המשרד להגנ"ס אישר דחייה נוספת בהתקנת הסולקנים באשקלון
בשל חשש ממחסור בחשמל אישר המשרד דחייה של חודש, עד ה-1 בנובמבר, בהשבתת יחידה 2 בתחנת הכוח הפחמית רוטנברג לצורך התקנת הסולקנים. יחידה 1 אמורה לחזור לפעילות ב-31 בינואר 2018
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/10/2017

שוב דחייה בהתקנת הסולקנים להפחתת פליטות בתחנת הכוח הפחמית רוטנברג באשקלון. המשרד להגנת הסביבה מדווח כי אישר לחברת חשמל דחייה נוספת של חודש, עד ה-1 בנובמבר, להשבתת יחידה מס' 2. הסיבה לדחייה הנוספת, מעבר ל-4 חודשי עיכוב שכבר אושרו כשהוצגו בתוכנית ההשבתה, מוסברת בחשש ממחסור בחשמל.

לדברי המשרד, חברת החשמל ביקשה את הדחיות בלוחות הזמנים ביחס להיתר הפליטה לאוויר לאחר שהתברר כי טעתה בהערכותיה המוקדמות ולאור תקלות ביחידות רבות, ובשל החלטת החברה לשנות את מדיניות ניהול הסיכונים שלה. במהלך חודש זה ייבחנו אפשרויות להפחתת הפליטה העודפת הנגרמת מהדחיות.

התקנת הסולקנים היא חלק מפרויקט סביבתי לשיפור משמעותי באיכות האוויר ע"י הפחתת פליטות בכל יחידות היצור הפחמיות של החברה בחדרה ('אורות רבין') ובאשקלון ('רוטנברג') שעלותו כ-8 מיליארד ₪. הפרויקט כולל הקמת מתקני סולקנים לסילוק תחמוצות גופרית [SOx], התקנת מערכת לטיפול בתחמוצת החנקן [NOx] והתקנת אמצעים ראשוניים בדודי הקיטור להפחתת פליטות תחמוצות החנקן.

ביקשו 5 חודשי הארכה | קיבלו חודש

בינואר 2017 סירב המשרד להגנ"ס לבקשת חברת החשמל לדחייה של עד 11.5 חודשים בלוחות הזמנים להתקנת סולקנים ב"רוטנברג" וסוכמו מועדים חדשים להשבתה לצורך התקנת סולקנים, המהווים דחיות של עד 5 חודשים מהמועד שאושר בהיתר הפליטה. זאת, לאחר שהתקבלה עמדת רשות החשמל ומשרד האנרגיה כי קיים סיכון ממשי לאי-אספקת חשמל כתוצאה מרזרבה נמוכה של חשמל.

לפי סיכום זה, יחידה 1 הושבתה ב-15 במארס 2017, לאחר דחיה של חודשיים וחצי, והיא צפויה לחזור לפעילות לאחר סיום התקנת הסולקנים, ב-31 בינואר 2018. עוד נקבע, כי בנוגע לשאר היחידות הפחמיות ברוטנברג, יחידות 2, 3 ו-4, המשרד ישקול לפני ההשבתה אם לאשר, זאת על פי התקדמות הפרויקט.

לקראת ה-1 באוקטובר, מועד ההשבתה הקבוע בהיתר, ביקשה חברת חשמל כי יחידה 2 תושבת ב-1 במארס 2018 ולא ב-1 באוקטובר 2017, אבל המשרד אישר דחייה של חודש אחד בלבד, עד ה-1 בנובמבר. לדברי המשרד, לא תהיה תוספת זיהום אוויר כתוצאה משינוי זה, ביחס לתכנית ההשבתות המעודכנת, שכן תבוצע השבתה נוספת של יחידה 2 למשך חודש בטווח הזמן שעד להשבתה המלאה.

המשרד מבהיר, כי יוודא עם החברה את עמידתם בתוכנית וכן יבחן אפשרויות להפחתת הפליטה העודפת הנגרמת מהדחיות.

התייחסויות

תגובת חברת חשמל: "התקבל אישור בכתב מטעם המשרד להגנת הסביבה לדחיית מועד השבתת יחידה 2 להפחתת פליטות בתחנת הכח רוטנברג. בשלב זה התקבל אישור המשרד לדחיית מועד ההשבתה עד ליום 01.11.2017 , בעוד שבקשת החברה הייתה לדחיית מועד השבתת היחידה ליום 01.03.2018. הדחייה אושרה נוכח הסיכון לאספקת החשמל למשק ולאור, בין היתר, התקלה הבלתי צפויה שהתרחשה בעת ביצוע עבודות תחזוקה מתוכננות באסדת הגז הטבעי "תמר" אשר הביאה להפסקה מוחלטת של אספקת הגז הטבעי למדינת ישראל והשימוש המוגבר בפחם ובדלקים חלופיים לייצור חשמל ובתעשייה."

----------------

קישורים רלוונטיים:

  1. הושבתה יחידה מספר 1 בתחנת הכוח באשקלון, 19.03.2017
  2. סיבוב פרסה | המשרד להגנ"ס מאשר דחייה בהתקנת הסולקנים באשקלון,17.01.2017
  3. המשרד להגנ"ס לא מאשר להאריך את התקנת הסולקנים בתחנת הכח באשקלון, 29.12.2016
  4. שטייניץ חושף כיצד יוחלפו היחידות הפחמיות בחדרה, 18.12.2016
  5. שר האנרגיה לתושבי אשקלון: "על חברת החשמל לסיים את התקנת הסולקנים מהר", 29.12.2015
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: