עיריית חיפה ועמותת צלול פרשו מהוועדה לבחינת חלופות ליבוא אמוניה
במכתב ההתפטרות הם מציינים, כי הוועדה אינה מתנהלת כראוי ואינה מאפשרת קבלת מידע מלא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/11/2017

חודש לאחר מינוי ועדה מיוחדת שאמורה לבחון את החלופות ליבוא אמוניה, הודיעו היום נציגי עיריית חיפה ועמותת "צלול", כי הם מתפטרים מהוועדה. במכתב ששלחו ליו"ר הוועדה, איתן בן דוד, הם מציינים, כי הסיבה להתפטרותם נובעת מדרך התנהלות הוועדה. לטענתם הוועדה אינה מתנהלת ואינה מקיימת את דיוניה לפי כתב המינוי שניתן לה ע"י ראש הממשלה.

עיריית חיפה פרשה מהוועדה שהיא עצמה יזמה

את הקמת הועדה יזמה לא אחרת מאשר עיריית חיפה – לפני כחודש, כאשר הציעה להקים ועדה אובייקטיבית שתבחן פעם נוספת את החלופות ליבוא אמוניה בטווח הקצר, הפעם תוך התמקדות בהיבטים הביטחוניים. בהצעתה המקורית, התחייבה העיריה לקבל את מסקנות הועדה.

אלא שלפני כשבועיים וחצי דיווחנו כי ביה"ד לעבודה אישר את סגירת מפעל חיפה כימיקלים בצפון בשל סירובם של עיריית חיפה וחיפה כימיקלים להתחייב לקבל מראש את מסקנות ועדת המומחים לבחירת החלופה הבטוחה ליבוא אמוניה. עיריית חיפה, שכאמור יזמה את הרעיון להקמת הועדה והתחייבה בתחילה לקבל את מסקנות הוועדה, שינתה את דעתה בשל הרכב נציגי הועדה והוספת נציג של פיקוד העורף לצוות הועדה, שלא היה לרוחה.

כעת, העיריה פורשת מהועדה, ובמידה והחלטתה סופית, נסגרת הדלת על נתיב אפשרי לפתרון בעיית יבוא האמוניה.

הסיבות לפרישת העיריה ועמותת צלול מהוועדה

עיריית חיפה ועמותת צלול ציינו, כי הוועדה אינה פועלת בהתאם למטרות והמהות שלשמן מונתה וכי נמנעת מחברי הוועדה האפשרות לקבל חוות דעת ותרחישים מגורמים שהינם קריטיים לגיבוש המלצות ומסקנות הוועדה. כמו כן לטענתם נמנעת מהם קבלת דו"ח סיכונים בינלאומי של חברת D.N.V (מהחברות המובילות בעולם בניהול סיכונים).

לטענתם, מאחר ולא התקבלו תמלילים מפורטים של כל דיוני הועדה, נראה כאילו הוועדה קבעה את מסקנותיה עוד בטרם נתכנסה. בסיפא של מכתב ההתפטרות, נכתב "אי מתן האפשרות לקבלת והצגת המידע המלא והמקיף בפני חברי הוועדה, עלול להביא לקבלת החלטות שגויות שתוצאתן סיכון חיי אדם ופגיעה בבטיחות ובטחון הציבור".

--------------

קישורים רלוונטיים:

  1. ביה"ד לעבודה אישר את סגירת מפעל חיפה כימיקלים בצפון, 13.11.2017
  2. צוות מומחים נוסף מונה לבחירת החלופה הבטוחה ליבוא אמוניה, 26.10.2017
  3. יהב מציע כי צוות מומחים בלתי תלוי יבחר את החלופה ליבוא אמוניה, 26.09.2017
  4. "אם עיריית חיפה הייתה יודעת שניתן לקבל החלטה בלעדיה היא הייתה כבר מגיעה להסכמה", 14.09.2017
  5. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot