תחרות והגברת אכיפה בפסולת אריזות ואלקטרונית
תוכנית העבודה של המשרד להגנ"ס עוסקת בשאלת התחרות בפסולת אריזות ומציבה יעד להגברת האכיפה כנגד יבואנים ויצרנים בתחומים של פסולת אלקטרונית ואריזות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/5/2017

תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנים 2017-2018, מציגה יעדים מעניינים לתחומים של פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית כגון הגברת האכיפה כנגד יבואנים ויצרנים שלא התקשרו עם הגופים המוכרים הרלוונטיים בכל תחום. בנוסף, בתחום פסולת האריזות, המשרד להגנת הסביבה מציג, בין השאר, יעד של "הערכות לריבוי גופים" המתייחס לאישור גופי מיחזור מוכרים בנוסף ל'תמיר'.

תחרות בענף פסולת האריזות

אנחנו עוקבים כבר מספר שנים אחרי הצהרות של בכירי המשרד להגנ"ס, המתחלפים תדיר, בנושא התחרות בענף פסולת אריזות בו יש כיום רק תאגיד מיחזור אחד שקיבל את אישור המשרד להגנ"ס -  תאגיד המיחזור 'תמיר'.

ביעדי תוכנית העבודה של המשרד להגנ"ס לשנים 2017-2018 המשרד מציין, כי ייערך לריבוי גופים מוכרים, וכי עד סוף מרץ 2017 יסיים לבדוק את הבקשות של 2 הגופים הנוספים (תאגיד האריזות אמיר גלובל גרין וחברת המסלול הירוק מיחזור) המבקשים הכרה לצד 'תמיר' – מועד שחלף ללא השלמת היעד.

אגב, גוף נוסף, שלישי במספר, הגיש לאחרונה בקשה לקבל הכרה כגוף מוכר לפי חוק פסולת אריזות, מדובר בחברה בשם נטלי-תאגיד מיחזור אריזות לישראל בע"מ.

הגברת האכיפה על יבואנים ויצרנים

המשרד מתכנן להגביר את האכיפה כנגד יצרנים ויבואנים שטרם התקשרו עם גוף מוכר בתחום של פסולת אריזות (תמיר) ופסולת אלקטרונית (אקומיוניטי או מ.א.י) ומציב יעד אכיפה כנגד 50 גופים שכאלה שעתיד לצאת לפועל עד סוף יוני 2017. נזכיר כי יצרנים ויבואנים הממתינים לאכיפה בשביל להתקשר עם גוף מוכר, חשופים הן לקנס של כ - 125,000 , הן לפרסום שלילי ובכל מקרה מחויבים לשלם רטרואקטיבית את דמי הטיפול ממועד כניסת החוק לתוקף – סכום שיכול להצטבר לממדים גדולים.

אכיפה זו אמורה לסייע לעמידה ביעד של 60% מהאריזות בישראל שהיבואנים/יצרנים שלהם התקשרו עם גוף מוכר (ביחס ל-50% ב-2016) ויעד דומה של 80% מהציוד האלקטרוני בישראל שהיבואנים שלו התקשרו עם גוף מוכר (ביחס ל-70% ב-2016). גם בפסולת אריזות וגם בפסולת אלקטרונית המשרד מציב יעד נוסף של 95% לשנת 2020.

מה חסר בתוכנית העבודה של המשרד?

אין בתוכנית העבודה של המשרד לשנים 2017-2018 שפורסמה התייחסות לכמה מהבעיות החשובות של ענף פסולת אלקטרונית, בהן הכיר המשרד בעבר ולא ברור אם יקבלו טיפול או לא. בין הנושאים הנעדרים מהתוכנית: הסדרת התחרות בין 2 גופים היישום המוכרים וקביעת תקן איכות לתהליך מיחזור של פסולת אלקטרונית.

----------

מסמכים רלוונטיים:

תוכנית עבודה לשנים 2017-18, המשרד להגנ"ס [pdf]

---------------

סדרת הכתבות 'תוכנית העבודה' של המשרד להגנ"ס:

 1. הקדמה
 2. זיהום אוויר
 3. תעשיה
 4. קרקעות מזוהמות
 5. פסולת עירונית
 6. פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית

------------

קישורים רלוונטיים:

 1. מי הציל את אונ' ת"א מאישום פלילי וקנס של 150,000 ₪? 18.04.2017
 2. ההכרה ב"תמיר" חודשה, האם שוק פסולת האריזות ייפתח לתחרות? 30.11.2016
 3. איפה הרגולטור של חוק הפסולת האלקטרונית? 06.03.2017
 4. יבואן: אני מעדיף לקחת סיכון פלילי ובלבד שלא לדווח לחוק האריזות, 07.07.2016
 5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>