הקלות קורונה: אושרה הארכה אוטומטית של רישיונות והיתרים
בצל התפרצות הגל השני של הקורונה: אושרה הצעת חוק להארכה אוטומטית של רישיונות והיתרים ב- 3 חודשים, ללא צורך בהנפקת רישיון או תשלום אגרה. כולל ההיתרים והרישיונות הסביבתיים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 09/7/2020

הכנסת אישרה חוק שמאריך את הרישיונות וההיתרים של בתי עסק באופן אוטומטי, ללא צורך בהנפקת רישיון או תשלום אגרה, בשל משבר הקורונה. זאת כדי לחסוך את הבירוקרטיה לבעלי העסקים והרשויות המקומיות ולהבטיח את הרציפות התפקודית של המשק.

אין בחוק התייחסות ספציפית לרישיונות והיתרים סביבתיים (היתר רעלים, היתר פליטה, היתר הזרמה, תנאים סביבתיים לרישיון העסק וכו'), אך גם הם כלולים בו, היות והם לא מופיעים ברשימת ההיתרים שהחורגו מהחוק, כפי שמצויין בתוספת השנייה לחוק.

רשימת ההיתרים הסביבתיים שבכל זאת הוחרגו מהחוק, ולכן לא תחול עליהם ההארכה, לפי הרשימה המופיעה בתוספת השנייה, הינם:

 • היתר לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד – 1994.
 • היתר לפי תקנות 3,4 או 5 לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) התש"ם – 1980, וכן היתר למתן שירות קרינה לפי תקנה 8 לתקנות האמורות לעניין שירות המנוי בפרטים 5,6 ו-7 לתוספת השנייה לאותן תקנות;
 • היתר לייבוא או לייצוא של ערך טבע מוגן לפי סעיף 33 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1988


כתבות רלוונטיות:

 1. התאמות לרגולציה הסביבתית לאור החזרה לשגרה,27/5/2020
 2. קול קורא להציע הקלות רגולציה בשל הקורונה, 07/5/2020
 3. משבר הקורונה: אושרו הקלות לתעשיינים ברגולציה הסביבתית, 18/3/2020
 4. מידע נוסף על משבר הקורונה | Infospot

הארכת רישיונות והיתרים ב – 3 חודשים

תמצית המתווה שנקבע בחוק החדש, הוא כדלקמן:

 • רישיון או היתר שתוקפם פג בין ה-10 מרץ 2020 ועד ה-30 ביוני 2020 – יוארך ב־3 חודשים ממועד פקיעתו.
 • רישיון או היתר שתוקפם פג בבין 01 ליולי ועד ה-31 באוגוסט –יוארך ב־10 שבועות נוספים ממועד פקיעתו.

הארכת התוקף תהיה רטרואקטיבית עבור מי שרישיונו פג בתקופה הזו, והיא תתבצע באופן אוטומטי ללא תשלום, וללא הנפקת רישיון חדש. הרשות צריכה לעדכן את תאריך פקיעת התוקף החדש בתוכנה הרלוונטית.

הממשלה תוכל לאשר 3 חודשי הארכה נוספים

לרשות ציבורית (משרדי ממשלה, רשות מקומית או תאגיד) יש זכות לשלול את ההארכה של הרישיון או ההיתר או לקצר אותה עבור עסקים מסוימים, ומחובתה להודיע על כך לבעל העסק מראש. בהמשך, במידה ומשבר הקורונה יימשך, תוכל הממשלה לתת הארכה נוספת של שלושה חודשים לכל היותר.

הקלות קורונה לרגולציה הסביבתית

כזכור, בסוף חודש מאי פורסם מסמך של המשרד להגנ"ס המפרט הנחיות לחודשים הקרובים למחזיקי היתרים ורישיונות סביבתיים, לאור החזרה לשגרה ממשבר הקורונה. המסמך עדכן את ההקלות ברגולציה הסביבתית שפורסמו בחודש מרץ על רקע השבתת המשק ומגבלות התנועה, והוא מתייחס גם למקרה של התפרצות נוספת של מגפת הקורונה.

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דף הסבר: הארכת