בצל הקורונה: הקלות בהיתר רעלים, היתר פליטה לאוויר, תנאי רישיון עסק ועוד
לאור ההשבתה החלקית של המשק, המשרד להגנ"ס פרסם מסמך הנחיות המפרט את השינויים במערך הרישוי וההיתרים הסביבתיים
 • מאת:
 • פורסם בתאריך: 23/3/2020

לאור ההגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה והשבתה חלקית של המשק, המשרד להגנ"ס פרסם לקראת סוף השבוע האחרון מסמך הנחיות המפרט את ההקלות והדגשים להליכי הרישוי וההיתרים הנמצאים באחריותו.

מסמך ההנחיות החדש ממשיך את הפרסום האחרון שלנו בנושא, משבוע שעבר, בו דיווחנו על הקלות מסוימות, ובהם הקלה במועד הדיווח למפל"ס.

לפי המסמך, המשרד מודע לקושי העלול להיווצר עקב המחסור בכוח האדם במפעלים ולכן מנסה להתחשב בתעשיינים, אך מדגיש כי גם בתקופה זו חשוב להגן על הציבור מפני סיכונים סביבתיים ומניעת הידרדרות של המצב הסביבתי על רקע המשבר של הקורונה.

בהתאם לכך, המשרד חוזר מספר פעמים במסמך על כך שבמקרה של תקלה או השבתה העלולים לגרום לאי עמידה בערכי סף ודרישות הסביבתיות, יש לפעול כנדרש בשגרה: הפסקה מיידית של הזיהום עד עמידה בדרישות הסביבתיות ודיווח כנדרש.

חשוב לשים לב שבין השורות, המשרד מתריע כי גם הפעילות שלו עלולה להיפגע מהמצב כך שייתכן עיכוב במענה שלו בחלק מהמקרים.

הנחיות העבודה שבמסמך הוגדרו כתקפות עד לתאריך 1.7.2020

היתר רעלים וחומרים מסוכנים

במסמך ההנחיות, המשרד להגנ"ס מבקש מבעלי היתר רעלים לבחון את הסיכונים שעלולים להיגרם כתוצאה מצמצום או השבתת הפעילות ולנקוט באמצעים סבירים להפחתתם ולהבטחת שליטה על החומרים המסוכנים.

בנוסף לכך, מפורטים דגשים נוספים להיתר רעלים, בינהם:

 1. היתרי רעלים יחודשו ללא סיור מוקדם למעט במפעלים שחלה עליהם מדיניות "מרחק ההפרדה". זאת במידה ואין שינויים משמעותיים בהיתר המחודש – כמו תוספת של מעל ל-20% בכמויות או תוספת רעלים חדשים.
 2. בהיתרי הרעלים החדשים לא יכללו דרישות חדשות ( כגון: סייבר, העברת נתוני גלאים, פיילוט ניהול סיכונים וכו') שלא הופיע כבר בהיתר הרעלים הקודם.


כתבות רלוונטיות:

 1. הנחיות חיטוי נגד קורונה לבתי עסק ורשויות מקומיות, 25.03.2020
 2. משבר הקורונה: אושרו הקלות לתעשיינים ברגולציה הסביבתית18/3/2020
 3. דוח משרד הביטחון: מסיכות נגד נגיף הקורונה, 16.03.2020
 4. דוח משרד הביטחון: חיטוי נגד נגיף הקורונה23.3.2020
 5. מידע נוסף על התמודדות עם משבר הקורונה | infospot

מרחקי הפרדה

מסמך ההנחיות מפרט מספר דגשים עבור מפעלים עליהם חלה מדיניות מרחקי הפרדה למרחק המינימלי שבין מצבור של חומר מסוכן ובין רצפטור ציבורי. בינהם:

 1. במפעלים שפועלים 24 שעות ביממה נדרש צוות חירום בשטח העסק כל הזמן.
 2. במפעלים שאינם פועלים בשגרה 24 שעות ביממה נדרש צוות חירום תמידי בעת צמצום פעילות, ובעת השבתה מלאה – סיור בעסק אחת ליומיים לכל הפחות ע"י גורם מתאים.
 3. מפעלים שמחזיקים במערכת שליטה מרחוק על פרמטרים חיוניים בתהליך הייצור והאחסון (טמפרטורה, לחץ, דליפות), יבטיחו את פעילותם הרציפה של מערכות אלה.

היתר פליטה לאוויר

בין הדגשים לגבי היתר פליטה לאוויר לתקופת משבר הקורונה:

 1. חידוש היתר פליטה: מפעל שלא יוכל להגיש בקשה לחידוש היתר בתקופת החירום, יוכל להגישה עד 3 חודשים לאחר תקופת החירום.
 2. היתר פליטה שתוקפו פג בתקופת החירום וטרם הסתיים הטיפול בבקשה לחידוש: התוקף יוארך באופן אוטומטי ב-4 חודשים. לאחר מכן, אם תקופת החירום לא הסתיימה, המשרד יאפשר את המשך הפעילות בהתאם להיתר שתוקפו פג.
 3. בקשה לשינוי היתר פליטה או שינוי הפעלה משמעותי: תינתן עדיפות לטיפול בבקשות של הרחבה או הוספה של מתקנים.
 4. הקמה והפעלה של תחנות ניטור אוויר בסביבה: נותר ללא שינוי.
 5. יישום תנאי היתר פליטה קיים: נדרש לעמוד בתנאי היתר הפליטה. עם זאת, מפעלים שנדרשים לבצע דיגום תקופתי עד ה - 1.7.2020, יוכלו להגישו עד ה – 1.9.2020.

תנאים סביבתיים לקבלת רישיון עסק

בין הדגשים לגבי התנאים הסביבתיים ברישיון העסק לתקופת משבר הקורונה:

 1. בקשה לקבלת רישיון או לחידושו: הטיפול בבקשות אלו בכפוף למגבלות הציבוריות ולמגבלות כוח האדם במשרד להגנ"ס.
 2. חידוש רישיון עסק עם תנאים סביבתיים קיימים: יינתן אישור זמני לשנה על בסיס התנאים הקיימים.
 3. רישיון עסק חדש: עסק שלסוג הפעילות שלו יש מפרט אחיד מאושר יקבל אישור להיתר זמני לשנה. עסק שלא קיים עבורו מפרט אחיד יידרש לעבור בדיקה על פי הנהלים הרגילים.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות לתקופת השבתה של המשק - נגיף הקורונה, 18.03.2020 המשרד להגנ"ס [pdf]

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: