האם שיעורי מיחזור הפסולת המסוכנת זהים לאלו של האיחוד האירופי?
ניתוח עומק של נתוני מפל"ס 2017: האם כמות הפסולת המסוכנת עולה עם השנים, כמה טון פסולת מסוכנת מיוצרת ע"י יצרנים שאינם מדווחים למפל"ס? כתבה רביעית בסדרה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/10/2018

בהמשך לפרסום נתוני המפל"ס לשנת 2017, אנו ממשיכים בסדרת כתבות בהן אנו בוחנים לעומק את נתוני המפל"ס.  בכתבה שלפניכם נתמקד במספר נתונים מעניינים: האם כמות הפסולת המסוכנת עולה עם השנים, כמה טון פסולת מסוכנת מיוצרת ע"י יצרנים קטנים שאינם מדווחים למפל"ס ועוד.

40% מהפסולת המסוכנת בישראל ממוחזרת

כמות הפסולת המסוכנת המדווחת מדי שנה למפל"ס מאז שנה הדיווח הראשונה ב 2012, עומדת על כ- 300 טון בשנה ללא שינויים משמעותיים וכך גם בשנת הדיווח האחרונה, 2017. כך, בשנת 2017 דווח על 322 טון פסולת מסוכנת ממנו כשליש (33%) נשלח למיחזור, השבה או שימוש אחר והיתר להטמנה וסילוק.


כתבות רלוונטיות בנושא:

  1. מפל"ס 2017 מתפרסם, 2.10.2018
  2. הבעיות והפתרונות של ענף הפסולת המסוכנת, 16.01.2018
  3. תקנות חדשות לטיפול בפסולת מסוכנת, 21.12.2017
  4. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

יחד עם זאת לדברי המשרד להגנ"ס, כ-80 אלף טון נוספים של פסולת מסוכנת מיוצרת על ידי יצרנים קטנים הפטורים מדיווח למפל"ס. יצרנים אלו מעבירים שמנים, ממסים ומצברים למיחזור. כלומר סה"כ הפסולת המסוכנת המיוצרת בישראל עומדת על קצת פחות מ–400 טון בשנה, כאשר שיעור הפסולת המסוכנת הממוחזרת בפועל בישראל עומד על 40%, לעומת 52% באיחוד האירופי.

המשרד להגנת הסביבה מציין כי שיעור המיחזור של פסולת מסוכנת הנכלל בחישובים שלעיל אינו כולל את דיווחי תחנות המעבר, אף על פי שהן מדווחות למפל"ס וזאת על מנת למנוע כפל נתונים שכן בחישוב לעיל נלקחו נתוני יצרני הפסולת המסוכנת, שבחלקם מעבירים את הפסולת לתחנות מעבר וחלקן לאתר קצה. כמו כן, החישוב אינו כולל טיפול בקרקעות מזוהמות ושפכים תעשייתיים, שחלקם מדווחים למפל"ס בנפרד.


חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: