יזם קלינטק? הזדמנות למענק ופיילוט במשרד הביטחון
משרד הביטחון והרשות לחדשנות משיקים תוכנית לעידוד הטמעת טכנולוגיות קלינטק ישראליות במתקני מערכת הביטחון
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/3/2017

מערכת הביטחון פותחת את שעריה בפני חברות קלינטק ישראליות. משרד הביטחון יחד עם הרשות הלאומית לחדשנות החליטו להשיק תוכנית לעידוד הטמעת טכנולוגיות קלינטק ישראליות במתקני מערכת הביטחון.

מטרת התוכנית, לאפשר למערכת הביטחון חשיפה והתנסות בטכנולוגיות חדשניות אשר יכולות לתת מענה לצרכיה, ומאידך תאפשר לחברות טכנולוגיה ישראליות בחינה, אימות והדגמה של טכנולוגיות חדשניות במתקני מערכת הביטחון, דבר אשר יקדם את החברות להגיע לשלב מסחור הטכנולוגיה בישראל ומחוצה לה.

יום עיון להצגת התוכנית

התכנית החדשה לעידוד הטמעת טכנולוגיות קלינטק ישראליות במתקני מערכת הביטחון תושק במסגרת יום עיון שיתקיים ב-22.3.2017. במהלך יום העיון, מערכת הביטחון תציג את צרכיה המרכזיים בתחומי התשתיות (מים, אנרגיה, ביוב) והגנת הסביבה, וחברות ישראליות יוזמנו להציג טכנולוגיות חדשניות העשויות לתת מענה לצרכי מערכת הביטחון.

התוכנית תקדם שיתופי פעולה ופרויקטים משותפים, תוך מתן האפשרות להדגמת הטכנולוגיות החדשניות במתקני מערכת הביטחון, בתמיכה כספית של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית. ​

תחומי העניין של משרד הביטחון

 • טיפול בשפכים בתשתית עצמאית – מנותקת מתשתית הולכת שפכים מרכזית
 • טיוב איכות השפכים המוזרמים ממחנות צה"ל למערכות הולכת שפכים מרכזיות
 • מערכות ניידות לייצור ואגירת אנרגיה
 • מערכות לחימום מים, המבוססות מערכות סולאריות
 • טיפול בפסולת אורגנית – ביוגז/ גזיפיקציה

כיצד ייבחרו הטכנולוגיות לפיילוט?

הרשות לחדשנות בשיתוף משהב"ט יפרסמו פעמיים בשנה קול קורא במסגרתו תוזמנה חברות טכנולוגיה להציע הצעות לפרויקטים של בחינה, אימות, הפעלת דגם ניסוי, מתקן חצי-חרושתי או הדגמה בתחומי העניין של משהב"ט ובמתקניו ולהגיש בקשות לקבלת סיוע מהרשות לביצועם.

בקול הקורא יפורטו תנאי סף ואמות מידה לאישור פרויקטים במסגרת התכנית, וכן יוגדרו מגבלות ודרישות הנובעות מעצם הפעילות במתקני מערכת הביטחון. חברות שיעברו את הסינון הראשוני של משהב"ט תוכלנה להגיש בקשה לרשות לחדשנות לקבלת מענק לפרויקט במסגרת מסלול הטבה מס' 1 של הרשות, קרן המו"פ.

בקשות שתוגשנה במסגרת מסלול קרן המו"פ תועברנה לבדיקה של בודק מקצועי מטעם הרשות ותיבחנה לפי קריטריונים טכנולוגיים וכלכליים של מסלול קרן המו"פ, ובכללם מידת החדשנות והמקוריות ופוטנציאל השוק העולמי של הטכנולוגיה המוצעת.

ועדת המחקר אשר אחראית על הפעלת מסלול קרן המו"פ, תחליט בנוגע לסיוע הכספי בפרויקטים שהוצעו, תוך שהיא לוקחת בחשבון את חוות הדעת המקצועית שגובשה ע"י הבודק המקצועי.

שיעור הסיוע יהיה בהתאם להוראות מסלול קרן המו"פ ובהתאם למקרה, ובאם יאושר יהיה 20%, 30%, 40% או 50% מהתקציב המאושר. חברה הממוקמת באזור פיתוח א' תקבל תוספת של 10%, וביישובי עוטף עזה – תוספת של 25%.

בשנה הראשונה להפעלת התוכנית מספר הפרויקטים המקסימאלי לא יעלה על חמישה. הגדלת מספר הפרויקטים תתבצע בהתאם לביקוש בפועל לתכנית, ליכולת קליטת פרויקטים ע"י משהב"ט, ולמגבלות התקציב של הרשות.

-------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. נייר עקרונות: שת"פ קלינטק בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ומשרד הביטחון [pdf]
 2. יום עיון: הטמעת טכנולוגיות קלינטק במערכת הביטחון

קישורים רלוונטיים:

 1. 26 מיליון ₪ ל- 6 חברות שייצרו דלק מפסולת חקלאית, 28.02.2017
 2. 75 מיליון ₪ מענקים להתייעלות אנרגטית, 01.01.2017
 3. התחייבות או הזדמנות? ישראל אישררה את הסכם פריז, 15.11.2016