סין תרכוש מחברות ישראליות פתרונות בענף הקלינטק ב-300 מיליון $
הפרוטוקול הפיננסי עם סין הורחב לתחום הקלינטק ויוצר הזדמנות להגדלת הסחר עם סין
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 09/1/2018

אשרא, החברה הממשלתית לביטוח סיכוני סחר, מודיעה כי ישראל חתמה על פרוטוקול פיננסי עם סין, לפיו חברות בסין יוכלו לרכוש ממפעלים ישראלים פרויקטים בתחום הקלינטק בהיקף של עד 300 מיליון $ כאשר סין תממן את הרכישות באשראי בנקאי בערבות ממשלת ישראל.

מדובר בהסכם‏ מסגרת ‏בין‏ שתי‏ המדינות ‏שמטרתו‏ להמריץ‏ את פעילות ה‏סחר‏ ביניהן ‏באמצעות תשתית ‏פיננסית ארוכת ‏טווח. אשרא מסבירה עי מהלך‏ זה ‏הינו ‏תוצאה‏ של ‏משא‏ ומתן‏ ממושך ‏בין ‏אשרא ‏ומשרד ‏האוצר ‏הישראלי ‏לבין ‏משרד ‏האוצר ‏הסיני,‏ שמטרתו ‏להקל‏ על‏ תהליך‏ ביצוע‏ עסקאות,‏ להוסיף‏ תחום ‏פעילות ‏נוסף‏ לפרוטוקול‏ ולשפר ‏את‏ כושר‏ התחרות‏ של‏ יצואנים‏ ישראלים‏ לעומת ‏מתחריהם‏ מארצות‏ אחרות.

מאחר ‏ומדובר ‏בהלוואות ‏בתנאים ‏מועדפים, ‏‏הסינים ‏מעניקים ‏פטור ‏מתשלום ‏מכס‏ ומע"מ‏ על‏ ציוד ‏שיובא‏ במסגרת‏ הפרוטוקול. אגב, פרוטוקול‏ ראשון‏ עם‏ סין‏ נחתם‏ ‏בשנת 1995,‏ ש‏עודכן‏ והורחב‏ מספר ‏פעמים ‏והיווה ‏תשתית ‏למעל ‏350 עסקאות עם סין בתחומי ‏בריאות, ‏חינוך, ‏תעשיה,‏ תקשורת,‏ חקלאות וטיפול‏ במים‏ בהיקף ‏של‏ מעל‏‏ מיליארד $.

הצמיחה בסין יצרה הזדמנויות בתחומים סביבתיים

הצמיחה‏ המואצת ‏של ‏סין‏ בעשורים‏ האחרונים ‏יצרה לא מעט בעיות בתחום איכות ‏הסביבה‏ במדינה הדורשים ‏פתרון‏ מיידי.‏ ממשלת‏ סין‏ מודעת ‏לחשיבות הנושא‏ והקצתה למטרה זו ‏1.1 טריליון‏ $. מאחר וישראל ‏נחשבת ‏בין המדינות ‏המתקדמות ‏בעולם ‏בתחום ‏ה‏קלינטק,‏ הפרוטוקול‏ עשוי להביא עשרות ‏רבות‏ של‏ פרויקטים ‏ישראליים‏ לסין ‏בתחום‏ זה,‏ בהיקף של כ-‏300 מיליון $.

להלן עיקרי הישגי הפרוטוקול בתחום הקלינטק:

 • הגדלת מסגרת הסחר ב-300 מיליון $, סה"כ 2.9 מיליארד $
 • הגמשה והנמכת תנאי הסף, כך שגם חברות בינוניות יוכלו להשתלב בפרוטוקול.
 • הארכת תקופת האשראי לפרויקטים מועדפים מ-12 ל-15 שנה.
 • קביעת תקופה אחידה של 3 שנים להחזר הקרן.

איך מתקבל המימון לעסקת קלינטק ישראל-סין?

השלבים העיקריים בתהליך קבלת המימון במסגרת הפרוטוקול הפיננסי שנחתם הם:

 1. ייחתם ‏הסכם ‏הלוואה ‏ספציפי, ‏בכפוף ‏לקבלת ‏כל ‏האישורים ‏הדרושים ‏בסין ‏ובישראל.‏ במסגרת ‏הסכם ‏הלוואה‏ זה ‏יעמיד‏ הבנק ‏הישראלי המלווה ‏הלוואה‏ לבנק ‏סיני‏ הלווה.
 2. היצואן ‏יבצע‏ אספקה‏ (משלוח) לקונה ‏בסין.
 3. לאחר ‏קבלת ‏מסמכי ‏היצוא ‏לשביעות ‏רצון ‏הקונה ‏יבקש ‏הבנק ‏הסיני ‏מהבנק ‏המלווה ‏להעמיד ‏לו‏ הלוואה.
 4. הבנק ‏הישראלי המלווה ‏יעביר ‏כספים ‏ליצואן ‏הישראלי ‏ויחייב ‏את ‏הבנק ‏הסיני ‏הלווה ‏בסכום‏ ההלוואה ‏על‏ פי‏ תנאי‏ הסכם‏ ההלוואה‏ הכללי.
 5. אשרא ‏מבטחת ‏את‏ החזר‏ ההלוואה‏ ע"י‏ הבנק ‏הסיני‏ בתמורה‏ לקבלת‏ דמי‏ ביטוח.

לפרטים מלאים ראו מסמך מפורט בהמשך.

--------

כתבות רלוונטיות בנושא:

 1. משלחת ישראלית בסין על רקע השקעה של טריליון $ בקלינטק, 12.09.2017
 2. המשרד להגנ"ס מזמין חברות קלינטק למשלחת בסין, 06.08.2017
 3. הקשרים עם סין מתהדקים: מזכר הבנות עם עיר נמל מרכזית וביקור משלחת של תאגיד כימי ענק, 25.06.2017
 4. מעמיקים את השת"פ עם סין: מזכר הבנות עם מחוז ג'יאנג-סו, 15.06.2017
 5. הזדמנות לקלינטק הישראלי: נחתם שת"פ סביבתי עם סין, 23.03.2017

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הפרוטוקול הפיננסי בתחום הקלינטק – סין, אשרא [pdf]

 

להמשך קריאת הכתבה המלאה