ביהמ"ש: לבחון את השפעת הקירבה למפעלים לפני בניית שכונה בסמוך
הורה להחזיר לותמ"ל את התוכנית להקמת שכונה בת 3,000 יח"ד. מתח ביקורת על עמדת המשרד להגנ"ס: "העמדה לפיה מרחקי ההפרדה לגבי השימושים החדשים במסגרת התוכנית ייבחנו על פי הקריטריונים המקלים, המתייחסים ל'מצב הקיים', אינה סבירה"
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 14/1/2019

בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע קיבל את עתירתם של התאחדות התעשיינים, חברת נמלי ישראל ונמל אשדוד והורה להחזיר את התוכנית להקמת שכונת מגורים בת 3000 יח"ד בסמוך לנמל אשדוד לדיון מחדש בותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה), כדי שהוועדה תבחן את סוגיית השפעת פעילות החומרים המסוכנים בנמל על התוכנית.

השטח שבו מתוכננת השכונה החדשה מהווה כיום חיץ בין שטחי הנמל ועורף הנמל ובין שכונות המגורים הקיימות. לכן משמעות הקמת השכונה החדשה, היא קירוב האוכלוסייה במאות מטרים ביחס למצב כיום, אל שטח הנמל, על כל המשתמע מכך, לרבות מטרדי רעש ומפגעי ריח, וכן קרבה לחומרים מסוכנים המשונעים דרך הנמל ומאוחסנים בשטחו.

סוגיית מרחקי ההפרדה

לטענת העותרים, התוכנית אינה מתייחסת לסוגיית מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים, מסמך שהוציא המשרד להגנ"ס ב-2014. המסמך קובע את מרחקי ההפרדה הראויים בין מקור סיכון לסביבה לבין שטח ציבורי, ומבדיל בין ערכי הסיכון והמרחק הנדרשים בהליכי התכנון.

אחת הסוגיות הרגישות הנוגעות ליישום מדיניות מרחקי ההפרדה ממקורות סיכון נייחים, היא חוסר ההדדיות בין המגבלות החלות על המפעלים, המונעות מהם להתקרב או להתרחב לכיוון הרצפטורים הציבוריים, לבין המגבלות ההדדיות שהמשרד להגנת הסביבה מתקשה להחיל על רשויות התכנון, האמורות למנוע מרצפטורים ציבוריים להתקרב למפעלים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. "האחריות היא על המפעל", 28.12.2015
  2. מדיניות מרחקי הפרדה במרחקי סיכון נייחים 03.2014, המשרד להגנ"ס [pdf]
  3. מרחקי הפרדה – מה חדש? 25.11.2015
  4. בקרוב: מדיניות מעודכנת למרחקי הפרדה מחומרים מסוכנים, 31.03.2015
  5. חומרים מסוכנים | infospot

תשתית עובדתית לקויה

לתוכנית הקמת השכונה הוגשו 6 התנגדויות, רובן מטעמים סביבתיים, בהם נטען כי לא ניתן לקדם את התוכנית לפני ביצוע סקר סיכונים הנובע מאחסון חומרים מסוכנים בנמל ושינועם - חומרים העלולים להעמיד את תושבי השכונה העתידית בסכנה.

עוד נטען, כי אין לתכנן מגורים ושימושים רגישים נוספים באזור הסובל ממפגעים סביבתיים ובריאותיים הנובעים מפעילות הנמל. ובנוסף נטען כי אין להטיל אחריות על הנמל או על התעשיינים למציאת פתרונות למניעת מטרדים. העותרים טענו כי תהליך אישור התוכנית הוא פגום מאחר והוא מבוסס על תשתית עובדתית לקויה. וחברת נמל אשדוד הוסיפה כי התוכנית תמנע אפשרות להרחבתו בעתיד.

התנגשות בין בנייה ופגיעה בפעילות הנמל

במאי 2017 דחתה הותמ"ל את ההתנגדויות לתוכנית, לאחר שנבחנו ע"י חוקר שמונה מטעמה, והתוכנית אושרה. כתוצאה מכך הוגשו העתירות כנגד אישור התוכנית לבית המשפט.

בפסיקתו קבע ביהמ"ש כי "עשויה להיווצר התנגשות בין נטל גבוה מדי הכרוך בצמצום המגבלות, עד כדי הימנעות מפעילות המעורבת חומרים מסוכנים מסוג מסוים, לבין האינטרס בקיומה של תוכנית לקידום הבנייה – התנגשות שכזו אם תתקיים מצריכה הכרעה כבר בשלב אישור התוכנית. ככלל, צמצום המגבלות מהווה סוגיה חשובה באשר לעצם התכנות התוכנית והאפשרות לבנות במקום, ומחייב הכרעות תכנוניות ועקרוניות, באיזון שבין הרצון לקדם את התוכנית לבין הפגיעה בפעילות הנמל".

ביהמ"ש מתח ביקורת על עמדת המשרד להגנ"ס שאישר את התוכנית, וקבע כי "העמדה לפיה מרחקי ההפרדה לגבי השימושים החדשים במסגרת התוכנית, ייבחנו על פי הקריטריונים המקלים, המתייחסים ל'מצב הקיים', אינה סבירה".

לכן קבע ביהמ"ש כי יש לבטל את החלטת הותמ"ל ולהחזיר אליה לדיון מחדש בסוגיית השפעת פעילות החומרים המסוכנים בנמל על התוכנית.

---------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה