מחלוקת על הסרת חובת הקליטה מהחברה לשירותי איכות הסביבה
התאחדות התעשיינים מבקשת לבטל את הסרת חובת הקליטה. המשרד להגנ"ס בתגובה: לא מדובר בשינוי מהותי. בינתיים החברה לשירותי איכות סביבה שינתה את המתווה החדש לקליטת הפסולת המסוכנת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 12/2/2018

בהמשך לדיווח שלנו מלפני שבועיים לפיו המשרד להגנת הסביבה הסיר את חובת הקליטה של כל סוג וכמות פסולת מסוכנת מהחברה לשירותי איכות הסביבה, התאחדות התעשיינים הביעה התנגדות נחרצת למהלך החד צדדי שלדבריה נעשה ללא הידברות והחברה לשירותי איכות הסביבה החליטה לשנות את המתווה החדש לקליטת פסולת מסוכנת.

הרקע להסרת חובת הקליטה

כאמור, לפני שבועיים דיווחנו כי המשרד להגנ"ס טען כי בשל חובת הקליטה נדרשה החברה לשירותי איכות הסביבה לקלוט כל פסולת, ללא מגבלות וללא אפשרות להסדיר מראש את מועד הקליטה, דבר שגרם לקושי תפעולי בקליטת הפסולת והעלה את הסיכון לאירועי חומרים מסוכנים ולפליטות מזהמים לסביבה. המשרד הוסיף, כי במצב השוק הנוכחי אין הצדקה להמשך הטלת חובת הקליטה, שכן יש מענה סביר לכלל זרמי הפסולת הנוצרים בארץ.

בהתאם לכך, החברה לשירותי איכות הסביבה הוציאה הודעה ללקוחות על שינוי הסדרי קליטת הפסולת, שכללה בין השאר אפשרות לשריין מקום במתקן השריפה לפסולת מסוכנת (אקוסול) על ידי מסירת תוכנית רבעונית והפקדת פיקדון כספי. ללקוחות שלא יבחרו באפשרות הזאת, לא מובטחת זמינות הטיפול במתקן השריפה, ציינה ההודעה.

התעשיינים מתנגדים להסרת חובת הקליטה ללא צעדים משלימים

על רקע החששות האלה, פנתה התאחדות התעשיינים במכתב למשרד להגנת הסביבה בבקשה להקפיא את ההחלטה על הסרת חובת הקליטה. במכתב, הוסבר כי המשרד להגנת הסביבה קיבל החלטה על ביטול חובת הקליטה, שמשמעותה הגברת כוחו של מונופול בתחום הטיפול בפסולת מסוכנת מבלי לקיים הליך הידברות או שימוע ציבורי, וככל שידוע להתאחדות, מבלי לבחון מקצועית את השלכות המהלך על המגזר העסקי, כנדרש במסגרת הליכי טיוב רגולציה [RIA regulatory impact analysis].

ההתאחדות הזכירה בפנייתה, כי על המפעלים חלה חובת פינוי פסולת מסוכנת לחברה לשירותי איכות סביבה שבצידה אחריות פלילית (חלק מהפסולות מפנים לאתרי טיפול אחרים בכפוף לאישור מנהל). כלומר מצד אחד הרגולטור מחייב את יצרני הפסולת המסוכנת לפנות לחברה לשירותי איכות הסביבה  ומצד שני הוא מסיר את חובת הקליטה כך שהחברה יכולה לשנות את תנאי הקליטה באופן חד צדדי כך שאין ברירה אלא להיענות להם.

טיעון נוסף שהועלה הוא שביטול חובת הקליטה עלול לאפשר לחברה להערים קשיים על מתחריה (אתרי טיפול בפסולת מסוכנת) הזקוקים לשירותיה כדי לטפל בשאריות ותוצרי לוואי של תהליכי הייצור שלהם. כמו כן נאמר כי גביית הפיקדון, תקשה על יצרני פסולת לחפש חלופות שכן הם מחויבים לכמות הרבעונית.

בנוסף לכך, מפעלים רבים לא יכולים לצפות 3-4 חודשים מראש את כמות, סוג ומועד הפינוי של פסולת מסוכנת שנוצרה אצלם, ולכן לא יכולים לציית למשטר הפיקדון החדש. מה גם שצעדים משלימים שהיו אמורים להתבצע כחלק מהרפורמה בפסולת מסוכנת כמו עדכון מדיניות היצוא והפיקוח על המחירים טרם בוצעו.

בגלל סיבות אלה ונוספות נאמר בפנייה כי על פניו החלטת המשרד אינה סבירה באופן קיצוני וספק אם היא חוקית וביקשו להשהות את ההחלטה בדבר הסרת חובת הקליטה.

מתווה קליטת הפסולת המסוכנת התעדכן

החברה לשירותי איכות הסביבה נענתה לחלק מהבקשות של התעשיינים וביצעה מספר שינויים במתווה קליטה הפסולת החדש. הבקשה לקבלת תוכנית רבעונית שפיקדון בצידה בוטלה, אך נותרה בעינה הקריאה לתעשיינים לשריין מקום מראש לטיפול במתקן השריפה (אקוסול) ומנגד האזהרה כי החברה אינה יכולה להבטיח כי קליטת הפסולת תתאפשר במועד המבוקש על ידי הלקוח ללא תיאום מראש.

בשביל להוריד מחירי טיפול יש להסיר את חובת הקליטה

המשרד להגנת הסביבה הבהיר לנו כי הוא מתכוון ליישם את כלל ההיבטים של הרפורמה בפסולת מסוכנת, אך מאחר וחלקם כרוכים בתיקון חקיקה (תיקון התקנות ותיקון צו הפיקוח על המחירים), המשרד סבור כי דווקא יישום הדרגתי של ההיבטים השונים כדוגמת אישורי מנהל רוחביים וביטול חובת הקליטה (הסדרת רמת השירות של המוצר הציבורי), ניתנים לביצוע ללא קשר להיבטים ומהלכים נוספים, ויכולים לתת למשרד ולמשק תמונה נכונה יותר על השפעת כל אחד מהמרכיבים של המדיניות על התנהגות שוק הפסולת המסוכנת בישראל וכן תקופת הערכות מתאימה.

כמו כן, המשרד מסביר כי בימים אלה, הוא פועל לעדכון את המחיר המפוקח של השירותים הניתנים על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה. כחלק ממהלך זה עלה, כי העלות של יישום "חובת הקליטה" ברישיון העסק בחברה מכבידה משמעותית על המחיר הטיפול בפסולת. מטרת הסרת החובה היא לאפשר לחברה לצמצם את השימוש בסככות לאחסון הפסולת ובכך לקדם את המהלך של הורדת עלויות הטיפול בפסולת וטיפול יעיל יותר בחברה.

עוד מציינים במשרד כי ביטול התנאי ברישיון העסק אינו מבטל חובות החלות על החברה לשירותי איכות הסביבה מתוקף היותה מונופול מוכרז לגבי חלק משירותים הניתנים על ידה. לגבי כל שירות שהחברה מהווה לגביו מונופול, קיימות חובות על החברה מכוח חוק ההגבלים העסקיים, הנוגעות למניעת אפליה בין לקוחות. ומוסיפים כי בהקשר הזה מטרת התנאים הניתנים על ידי המשרד בתנאי רישיון העסק הינה הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור ולא מניעת פגיעה בתחרות, או היבטים הנוגעים להתנהלות עסקית.

התייחסויות

החברה לשירותי איכות הסביבה מסרה בתגובה: "כחברה ממשלתית שחרטה על דגלה להיות מובילה במתן פתרונות סביבתיים ולפעול מתוך אחריות ומחויבות לשמירה על הסביבה, נמשיך לספק מגוון רחב של פתרונות ולהעניק שירות איכותי ויעיל לכלל לקוחותינו. הפעילות השוטפת בהיערכות ותיאומים לקליטת הפסולת תמשיך לשקף את תפיסת השירות של החברה לשירותי איכות הסביבה. הקפדה על עבודה בהתאם להנחיות נהלי הקליטה  תאפשר המשך עבודה ללא שינוי".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "המשרד להגנת הסביבה ביטל לאחרונה את חובת הקליטה בתנאי רישיון העסק של החברה לשירותי איכות הסביבה. ברצונו של המשרד להבהיר את המשמעות הנכונה של המהלך שביצע: בניגוד למוצג על ידי התעשייה, לא מדובר בשינוי מהותי של כלל הרגולציה החלה על החברה לשירותי איכות הסביבה, אלא ביטול חובת הקליטה בתנאי רישיון העסק בלבד. המשרד סבור כי מדובר בצעד נכון, אחד מהצעדים הנדרשים לצורך יישום עדכון מדיניותו בנושא ניהול הפסולת המסוכנת בישראל.

באשר לטענה, כי המהלך נעשה ללא התייעצות עם גורמי התעשייה – הרי שהדבר אינו נכון. בשנים האחרונות פעל המשרד תוך שיתוף הציבור ובהתדיינות עם התעשייה, לרבות מתקני הטיפול ויצרני הפסולת, לקביעת מדיניות עדכנית לניהול הפסולת המסוכנת בישראל. מדיניות זו כוללת בתוכה מספר היבטים מרכזיים בהם תיקון התקנות, עדכון המחיר המפוקח לטיפול הפסולת מסוכנת, עדכון מדיניות הייצוא וביטול חובת הקליטה."

----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. המשרד להגנ"ס הסיר את חובת הקליטה, 22.01.2018
  2. תקנות חדשות לטיפול בפסולת מסוכנת,  21.12.2017
  3. האם המשרד להגנ"ס מסיר את 'חובת הקליטה' מהחברה לשירותי איכות סביבה? 16.03.2017
  4. יצוא פסולת מסוכנת תותר עד סוף הרבעון, 20.02.2017
  5. פיקוח המחירים המוצע לפסולת מסוכנת, 02.11.16
  6. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  7. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: