התאמות לרגולציה הסביבתית לאור החזרה לשגרה
מסמך הנחיות חדש של המשרד להגנ"ס מתייחס להיבטים של היתרים ורישיונות סביבתיים לתקופה שעד ספטמבר 2020 לאור החזרה לשגרה ולמקרה של התפרצות נוספת של נגיף הקורונה
 • מאת: מערכת Infospot
 • פורסם בתאריך: 27/5/2020

מסמך של המשרד להגנ"ס מפרט הנחיות לחודשים הקרובים למחזיקי היתרים ורישיונות סביבתיים, לאור החזרה לשגרה ממשבר הקורונה. המסמך מתייחס גם למקרה של התפרצות נוספת של מגפת הקורונה.

המסמך מהווה עדכון להקלות ברגולציה הסביבתית שפורסמו במרץ על רקע השבתת המשק ומגבלות התנועה.


כתבות רלוונטיות:

 1. ההתאוששות מהקורונה: חשש מגידול חד בפליטת מזהמים, 24.05.2020
 2. קול קורא להציע הקלות רגולציה בשל הקורונה, 07/5/2020
 3. הנחיות חיטוי נגד קורונה לבתי עסק ורשויות מקומיות, 25/3/2020
 4. מידע נוסף על התמודדות עם משבר הקורונה | infospot

רגולציה סביבתית בשגרת קורונה

השינויים מרחיקי הלכת שחווה המשק בתקופת הסגר והגבלות התנועה שנבעו מהתפרצות נגיף הקורונה הביאו לצמצום היקפי כוח האדם במפעלי התעשייה, בעסקים וכן במשרדי הממשלה ובהם המשרד להגנת הסביבה. בהתאם לכך בחודש מרץ פורסמו הקלות והתאמות לרגולציה הסביבתית.

בתחילת חודש מאי החלה חזרה הדרגתית של עובדים למשק כולו, כאשר ברקע ישנה אפשרות של התפרצות נוספת של הנגיף. בהתאם לכך פורסם מסמך ובו הנחיות להתנהלות ב"שגרת קורונה" בהיבטי רישוי והיתרים סביבתיים.

הגברת פעולות הפיקוח בין מאי לספטמבר

על פי המסמך, העקרונות המנחים לעבודת המשרד הם המשך מתן הגנה ראויה לסביבה, התחשבות בצרכי המשק וצרכים כלכליים של המפוקחים במצב המשבר ומתן שרות יעיל יותר לכלל המפוקחים תוך האצת תהליכים של טיוב ביורוקרטיה.

בין ההנחיות:

 • הגברת פעולות הפיקוח (ביקורים וסיורים) במפעלים בין החודשים מאי 2020 לספטמבר 2020: כדי לזרז תהליכי אישורים והיתרים, במיוחד במקרים שבהם מועדי פקיעת הרישיונות חל בחודש ספטמבר. זאת מתוך החשש כי בתקופה גל שני של מגפת הקורונה יימנע אפשרות לבצע סיורים.
 • הטמעת דרישות רגולציה חדשות: לאור המצב הכללי במשק והקשיים הכלכליים, בשבועות האחרונים בוצעה הערכה מחודשת לגבי הטמעת דרישות רגולטוריות חדשות שהיו אמורות להיטמע במהלך השנה, וחלקן נדחו עקב המשבר. לאחר השלמת הבדיקה, תעודכן תכנית העבודה ובחלק מהנושאים יוטמעו הדרישות בהתאם למידת הסיכון.
 • ההארכה של חודשיים לאישורים רגולטורים שמועד פקיעתם חל בתקופה שבין ה־10 במרץ 2020 ל־10 במאי 2020 – הסתיימה, וחידוש הרישיונות וההיתרים יתבצע על פי המועדים הקבועים בהם ובתקנות החירום.
 • חידוש רישיון עסק שיש בו תנאים סביבתיים: במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו של נותן האישור, ניתן יהיה לבצע את סיור הפיקוח לפני חידוש הרישיון, באמצעים טכנולוגיים לפיקוח מרחוק, בשיתוף נציג העסק. בנוסף:
  • עסק עם מפרט אחיד לתנאים הסביבתיים לרישיון העסק, יקבל חידוש רישיון למלוא התקופה, בכפוף לבדיקה כי לא נמצאו ליקויים משמעותיים.
  • עסק ללא מפרט אחיד לתנאים הסביבתיים לרישיון העסק, בו לא התגלו ליקויים משמעותיים, יקבל היתר זמני לשנה ללא שינוים בתנאים הקיימים, במטרה לאפשר למפעלים לחזור לפעילות שגרתית במהרה.

ההנחיות מתייחסות גם להיתר רעלים, היתר פליטה לאוויר ונושאים נוספים.

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות למחזיקי היתרים ורישיונות סביבתיים לתקופת מאי-ספטמבר 2020, המשרד להגנ"ס, 25.05.2020
 2. הנחיות לתקופת השבתה של המשק - נגיף הקורונה, 18.03.2020 המשרד להגנ"ס [pdf]

עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי: