דוח חדש מצביע על הקשר בין זיהום אוויר לעלייה בתמותה מהקורונה
דוח שהכין יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור עבור המשרד להגנת הסביבה קורא לנקיטת צעדים מיידיים למניעת זיהום האוויר בישראל על מנת לשפר את ההתמודדות עם נגיף הקורונה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/7/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח המצביע על הקשר בין זיהום אוויר לאחוזי תחלואה ותמותה מנגיף קורונה. הדוח נכתב עבור המשרד להגנ"ס ע"י פרופ' חגי לוין, רופא מומחה בבריאות הציבור ויו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור.

הדוח קורא לפעול באופן מיידי לצמצום זיהום האוויר בישראל מפני שהוא גורם לעלייה בתמותה מקורונה ובנוסף מייצר עומס על מערכת הבריאות בשל תחלואה 'רגילה' הנגרמת מזיהום אוויר – שבעת הזו מקשה עוד יותר על ההתמודדות עם הקורונה.

הדוח הוא סקר ספרות אקדמי שמציג מסקנות ממחקרים שונים שבוצעו בעולם ובישראל ומציע מסקנות והמלצות לדרכי פעולה.


כתבות רלוונטיות:

  1. חשיפה ל NO2 עלולה להגביר תמותה מקורונה, 12/5/2020
  2. האם נגיף הקורונה יאט את שינוי האקלים?, 01/3/2020
  3. הקורונה הביא להפחתה של 30% בזיהום האוויר מתחבורה, 18/3/2020
  4. מידע נוסף על התמודדות עם משבר הקורונה | infospot

מחקרים מצביעים על קשר בין זיהום אוויר לתמותה מקורונה

על פי הדוח, מחקרים מראים כי זיהום אוויר, ובפרט מזהמים מסוג PM2.5 (חלקיקים נשימים) ו-NO2 (תחמוצות חנקן), גורמים לתחלואה ולתמותה בעולם ובישראל.

הדוח ממשיך ומציין מחקרים מחו"ל שהצביעו על הקשר בין חשיפה לזיהום אוויר לבין עלייה בתמותה ממחלת הקורונה. לדוגמה, במחקר שבוצע ב-3,000 נפות בארה"ב נמצא כי עלייה בזיהום אוויר של 1 מק"ג/מ"ק של חלקיקים נשימים מסוג PM2.5 (2.5 מיקרון) היה קשור בעליה של 8% בתמותה מקורונה. מחקרים שבוצעו לגבי מחלת הסארס, הנגרמת על ידי נגיף קורונה אחר, הראו כי חשיפה לריכוזים גבוהים יותר של חלקיקים מזהמים ותחמוצות חנקן קשורה בשיעור תמותה גבוה יותר.

דוגמה נוספת להשפעה של זיהום אוויר על תמותה מקורונה הבאנו לפני חודשיים, אז דיווחנו על תוצאות המחקר של ירון עוגן, חוקר מאוניברסיטת תל אביב שבדק את הקשר בין חשיפה ארוכת טווח לחנקן דו חמצני (NO2) לבין אחוזי התמותה מנגיף הקורונה. בעזרת מיפוי לוויני של אירופה נמצאו מספר נקודות "חמות" שבהן ריכוז החנקן הדו חמצני גבוה במיוחד, וכך גם מקרי המוות כתוצאה מהווירוס.

הדוח מציין כי יש צורך בהמשך מחקר לגבי טענה שטרם בוססה ולפיה נגיף הקורונה נישא על גבי חלקיקי זיהום האוויר, וכך הם ממלאים חלק בתהליך ההדבקה.

לפעול כעת למרות שאין הוכחה לקשר סיבתי

הדוח מציין כי מצטברות עוד ועוד ראיות לפיהן זיהום האוויר מגדיל את הסיכון לתמותה מקורונה ולכן יש לפעול כעת לצמצום זיהום האוויר בישראל, למרות שבשלב זה עדיין לא הוכח קשר סיבתי מובהק וברור בין הגורמים.

לפי פרופ' חגי לוין, בשל מגבלות מתודולוגיות וגורמים מבלבלים קשה להוכיח את הסיבתיות. אך ההיגיון הביולוגי והידע האפידמיולוגי מביאים להנחה סבירה: חשיפה לזיהום אוויר מעמידה את האוכלוסייה בסיכון מוגבר לתמותה מקורונה.

להפחית זיהום אוויר לקראת גל תחלואה נוסף מקורונה

בשל המסקנות שהוצגו לעיל, הדוח קורא למנוע עלייה בזיהום האוויר עם חזרת המשק לפעילות מלאה וליישם תוכניות לצמצום זיהום האוויר, בין השאר:

  • הרחבת אזורים מופחתי פליטות אליהם אסורה כניסת רכבי דיזל ישנים והקשחת הדרישות להגבלת רכבי דיזל שאינם עומדים בתקן יורו 6 ורכבי בנזין מזהמים.
  • חִשמול התחבורה הציבורית (אוטובוסים, רכבות, מוניות) המתבססת כיום על מנועי דיזל.
  • יישום תוכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר – צמצום שימוש בדלקים מזהמים וקידום אנרגיה מתחדשת, הגברת ההתייעלות האנרגטית, צמצום פליטות מכלי שיט בנמלי ים ועוד.

הדוח מציין כי לפי תחשיבים שבוצעו עבור התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר, יישומה יביא להפחתה של מאות מקרי תמותה (מוקדמת) בשנה ובנוסף לכך יפחית אשפוזים עקב בעיות נשימתיות, קרדיו-וסקולריות ואובדן ימי עבודה.

כלומר, הפחתת זיהום האוויר תשפר את ההיערכות לקורונה לא רק ע"י הפחתת התמותה, אלא בין היתר על ידי הפחתת העומס על בתי החולים כתוצאה מתחלואה 'שגרתית' של זיהום אוויר.

לכן, לוין קורא בדוח להפחית את זיהום האוויר כחלק מהחוסן הלאומי וההיערכות לגל תחלואה נוסף מקורונה.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "הקשר בין זיהום אוויר לקורונה מתחדד. חובה עלינו לפעול להפחתת זיהום האוויר בריכוזי האוכלוסייה, כדי שנוכל להיות מוכנים טוב יותר להתפרצויות עתידיות של מגפות. חשיפה לזיהום אוויר גורמת לתחלואה ולתמותה, ובכוונתי לרכז מאמצים לטובת שיפור איכות האוויר בישראל."

--------

מסמכים רלוונטיים:

  1. השפעת זיהום