זיהום אוויר חריג באזור התעשייה עטרות בירושלים
מפעלי בטון ותחנות מעבר לפסולת בניין באזור התעשיה עברו שימועים לפני חקירה פלילית. המשרד להגנ"ס קורא לציבור לצמצם את השהות במקום
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/4/2017

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי בדיקות ניטור איכות אוויר שערכו עיריית ירושלים והמשרד להגנ"ס באזור התעשייה עטרות השוכן בצפון ירושלים, העלו שקיימים ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימתיים החורגים מערכי ההתרעה במשך עשרות ימים במהלך השנה. חריגה מערכי ההתראה מהווים חשש לפגיעה בבריאות הציבור ויש לנקוט אמצעים מיידים למניעתם.

לאור העדויות שחשיפה לרמות גבוהות של חלקיקים נשימים מגדילה את הסיכון לתחלואה ולתמותה, קורא המשרד להגנ"ס לציבור בכלל ולאוכלוסייה הרגישה (חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהריון) בפרט, לצמצם את זמן השהות במקום למינימום האפשרי.

באזור התעשייה בעטרות מרוכזים 8 מפעלי בטון ו-5 תחנות מעבר לפסולת בניין (מהן 3 היו פעילות בתקופת הדיגום) המהווים את מקורות הפליטה העיקריים של חלקיקי האבק.

כל מפעלי הבטון מחזיקים ברישיונות עסק שהנפיקה עיריית ירושלים, והמשרד להגנ"ס צירף אליהם תנאים נוספים ומחמירים, הכוללים דרישה ליישום אמצעים פיזיים נוספים למניעת פליטות אבק לאוויר כגון: קירוי תאי אחסון אגרגטים, קירוי מסועים, יציקת משטחי העבודה וניקיונם השוטף, התקנת מערכות למניעת מילוי יתר בממגורות, מערכות הרטבה להנחתת אבק מרחף ועוד.

אכיפה כנגד המזהמים בעטרות

מחצית ממפעלי הבטון לא עמדו במועדים לביצוע, קיבלו התראות ועברו שימועים לפני חקירה פלילית. בשל פעולות המשרד, מוקמות תשתיות חדשות ומשודרגים במפעלים – עבודות שיושלמו במהלך החודשים הבאים.

בתחנות המעבר ננקטים צעדי אכיפה נגד התחנות שאינן עומדות בדרישות. נשלחו התראות לשלוש תחנות ושתיים מהן זומנו לשימוע, לפני החלטה על המשך הליכי האכיפה, כולל אכיפה פלילית.

בנוסף, בשל חומרת ממצאי הניטור באזור התעשייה, ידרוש מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה ביצוע קירוי של תחנות המעבר - צעד שטרם נעשה במקומות אחרים בארץ ומתבצע בעטרות, בשל מורכבות האזור. לאזור התעשייה עטרות אין מנהלת פעילה ורמת התחזוקה של השטחים הציבוריים, הדרכים וחצרות המפעלים היא ברמה ירודה.

--------

קישורים רלוונטיים:

  1. מפעל נוסף מוזמן לשימוע לפני החלטה על חקירה פלילית בגלל זיהום אוויר, 02.08.2016
  2. השבתת מפעל חוד אסף והחמרת תנאים בעקבות מפגעי ריח וזיהום אוויר, 01.06.2016
  3. מפעל חוזר לפעילות לאחר השבתה והתקנת אמצעים להפחתת פליטות, 20.06.2016
  4. אכיפה סביבתית במפרץ חיפה: קנסות של מיליון וחצי ₪ למפעלים, 10.04.2016
  5. צו מנהלי למנכ"ל מפעל בעקבות גידול בפליטות לאוויר, 29.03.2016
  6. משפט סביבתי | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: