שיפור שנתי של 20% בפליטות של חברת החשמל
בחברת חשמל מתגאים בהפחתת פליטות לאוויר וטוענים כי זיהום אוויר מתחבורה מביא לחשיפה גדולה יותר של מזהמים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/6/2017

חברת החשמל [חח"י] מעדכנת, כי מנתוני הדיווח השנתי למפל"ס (מרשם פליטות לסביבה) שהעבירה לאחרונה למשרד להגנת הסביבה עולה, כי בשנת 2016 חלה ירידה נוספת ברמת הפליטות מתחנות הכוח של החברה בהשוואה ל-2015, ובהשוואה לשנת 2012 (שנת הדיווח הראשונה). בנוסף אומרים בחברה, כי בהתאם לנתוני ניטור רציף של איכות האוויר, לא נרשמו חריגות מהתקנים המותרים בכל יחידות הייצור של החברה.

שיעור השיפור בפליטות מזהמים מתחנת כח של חברת חשמל

חומר סימון שיפור ב-2016  ביחס ל-2015 שיפור ב-2016  ביחס ל-2012
תחמוצות חנקן NOx 22% 53%
תחמוצות גופרית  SO2 22% 49%
חומר חלקיקי PM2.5 14% 41%
פחמן דו חמצני CO2 8% 33%

יש גם מזהמים בהם חלה עלייה

בחברה מפרטים, כי למרות שברוב אתרי הייצור חלה ירידה בפליטות במרבית סוגי המזהמים, הרי במספר מקרים נקודתיים נצפתה ב-2016 עלייה בפליטה השנתית של מספר מזהמים, הנובעת בעיקר בשל הפחתה בייצור בפחם ועלייה בייצור בגז טבעי. כך לדברי החברה.

עוד מציינים, כי החברה פעלה רבות לכניסת הגז הטבעי והרחבת השימוש בו. בזכות הגעת הגז ממאגר "תמר", החל מסוף חודש מרס 2013 ותחילת ייבוא גז נוזלי על ידי חברת החשמל באמצעות אניית הגז הנוזלי הטבעי, וכי החל מהרבעון השני של 2013 נפסק כמעט לחלוטין השימוש בדלקי הגיבוי הנוזליים, מזוט וסולר, לשם ייצור חשמל. המעבר לייצור חשמל בגז תרם רבות להפחתת הפליטות.

מי מזהם יותר? תחבורה או ייצור חשמל?

בחברת החשמל מדגישים, כי תחנות הכוח שלה עומדות בערכי הפליטה הנדרשים ע"י המשרד להגנ"ס וכי חשיפת הציבור למזהמים מתחנות הכוח נמוכה מחשיפתו למזהמים שמקורם בתחבורה או מקורות פליטה שלהם ארובות נמוכות או ללא ארובות כלל.

לטענת החברה, הארובות הגבוהות של תחנות הכוח יוצרות עילוי כלפי מעלה ופיזור על פני שטח גדול, כך שרק חלק מזערי נקלט על פני הקרקע. זאת, לעומת פליטות כלי רכב, לדוגמא, המתרחשות בגובה פני הקרקע ומהוות מקור זיהום ראשי לאוכלוסייה.

בחברת החשמל צופים, שעם המשך התקדמות מיזם הפחתת הפליטות של החברה (לצמצום פליטות דו תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן בתחנות הפחמיות), ערכי הפליטות של המזהמים העיקריים ימשיכו לרדת באופן משמעותי גם בשנים הקרובות.

התייחסויות

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "מגמות הירידה בפליטות מתחנות הכח של חח"י תואמות לנתונים הקיימים בידי המשרד להגנת הסביבה. עם זאת, חשוב לציין כי המשך הפחתת הפליטות בחח"י תלויה ביישום פרוייקט הסולקנים בתחנות הכח הפחמיות ותושלם רק עם סגירת יחידות 1-4 באורות רבין."

-----------

קישורים רלוונטיים:

  1. אדי מים לבנים במקום עשן שחור, 03.04.2017
  2. הושבתה יחידה מספר 1 בתחנת הכוח באשקלון, 19.03.2017
  3. שטייניץ חושף כיצד יוחלפו היחידות הפחמיות בחדרה, 18.12.2016
  4. נחתם הסכם בין אלקין לשטייניץ להבטחת סגירת היחידות הפחמיות בחדרה, 11.10.2016
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

 

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: