משרד האנרגיה מעגן את יעד האנרגיות המתחדשות בממשלה: 30% בשנת 2030
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, מתנגדת להצעת משרד האנרגיה, ומבקשת להעלות את היעד ל 40% אנרגיות מתחדשות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/10/2020

אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, הממשלה תאשר היום את הצעת משרד האנרגיה להעלות את יעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות מ- 17% בשנת 2030 ל- 30% בשנת 2030, שרובה תתבסס על אנרגיה סולארית ואשר תציב את ישראל כאחת המדינות המובילות בעולם בייצור חשמל מאנרגיה זו. יתרת החשמל (70%) תיוצר מגז טבעי והשימוש בפחם יופסק.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, מתנגדת להצעה, וטוענת כי ניתן היה להציב יעד שאפתני יותר, של 40% אנרגיות מתחדשות.


כתבות רלוונטיות:

 1. משרדי האנרגיה והגנ"ס מתנגחים על אנרגיות מתחדשות, 06/07/2020
 2. הפחתה נוספת בשימוש בפחם לייצור חשמל, 15/06/2020
 3. אושרה הקמת 2 יחידות ייצור חשמל שיופעלו בגז טבעי13/1/2020
 4. שטייניץ: השימוש בפחם יופסק ב-202514/11/2019
 5. רשות החשמל מנתחת את החלופות להפסקת השימוש בפחם08/9/2019
 6. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

הצעת משרד האנרגיה: 30% מתחדשות, 70% גז

כאמור, משרד האנרגיה מביא מחר לישיבת הממשלה טיוטת הצעה במטרה לעגן יעדי שימוש באנרגיה מתחדשת וגז טבעי במשק החשמל בעשור הקרוב.

על מנת לעמוד ביעדים האלה, משרד האנרגיה מבקש מהממשלה לאשר מספר צעדים, בהיבט של אנרגיה מתחדשת, הנה כמה מהם:

 • להטיל על משרדי הממשלה הרלוונטיים (האנרגיה, האוצר, הגנ"ס, הפנים, החקלאות, רמ"י ועוד) לעודד הקמת מתקני ייצור אנרגיה מתחדשת בשטחים בנויים, כך שיהיה שימוש כפול בקרקע (כמו למשל פאנלים סולאריים על גגות וחזיתות של מבנים, מאגרי מים, וכו')
 • לבחון הקמת קרן הלוואות לתכנון וביצוע של התקנת מערכות אנרגיה מתחדשת ואגירה על מבנים.
 • ליישם את החלטת החשב הכללי כי בכל מכרז לבנייה ממשלתית שנערך על ידי מינהלת הבינוי בחשב הכללי, תהיה דרישה להתקנת פאנלים סולאריים.
 • להאריך את הפטור הקיים מהיטל השבחה למתקן PV סולארי המותקן על גג בניין, עד סוף שנת 2025.
 • לתת פטור מהיטל השבחה בשל הקמת מתקן PV  סולארי על מאגר מים, מאגר קולחין או בריכת דגים, עד סוף שנת 2025.
 • לבחון דרכים להגדלת ההשקעה הציבורית במו"פ ישראלי בתחום האנרגיה הנקייה עם דגש על אגירת אנרגיה וצמצום השימוש בשטחים הנדרשים לייצור אנרגיה.

ואלה תמצית הצעדים שמתבקשים לאשר על מנת לעמוד ביעדי הפקת חשמל מגז טבעי:

 • למנות ועדת מכרזים בראשות החשב הכללי ואגף התקציבים באוצר לקידום הספק ייצור חשמל בגז טבעי העשוי לכלול גם אגירת אנרגיה בהיקף שייקבע על ידי רשות החשמל ובהתאם לצורכי משק החשמל.
 • לאשר כי עד 31.07.2023 נדרשת תוספת הספק ייצור חשמל בגז טבעי של 4,000 מגהוואט בתוכניות מאושרות, כמענה לצרכי המשק עד שנת 2030.

גמליאל מתנגדת: להגדיל את היעד ל 40% אנרגיה מתחדשת

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, מתנגדת להחלטה שתובא מחר לאישור הממשלה, בעיקר משום שלדבריה ניתן היה לקבוע יעד של 40% אנרגיות מתחדשות לשנת 2030.

במכתב ההתנגדות של השרה מוסבר כי היא אמנם מברכת את שר האנרגיה, על הגדלת היעדים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת, אלא שהשימוש בגז טבעי גורם לזיהום אוויר, תחלואה וגידול בפליטות גזי חממה ולכן אין לציין יעד של 70% שימוש בגז טבעי, כי זה יוצר איתות שגוי למשק ופוגע בוודאות הנדרשת ליזמים שמקדמים אנרגיה מתחדשת.

במכתב מוסבר כי בשל קצב התפתחות הטכנולוגיות בתחום ייצור, אגירה והולכת האנרגיה, הצורך בתוספת הספק על בסיס גז משתנה ומתעדכן. לראייה, הצעת המחליטים המדוברת באה לתקן את ההספקים שנקבעו בהחלטת הממשלה הקודמת משנת 2017. לכן, ראוי ללמוד מהניסיון, ולא לקבע הספקים מייצור חשמל מגז בהחלטה זו, אלא רק את היעדים של האנרגיה המתחדשת.

בנוסף, גמליאל מבקשת לכלול את המשרד להגנת הסביבה בתהליכי קבלת ההחלטות המצוינות בהצעה.

ההצעה של המשרד להגנ"ס: יותר סולארי ואגירה במקום גז טבעי

המשרד להגנ"ס הציג בתחילת השנה דו"ח לפיו יש היתכנות להגדלת יעד האנרגיות מתחדשות ל 40% עד שנת 2030, בעזרת שימוש מוגבר בטכנולוגיית אגירה, שאמנם כיום לא נפוצה מאוד בעולם, אך הינה כבר טכנולוגיה מוכחת ונמצאת במגמת גידול מערכי במספר מדינות.

משרד האנרגיה, טוען מנגד, כי היעד של 30% אנרגיות מתחדשות עד שנת 2030, לוקח בחשבון שימוש בטכנולוגיית אגירה ואף מציב את ישראל בחזית העולמית של שיעור השימוש באנרגיה סולארית במשק החשמל. בנוסף, חובה לשמור על יציבות ואמינות של אספקת החשמל, במיוחד לאור כוונת משרד האנרגיה להגדיל את השימוש בחשמל גם בענף התחבורה ולכן לא ניתן לקחת סיכונים מיותרים.

בנוסף, בין השורות, משרד האנרגיה מאוד לא אהב את ההתערבות של המשרד להגנ"ס בתחום האחריות שלו, ואת הפרסומים של המשרד להגנ"ס מבלי שבדק עד הסוף את הדברים מולו לפני כן.

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הצעה להחלטת ממשלה – קידום אנרגיות מתחדשות במשק החשמל, משרד האנרגיה, 10.2020
 2. התנגדות השרה להגנ"ס להצעת קידום אנרגיות מתחדשות, המשרד להגנ"ס, 10.2020
 3. דוח מלא: אגירת אנרגיה מתחדשת כתחליף לתחנות גז, יוני 2020
 4. מצגת: אגירת אנרגיה מתחדשת כתחליף לתחנות גז, יוני 2020

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>