רישיון עסק: פורסמו מפרטים אחידים
פורסמו מפרטים אחידים ל 9 תחומי פעילות שיחייבו את בעלי העסקים מעתה. נותרו כ–50 טיוטות של מפרטים אחידים לענפי פעילות נוספים הממתינים לאישור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/9/2018

משרד הפנים פרסם מקבץ נוסף של נוסחים סופיים של 9 מפרטים אחידים לרישיון עסק, חלקם עם תנאים סביבתיים לרישיון העסק. נזכיר כי טיוטות של המפרטים פורסמו ב-4 סבבים שונים בשנים האחרונות, כאשר רק המקבץ של המפרטים מהסבב הראשון אושר והפך לנוסח סופי, ו-3 הסבבים האחרים נותרו בגדר טיוטא, עד לפרסום הנוכחי.

כעת ישנם סה"כ 20 מפרטים אחידים לרישיון עסק שפורסמו בנוסח סופי, ועוד 50 טיוטות של מפרטים אחידים הממתינות לאישור סופי.

מדוע צריך מפרטים אחידים לרישיון עסק?

מטרת המפרטים האחידים ברישיון העסק להקל ולייעל את הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת וחידוש רישיון עסק, הן עבור בעלי העסקים והן עבור הגורמים המפקחים (בריאות, כיבוי אש, הגנת הסביבה, בריאות וכו'). היכן שהגורם המפקח יכול לקבוע תנאים רוחביים אחידים לרישיון העסק לפי סוג העסק – הרישוי יהיה באמצעות מפרט אחיד. כך שבעל העסק יוכל לדעת מראש את דרישות הרישוי ולא יאלץ להמתין לקבלת התנאים לאחר הגשת הבקשה לרישיון.

בסוגי עסקים בהם נדרשת התאמה 'אישית' של גורם פיקוח מסוים, יינתנו תנאים ספציפיים ברישיון העסק, כפי שהיה נהוג עד כה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. הפרת דרישות דוח פיקוח תחשב עבירה פלילית, 13.02.2019
  2. הרפורמה ברישוי עסקים אושרה! 10.07.2018
  3. רישיון עסק: טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור, 8.07.2018
  4. מגמת עלייה באישור בקשות לרישיון עסק, 31.102017
  5. פורסמו מפרטים אחידים נוספים לרישיון העסק, 9.02.2017
  6. רישיון עסק infospot

תנאים סביבתיים במפרטים האחידים לרישיון העסק

במסגרת המפרטים האחידים, גם בהיבט הסביבתי מוגדרים תנאים סביבתיים אחידים לעסקים בעלי מאפייני פעילות דומים, המיועדים בעיקר לעסקים בעלי השפעה מקומית בלבד (מפעלי C), כגון מסעדות, מוסכים, מכבסות ועוד. על מנת לייעל את עבודתו, המשרד להגנ"ס פועל על מנת להסמיך את עובדי היחידות הסביבתיות של הרשויות המקומיות לאשר ולפקח אחר התנאים הסביבתיים ברישיון העסק של המפרטים האחידים, בעוד אנשי המחוזות והמטה של המשרד להגנ"ס יטפלו בעסקים בעלי השפעה משמעותית או בינונית על הסביבה (מפעלי A ומפעלי B).

רשימת המפרטים המאושרים לרישיון עסק

מבין 9 המפרטים האחידים שפורסמו כעת, רק בענף פעילות אחד המשרד להגנ"ס נמצא במעמד של נותן אישור – עיבוד פסדים. אלא שבענף פעילות זה, המשרד לא מפרסם מפרט אחיד, אלא נותן אישור פרטני לכל עסק. להלן רשימת 9 המפרטים האחידים החדשים שאושרו והפכו מטיוטה לנוסח סופי ומחייב:

מס' פריט

תיאור העסק טעון הרישוי +

קישור למפרט

המשרד להגנ"ס

נותן אישור/

לידיעה

המשרד להגנ"ס

מחויב בפרסום

מפרט אחיד

1.7

מעבדת שיניים

ששטחה מעל 300 מ"ר​

-

-

3.6 ב'

עיבוד פסדים ששטחו

מעל 500 מ"ר

נותן אישור פרטני

לא

4.7 א'

קיוסק ששטחו מעל 300 מ"ר

-

-

4.8

משקאות משכרים – עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

-

-

6.9 ב'

רוכלות בעסוק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

-

-

6.9 ג'

רוכלות אחרות

-

-

7.5

מכון כושר

-

-

8.9 ד'

מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: תיקון תקרים ששטחו מעל 200 מ"ר

-

-

9.1 ב'

מטווח ירי בשטח מבונה

-

-