וועדת השרים אישרה הצעת חוק לצמצום מספר תאגידי המים מ- 55 ל- 11
וועדת שרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק לסגירת מרבית תאגידי המים ואיחודם. ההצעה תעלה כבר השבוע להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. הפרטים לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/12/2016

הצעת החוק לצמצום וסגירת תאגידי המים אותה מובילים ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני) וח"כ אלי כהן (כולנו), אושרה שלשום בוועדת השרים לענייני חקיקה לאחר שחתמו עליה 87 חברי כנסת מכל הסיעות, וצפויה לעלות מחר להצבעה במליאת הכנסת לקריאה טרומית.

הצעת החוק | צמצום תאגידי המים מ 55 ל - 11

על פי הצעת החוק יאוגדו 55 תאגידי המים הפועלים כיום ל-11 תאגידים אזוריים. מטרת הצמצום לייעל את משק המים ולהביא להוזלת מחיר המים לצרכן.

אין זו הפעם הראשונה שהצעה זו מגיעה לשולחן הכנסת, ועדה בינמשרדית של הממשלה שהוקמה במהלך כהונתה של הכנסת הקודמת המליצה על ביצוע המהלך, אולם המלצה זו טרם יושמה בשל התנגדות ולחצים אדירים שהפעילו גורמים שונים ובהם מנהלי תאגידי המים. חשוב לציין כי אמנם את מחיר המים קובעת המדינה ומובאים בו בחשבון עלויות נוספות (כגון דמי ההתפלה ותשלום לחברת מקורות) אולם מאחר ומשק המים מתנהל כמשק כספי סגור- בבואה לקבוע את תעריף המים לוקחת בחשבון המדינה את עלות אחזקתם של 60 תאגידי המים. עלות זו מגולגלת בסופו של דבר על חשבון המים של הצרכן.

פטור מחובת הקמת תאגיד מים | ניהול עצמי של משק המים

הצעת החוק מתירה לרשות מקומית שלא הקימה תאגיד מים עד כה להגיש בקשה לשר האנרגיה והמים אשר בהתייעצות עם שר האוצר ושר הפנים יוכל לפטור אותה מחובת הקמת תאגיד מים לזמן קצוב. כמו כן בהצעה מקבילה שמעלים הח״כים לאישור הוועדה תותר למספר מצומצם של רשויות מקומיות לנהל את משק המים באופן עצמאי ללא צורך בתאגיד מים אך במשק כספי סגור (כספים שייכנסו בגין תשלום המים ייועדו אך ורק למטרה זו- תשלום על המים ממקורות ושדרוג תשתיות מים וביוב).

עליה של 100% בתעריפי המים

לפי דוח מחלקת המחקר של הכנסת, מאז כניסתם של תאגידי המים, תעריפי המים עלו בשיעור מצטבר של 100% (חלק מעליית המחירים נובעת מסיבות חיצוניות שלא קשורות להקמת תאגידי המים). בנוסף לעליית המחירים, קיימים פערים רבים בין תאגידי המים השונים, בינהם:

  • טיב השירות לתושבים
  • רמת התחזוק של התשתיות
  • הפעלת מדיניות שרירותית מול צרכנים הבאים לידי ביטוי בחישובי יתר של צריכה משותפת ובגביית אגרות גבוהות

הגדלת רווחיות התאגיד | פגיעה באוכלוסיות מעוטות יכולת

בהודעה שנמסרה מטעם מובילי הצעת החוק, נאמר כי ההפרדה שנוצרה בין מערכת הרווחה המקומית ובין ניהול משק המים העירוני שהועבר לידי תאגידי המים שמטרתם הגדלת הרווחיות, הובילה לפגיעה קשה בעיקר באוכלוסיות מעוטות יכולת.

התייחסויות

ח"כ איציק שמולי: "את עלות המנגנונים המנופחים של תאגידי המים סופג הציבור כולו והגיע הזמן לעצור את החגיגה הזאת. הכוונה המקורית היתה לחסוך לצרכן בעלות המים אבל מאז הקמתם התעריף זינק ביותר מ-100% וכולנו משלמים ביוקר. הצעת החוק הזו תוביל להתייעלות במשק המים ובסופו של דבר תביא בעקבותיה גם להורדה משמעותית של מחיר המים, אני שמח שהצלחנו לגייס את כל הכנסת לתמיכה בחוק ומודה גם לשר שטייניץ על תמיכתו."

ח"כ אלי כהן: "תאגידי המים זהו המקרה הקלאסי בו הגולם קם על יוצרו. חלק מתאגידי המים מנופחים ומיותרים והיו בין הגורמים שתרמו לעלייה המשמעותית במחירי המים. אין מוצר בסיסי יותר ממים ועלינו לפעול במטרה להוזיל את המחירים. תאגידי המים הוכיחו לאורך שנים התנהלות כלכלית מנופחת ובזבזנית ומי שנשא בעלויות היו הצרכנים. על כן צמצום וסגירת תאגידי המים הוא צעד מתבקש."

פורום המים בירושלים: "לפני הקמת התאגידים היה קשר כלשהו ותאום עם גורמי הרווחה ברשויות, על מנת להקל על האוכלוסיות המוחלשות ולתווך בין המתקשים בתשלום לבין הרשות. כיום, עובדי הרווחה מתקשים ופעמים רבות אינם יכולים לסייע לתושבים בהתנהלותם מול תאגידי המים. אנחנו סבורים שהקמת התאגידים היא ניסוי שנכשל ויש להחזיר את המצב לקדמותו ולספק את המים לתושבים ללא מתווכים במטרה להחזיר את מחירי המים לסכומים סבירים ושפויים."

-------

קישורים רלוונטיים

  1. דו"ח ניתוח כלכלי של משק המים, הכנסת [pdf]
  2. שינוי תעריפי שפכים אסורים, 01.12.2016
  3. גבייה בגין שפכי מפעלים: כיסוי הוצאות או העשרת קופת תאגיד המים? 25.05.2016
  4. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016
  5. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים |infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: