עיריית חיפה לביהמ"ש העליון: ליישם מיד את חלופת האיזוטנקים
עיריית חיפה מבקשת שלא לאשר מילוי מכל האמוניה, וטוענת כי עמדת המדינה מזגזגת וכל מטרתה להמשיך ולדחות את הקץ. המדינה: יש לאשר את מילוי המכל כדי שהמשק יוכל להתארגן
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/5/2017

לקראת הדיון בביהמ"ש העליון בו הוא צפוי להכריע האם לאפשר מילוי מכל האמוניה מבקשת עיריית חיפה מביהמ"ש שלא לאפשר כניסת אניית אמוניה או מילוי המכל בכל דרך אחרת ולהורות על יישומה המיידי של חלופת האיזוטנקים.

עיריית חיפה מבססת את עמדתה, שהוגשה לביהמ"ש העליון בסוף שבוע שעבר, על שני נימוקים: האחד - למיכל האמוניה אין היתר בנייה ופעילותו מסוכנת. השני - חיפה כימיקלים והמדינה לא מילאו אחר דרישות ביהמ"ש.

מנגד, המדינה טוענת, כי בשל הצורך בתקופת התארגנות למשק ולתעשיית הדשנים, יש לאשר את מילוי המכל בכפוף למספר תנאים.

עמדת עיריית חיפה

לטענת עיריית חיפה, פעילות מערך האמוניה מתבצעת בניגוד לחוק התכנון והבניה, ולכן לא ניתן לעשות שימוש במיכל האמוניה, שהוא מבנה בלתי חוקי והשימוש בו מהווה עבירה. בנוסף טוענת העירייה, כי המכל מסוכן, כפי שקבע המשרד להגנ"ס במסגרת הליך שימוע שקיים לחיפה כימיקלים, ולכן לא יוכל לחדש את היתר הרעלים למערך יבוא האמוניה.

בנוסף טוענת עיריית חיפה, כי חיפה כימיקלים והמדינה אינם עומדים בדרישות ביהמ"ש כפי שנקבעו בהחלטתו מה-13 באפריל, בין היתר בשל אי הצגת תוכנית לריקון המכל. לכן לא ניתן לקבל את אישור ביהמ"ש להכנסת אניית אמוניה.

"עמדת המדינה מזגזגת. המדינה מסרבת להתייחס לעניין מסוכנות המכל וכל מטרתה להמשיך ולדחות את הקץ לטווח ארוך וממושך, עד שיוקם מפעל ליצור אמוניה בדרום.

זהו דפוס התנהלותן העקבי של המדינה ושל חיפה כימיקלים בכל הנוגע לטיפול בסוגית מערך האמוניה, שהתאפיין בסחבת, התחמקות, חוסר התמודדות וגרירת רגלים מכוונת והוא שהביא למצב הנוכחי. לכן על ביהמ"ש לחייב את המדינה לעמוד במסגרות הזמן שנקבעו בהחלטתו להשלמת היערכות המדינה ולסיום הסאגה הבלתי נגמרת בנושא".

חלופת האיזוטנקים

לטענת עיריית חיפה, פתרון האיזוטנקים היא חלופה ישימה ופרקטית שיכולה לתת מענה למילוי צרכי המשק כולל חיפה כימיקלים ותעשיית הדשנים. למרות זאת, טוענת עיריית חיפה, המדינה אינה פועלת בנחישות לקידום החלופה הזו.

עמדת המדינה

המדינה הגיש עמדה מעודכנת (ב-4 במאי), לפיה בשל הצורך בתקופת התארגנות למשק בכלל, ולתעשיית הדשנים בפרט, יש לתת אישור להבאת אוניה – אחת או שתיים עד לסף של 11,000 טון, אך על חיפה כימיקלים להתחייב לעמוד במספר התחייבויות ביניהם העמדת האמוניה לטובת כלל צרכני המשק בטרם היא עושה בה שימוש לצרכיה.

יחד עם זאת מוסיפה המדינה, כי היות והחברה טוענת בהודעתה מה-25 באפריל, כי אינה יכולה לעמוד בתנאי הריקון, המשרד להגנ"ס יהיה מוכן לאשר בקשה להבאת כמות קטנה של אמוניה, בהתאם לקבוע בתנאי היתר הרעלים.

-----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. עמדת המדינה [pdf]
  2. עמדת עיריית חיפה [pdf]

------------

קישורים רלוונטיים:

  1. גזרת האמוניה רותחת: נתניהו, ברוש, ניסנקורן, יהב ונוספים, 27.04.2017
  2. ביהמ"ש העליון מאשר מילוי חד פעמי של מכל האמוניה בחיפה, 18.04.2017
  3. מומחה לניהול סיכונים: "השימוש במכל הקיים הוא בטיחותי ביותר" 06.04.2017
  4. מיכל האמוניה | אסון קטסטרופלי או סיכון סביר? 01.02.2017
  5. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot