הפרת דרישות דוח פיקוח של המשרד להגנ"ס תחשב עבירה פלילית
בתיקון לחוק רישוי עסקים, שנכנס לתוקף בתחילת השנה, מגולמת גם החמרה ברגולציה הסביבתית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 13/2/2019

בתחילת השנה נכנס לתוקף תיקון מקיף לחוק רישוי עסקים בו מגולמת בין השאר החמרה ברגולציה הסביבתית.

חוק רישוי עסקים מאפשר למשרד להגנת הסביבה לתת תנאים סביבתיים ברישיון העסק והמשרד משתמש בתנאים אלה ככלי אכיפה מרכזי מול מפעלי התעשייה.

אחד החידושים בתיקון הנוכחי לחוק רישוי עסקים, הוא שהפרת הדרישות המופיעות בדו"ח סיור הפיקוח במפעל, על התנאים הסביבתיים לרישיון העסק, תחשב לעבירה פלילית וניתן גם להטיל בגינה עיצום כספי.

על מנת להבין את משמעות הדברים, ביקשנו לשוחח עם עו"ד דן צפריר, לשעבר יועץ משפטי במשרד להגנ"ס, והיום בעל משרד בוטיק בתחום המשפט הסביבתי.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. הרפורמה ברישוי עסקים אושרה! 10.07.2018
  2. רישיון עסק: טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור, 8.07.2018
  3. מגמת עלייה באישור בקשות לרישיון עסק, 31.10.2017
  4. ​מידע נוסף על רישוי עסקים | infospot

עו"ד דן צפריר, כיצד התיקון בחוק רישוי עסקים אמור להשפיע על מפעלים?

מנהלי מפעלים ומנהלי איכות סביבה מורגלים בביקורות של אנשי המשרד להגנת הסביבה, שבאים לבדוק את עמידת המפעל/העסק בתנאי המשרד.

מניסיוננו בליווי עסקים ומפעלים נתקלנו בלא מעט מפעלים המגיבים לדוח סיור הפיקוח, מבלי לתת תשומת לב רבה למשמעות המשפטית של הדוח, שכן ברוב המקרים הפרה לא הובילה לכתב אישום.

מתחילת השנה נכנס לתוקף התיקון לחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), הקובע כי הפרה של דרישות המופיעות בדו"ח הסיור – הינה עבירה פלילית וכן הפרה שניתן להטיל בגינה עיצום כספי (גם ללא הליך משפטי), שיכולה להגיע במצטבר לעשרות אלפי ₪ לכל דוח סיור.

נדגיש – החוק קובע כי גם אי עמידה בלוחות הזמנים לתיקון הליקוי המופיע בדו"ח הסיור, מהווה עבירה שניתן להטיל בגינה עיצום כספי.

מה אתה ממליץ לשנות בהתנהלות מפעלי התעשייה?

גם היום אנו מלווים מפעלים רבים המתייחסים ברצינות לדוחות הסיור ומלווים על ידינו בכל שלב של ההתייחסות לדוחות, אך כעת החוק מגדיר בצורה מפורטת את האופן שבו יש להתייחס לליקויים הנטענים – ועל המפעלים להקפיד על מענה בהתאם להוראות החוק.

הייחוד הנוסף בתיקון לחוק הוא הגדרה ברורה של תהליך מסודר להשגה וערעור על קביעות של אנשי המקצוע במשרד להגנת הסביבה - ויש לנצל אותו.

שתיקה או התייחסות פזיזה לדוחות הסיור, עלולה להביא בסופו של יום לקנסות גדולים ואף להליכים פליליים.

 --------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה