוצעה לאחר שנמצאו חריגות בבדיקות הפתע. מהנתונים עולה כי מתוך 26 מתקנים בהם נמצאו חריגות:

 • 35% אחוז (9 מהמתקנים) נמצאים במעקב של המחוז
 • 42% (11 מהמתקנים) קיבלו התראה או זימון לשימוע
 • 23% (6 מהמתקנים) ניתנה המלצה לעיצום כספי

לא צוין בדו"ח האם נפתח הליך משפטי כנגד מי מהמתקנים החורגים, אך יש לזכור כי הליך משפטי הינו ממושך וייתכן שעדיין מוקדם לבדוק את תוצאותיו.

אפקטיביות בדיקות פתע בארובות

בדו"ח נבחנה גם ההסדרה שבוצעה לאחר שנמצאו חריגות. במרבית המקרים הושגה הסדרה עד מועד פרסום הדו"ח. מתוך 26 המתקנים בהם נמצאו חריגות:

 • 77% (20 מתקנים הוסדרו)
 • 15% (4 מתקנים) נמצאים בתהליך הסדרה
 • 8% (2 מתקנים) לא הוסדרו, אחד במתקן מושבת והשני במפעל שעתיד להסגר ב 2017.

בדיקות פתע לתקינות ארובות במפרץ חיפה

לפני כחודשיים, יצאה המשטרה הירוקה ונציגי מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, לפעילות פיקוח ואכיפה לבדיקת תקינות ארובות במפעלים באזור מפרץ חיפה, לבדיקת עמידה בנהלים שניתנו בהיתרי הפליטה או ברישיון לעסק.

בפעילות, בה נכח גם מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר, וסגן השר, ח"כ ירון מזוז, נבדקו 27 ארובות ב- 5 מפעלים: חיפה כימיקלים, כרמל אולפינים, גדיב, גדות מסופים וש.ח. אלחלד.

רשימת המפעלים והארובות שנבחרו לפעילות גובשה תוך מתן דגש לארובות לגביהן קיים חשד של אי עמידה בהוראות נוהל הדיגום של המשרד. כלומר – אינן מאפשרות ביצוע דיגום תקני לפי נוהל דיגום ארובות.

לדברי המשרד להגנ"ס, נמצאו ליקויים במרבית הארובות וכל חמשת המפעלים מפרים את תנאי היתר הפליטה או תנאים נוספים לרשיון העסק בנושא של התאמת ארובותיהם לנוהל. המשרד הודיע כי יפתח בהליכי אכיפה נגד המפעלים המפרים, לרבות הטלת עיצומים כספיים (לפי סעיף 53 לחוק אוויר נקי), וידרוש את תיקונם המיידי של הליקויים.

התייחסויות

ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה: "אני רואה בחומרה רבה את החריגות שנתגלו במפעלים. זו הסיבה שהנחיתי את סגן השר ואת מנכ״ל המשרד לתת דגש על ביקורי שטח כולל ביקורי פתע, במיוחד במפרץ חיפה, כדי שבעלי המפעלים יבינו שלא משתלם לא לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי החוק ולזהם. מרגע שנכנסתי לתפקיד הבהרתי שלא נגלה סובלנות כלפי מזהמים ולכן נמצה את הדין עם מפרי החוק שממשיכים לסכן את התושבים באזור חיפה"

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "אנחנו ממשיכים להגביר את פעילויות הפיקוח והאכיפה שלנו, במטרה לאתר ולמנוע זיהומים וסיכונים לציבור, ולפעול ביד חזקה ונחושה להסירם. כל הפרה שנמצא תטופל מיידית באופן החמור ביותר. העלייה בכמות הבדיקות בארובות שביצענו בשנת 2015 נובעת מהגברת הפיקוח על מפעלי מפרץ חיפה, ואנחנו ממשיכים בקו זה, בכל רחבי המדינה"

--------

קישורים רלוונטיים:

 1. דו"ח בדיקות פתע בארובות לשנת 2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. לא רק בחיפה. מהלך ארצי להחמרת דרישות ניטור ארובות, 09.10.2016
 3. המשרד להגנ"ס ביצע ב - 3 חודשים יותר בדיקות מאשר בכל 2015, 10.04.201
 4. מה המשרד להגנת הסביבה מתכנן לתעשייה ב 2016? 07.03.2016
 5. עשרות מפעלים צפויים לעבור דיגומי פתע בארובות לראשונה מזה שנים, 17.11.2015
 6. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: