הנחיות לדיגום ובדיקה של פסולת מסוכנת
ההנחיות מפרטות כיצד לבצע דיגום מייצג בהתייחס לסוג הפסולת ואופן אחסונה והן מפרטות אילו בדיקות מעבדה יש לבצע
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/8/2018

כחצי שנה לאחר פרסום טיוטת הנחיות לדיגום ובדיקת פסולת מסוכנת להערות הציבור, מפרסם המשרד להגנת הסביבה את הנוסח הסופי של המסמך, המשמש כהנחיות המשלימות את המדריך לסיווג פסולת מסוכנת ע"פ קטלוג הפסולות האירופי בנוגע לאופן לקיחת דיגום מייצג, הכנת הדגימה וביצוע האנליזה המתאימה.

ההנחיות מפרטות כיצד לבצע דיגום מייצג בהתייחס לסוג הפסולת ואופן אחסונה והן מפרטות אילו בדיקות מעבדה יש לבצע. המסמך מדגיש כי דיגומים ותוצאות בדיקות מעבדה שייעשו לצורך סיווג פסולות לפי ההנחיות יוכלו לשמש גם לקביעת יעד הטיפול בפסולת ולבדיקת התאמה למתקני טיפול.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. טיוטת הנחיות לדיגום ובדיקה של פסולת מסוכנת, 04.01.2018
 2. חדש: מדריך לסיווג פסולת מסוכנת, 15.10.2017
 3. יצוא פסולת מסוכנת ללא פיקוח מחירים רק ב-2017, 04.06.2015
 4. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

הכנת תוכנית דיגום

ההנחיות החדשות נועדו לדיגום פסולת מסוגים שונים ב-3 רמות וודאות שונות:

 1. פסולת שהרכבה ותכונותיה ידועים ברמת ודאות גבוהה – פסולת שאופן היווצרותה ידוע, פסולת המאוחסנת באריזה שרשום עליה שם החומר או פרטים המעידים על תכונות החומר, פסולת שיש לגביה "הצהרת יצרן" המעידה על מקור הפסולת ותהליכי היצור בה נוצרה הפסולת, או שקיים סיווג של זרם פסולת זה מהעבר.
 2. פסולת שהרכבה ותכונותיה ידועים חלקית – פסולת שיש חשד או ספק לגבי זהותה או הרכבה, אולם ניתן לקבל מידע חלקי לגבי זהותה והרכבה. לדוגמא, פסולת שלאחר סיווגה חלו שינויים בתהליכי היצור, פסולת המאוחסנת במכלים מסומנים, אולם ללא בעלים ברורים ומידע אמין על הרכבה המדוייק.
 3. פסולת שהרכבה או תכונותיה לא ידועים או כמעט לא ידועים – לחומרים אלו יש להתייחס כאל חומרים מסוכנים, אלא אם הוכח שאינם כאלו. כמו חביות שנשטפו לחוף או מיכלים שנמצאו בצד הדרך ללא פרטים מזהים.

רמת הוודאות והיקף המידע אודות הפסולת הנדרשת בדיגום משמעותיים להכנת תכנית דיגום מתאימה, זיהוי ראשוני של מאפייני סיכון, בחירת הפרמטרים לדיגום ואנליזה. למשל כאשר קיימת פסולת שהרכבה ידוע ברמת וודאות גבוהה ומטרת הדיגום היא לסווג את הפסולת, ניתן למקד את בדיקות המעבדה עבור מספר פרמטרים בודדים ובכך לבצע דיגום ובדיקות יעילים וחסכוניים, בהתאם למדריך סיווג פסולות על פי הקטלוג האירופי.

לרוב איסוף מידע ונתונים אודות הפסולת הנדרשת בדיגום, יעלה את רמת הוודאות לגבי הרכבה ויצמצם את הבדיקות הנדרשות.

דיגום מייצג

ההנחיות מציינות כי החל מה-1 בינואר 2020 דיגום פסולת מסוכנת יעשה רק ידי על חברת דיגום או מעבדה המוסמכים לביצוע דיגום ע"י הרשות להסמכת מעבדות. בעת דיגום הפסולת יש לוודא כי הדיגום מייצג את כל הפסולת הנדגמת, במיוחד במקרים בהם הפסולת אינה הומוגנית. ההנחיות כוללות את אופן ביצוע הדיגום לזרמי הפסולת השונים:

 • דיגום חטף, דיגום  מורכב ודיגום מייצג
 • דיגום בערמות
 • דיגום באריזות
 • דיגום מייצג לסיווג פסולת תהליכית (מייצור שוטף)

נושאים נוספים המפורטים במסמך ההנחיות:

 • הכנת תוכנית דיגום
 • לקיחת דיגום מייצג
 • ביצוע בדיקת מעבדה
 • בטיחות
 • דו"ח בדיקת פסולת (דיגום ואנליזה)

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת, 08.2018, המשרד להגנ"ס
 2. מדריך לסיווג פסולת מסוכנת, המשרד להגנ"ס 2017 [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה