טיוטות הנחיות למסמכים סביבתיים לפיתוח שדות גז ונפט בים
משרד האנרגיה פרסם 2 טיוטות של הנחיות להכנת מסמכים סביבתיים להערות הציבור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/5/2018

משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור טיוטה של הנחיות להכנת מסמכים סביבתיים לפיתוח שדה גז במים הכלכליים. מדובר בשני מסמכים: הראשון בודק את ההשפעה על הסביבה לפיתוח שדות גז ונפט, והשני הנחיות לניטור הסביבה הימית בפיתוח שדה ולאחר השלמתו.

הערות ל-2 המסמכים ניתן להגיש עד ה-15 ביולי למייל eranb@energy.gov.il.

לדברי המשרד במסגרת חזקה שנתן הממונה על עניני הנפט לפיתוח שדה במים הכלכליים, נדרשת הכנה של מסמך השפעה על הסביבה, ניטור רקע וניטור לאחר השלמת פיתוח השדה. 

בעקבות המלצות הסקר האסטרטגי לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים, מאוקטובר 2016, הושלמו ההנחיות הסביבתיות. ההנחיות ישמשו להכנת מסמך השפעה על הסביבה שיילווה את הבקשה לתכנית הפיתוח של השדה, לביצוע קידוחי הפקה, הנחת צנרת והקמת מתקני הפקה של גז טבעי בים, ופעולות הפקת הגז הטבעי במים הכלכליים של ישראל.

ההנחיות נכתבו על ידי משרדי האנרגיה והגנ"ס, בהתבסס על מסמכי השפעה על הסביבה שהוכנו בים הצפוני ובמפרץ מקסיקו להקמת תשתיות דומות וכן על תכנית ניהול סביבתי (תנ"ס). ההנחיות מתייחסות לכלל מרכיבי תכנית הפיתוח לרבות, קידוחי הפקה, הנחת תשתיות הפקה תת ימיות, הנחת צנרת הולכה/אספקה, מתקן הפקה וטיפול, אחסון ופריקה, מבחני קבלה הרצה, אחזקה והפקה עד לתום חיי הפרויקט בהתאם לתכנית הפיתוח שהוגשה לאישור הממונה על עניני הנפט.

המידע המבוקש בהנחיות אלו לתוואי הצנרת בתחום המים הריבוניים עד לקו החוף נועד כדי להבין את השיקולים שעל בסיסם נקבע תוואי הצנרת מהשדה למתקן ההפקה והטיפול ועד לחיבור הצנרת לחוף.

-------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. ההשפעות הסביבתיות של חיפושי נפט וגז טבעי לחופי ישראל, 04.07.2016
  2. משרד האנרגיה החל בהכנת סקר אסטרטגי סביבתי לקראת חיפושי הנפט והגז הטבעי בים, 9.03.2015

--------

מסמכים רלוונטיים:

  1. טיוטת הנחיות להכנת מסמך השפעה על הסביבה לפיתוח שדות גז ונפט, משרד האנרגיה [pdf]
  2. טיוטת הנחיות לניטור הסביבה הימית בפיתוח שדה ולאחר השלמתו, משרד האנרגיה [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה