דמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2018 נחשפים
תאגיד המיחזור 'תמיר' פרסם את המחירון החדש לשנת 2018. באילו זרמי פסולת חלה עלייה ובאילו ירידה?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 21/12/2017

כבכל שנה, לקראת שנת 2018 פרסם תאגיד המיחזור לפסולת אריזות 'תמיר' את המחירון החדש של תעריפי הטיפול לזרמי פסולת האריזות השונים, לפיו ישלמו היצרנים והיבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים את חלקם היחסי במימוש יעדי המיחזור של חוק האריזות.

המחירון מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה טרם פרסומו. דמי הטיפול משמשים בין השאר למימון הפעילות של תמיר הכוללת הצבת פחים כתומים ברשויות המקומיות, איסוף טיפול ומיחזור של פסולת האריזות בהתאם ליעדי המיחזור הקבועים בחוק ועוד. על פי הפרסום של תמיר פריסת הפחים הכתומים הגיעה לכ-950 אלף משקי בית, ולפי התכנון בשנת 2018 יתווספו עוד 250 אלף פחים כתומים.

ירידה בדמי טיפול בעץ וקרטוניות שתייה | עלייה במתכת

דמי הטיפול נקבעים לכל סוג פסולת אריזות בנפרד (נייר/פלסטיק/מתכת וכו') כולל הפרדה בין הזרם הביתי (אריזות המגיעות לצרכן הביתי) לזרם המסחרי (אריזות המגיעות לבתי עסק). כאשר כל תעריף אמור לשקלל את העלות הנדרשת לאיסוף ומיחזור אותו זרם ספציפי בהתאם ליעדי המיחזור הקבועים בחוק, יחד עם עלויות רוחביות החלות על כל הזרמים.

במרבית תעריפי דמי הטיפול של סוגי חומרי האריזות השונים לשנת 2018 חלו שינויים קלים בלבד, עד 10%. אך בכל זאת ישנם 3 חומרי אריזות בהם יש שינוי ניכר בתעריף. הראשון הוא התעריף של קרטוניות השתייה בזרם הביתי בו חלה ירידה של כ-30% מ-525 ל-371 ₪ לטון, השני הוא אריזות המתכת בזרם המסחרי בו חלה עלייה של כ-68% מ-31 ₪ לטון ב-2017  ל-52 ₪ לטון ב-2018. החומר השלישי והאחרון בו יש שינוי ניכר הוא פסולת אריזות עץ בו הייתה ירידה של כ-50% גם בזרם הביתי וגם בזרם המסחרי מ-87 ₪ לטון ב-2017 ל-44 ₪ לטון ב-2018.

דמי הטיפול לפי סוג חומר | פסולת אריזות | 2018 | תמיר

בתמיר מסבירים את העלייה בתעריפי הפלסטיק והמתכת בזרם המסחרי בהרחבת מודל התגמול ליצרנים ויבואנים המפרידים פסולת אריזות בתחומם ומוסיפים כי הירידה בתעריפי הקרטוניות שתייה בזרם הביתי נובעת מהחזר עודפי הגבייה בחומר זה משנת .2016

דמי הטיפול בפסולת אריזות

על מנת ללמוד על ההשפעה של השינויים בדמי הטיפול על היבואנים והיצרנים, שוחחנו עם ערן בושארי, מנכ"ל ומייסד חברת "ערנות לסביבה" המלווה יבואנים ויצרנים ביישום חוק האריזות. בושארי הסביר לנו כי אין בשורה של ממש בתעריפי 2018 למעט העובדה שהם מהווים המשך ישיר לתעריפי 2017 ומגלמים עליה זוחלת של התעריפים הרלוונטיים לאריזות מוצרים.

לדבריו, הירידה הגדולה בתעריפי העץ לא תהווה גורם שיקל באופן מהותי על היצרנים והיבואנים כיוון שהחלק היחסי של אריזות העץ מכלל פסולת האריזות המדווחת הוא רק כ-2.5% (בשנת 2016) ואילו הזינוק הגדול בתעריף הנייר והקרטון בזרם המסחרי שבוצע בשנה הקודמת נותר בעינו עם מחיר של כ-150 ₪  לטון כאשר הקרטון מהווה כ-75% מאריזות ההובלה ומעל 50% מכלל הדיווח השנתי. "ליבואנים הוותיקים קשה מאוד להתרגל לגובה התשלום אשר מבחינתם מתגלגל הלאה, ללא יכולת ממשית להשפיע על השיקולים הקובעים את גובה דמי טיפול אלה."

אנחנו נזכיר לכם, כי יבואנים ויצרנים של אריזות ומוצרים ארוזים מחויבים להתקשר עם גוף מוכר ליישום חוק האריזות, כאשר כיום יש רק גוף אחד כזה – 'תמיר' המוגדר כחברה לתועלת הציבור (כלומר, בעלי המניות לא יכולים למשוך רווחים מהחברה). 'תמיר' דואג לאיסוף ומיחזור פסולת אריזות בהתאם ליעדי המיחזור של היבואנים והיצרנים החתומים עמו והם מצדם מממנים את הפעילות באמצעות דמי הטיפול השנתיים שהם משלמים, בגין כל טון אריזות שהם הכניסו לשוק באותה שנה.

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. דמי הטיפול בפסולת אריזות 2017 נחשפים, 22.01.2017
  2. מה עומד מאחורי ההצהרה על פתיחת שוק פסולת האריזות לתחרות? 22.08.2017
  3. הכנסת תחרות לענף פסולת האריזות? המשרד להגנ"ס מתקשה לממש את הצהרותיו, 19.06.2016
  4. ההכרה ב"תמיר" חודשה, האם שוק פסולת האריזות ייפתח לתחרות?30.11.2016
  5. יבואן: אני מעדיף לקחת סיכון פלילי ובלבד שלא לדווח לחוק האריזות, 07.07.2016
  6. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

---------

מסמכים רלוונטיים:

  1. דמי טיפול לפסולת אריזות 2018, תמיר [pdf]
  2. דמי טיפול לפי זרם פסולת לשנת 2017, תמיר [pdf]