התעלמו מצו פינוי החומ"ס, וישלמו כפול - 27 מיליון ₪
4,000 טון פסולת מסוכנת שאוחסנו בצורה פיראטית במשקים חקלאיים, פונו על ידי המדינה לאחר שבעלי הקרקע התעלמו מצו הפינוי. העלות 13.6 מיליון ₪. המשרד להגנ"ס דורש מהאחראים החזר כפול
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/7/2020

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה סיימה לפנות יותר מ־3,800 טונות של חומרים מסוכנים ופסולת חומרים מסוכנים שאוחסנו בצורה פיראטית במשקים חקלאיים במושב גבעתי (בין אשדוד ליבנה) ובמושב גאליה (ליד רחובות).

בשל הסכנה החמורה לציבור ולסביבה המשרד להגנ"ס לקח על עצמו את פעולות הפינוי באמצעות החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה. זאת לאחר שהגורמים האחראים על החזקת החומרים התעלמו מצווי הפינוי שניתנו להם. עלות הפינוי – 13.6 מיליון ₪, אך המשרד להגנ"ס העביר לבעלי המשקים ובעלי החומרים המסוכנים, דרישת תשלום כפולה.


כתבות רלוונטיות:

  1. אלפי טון של חומרים מסוכנים פונו מאתר פיראטי במשק חקלאי, 30/1/2020
  2. קרן הניקיון אישרה 120 מיליון ₪ לפרויקטים בתחום הפסולת, 01/6/2020
  3. קנסות של 1.3 מיליון ₪ על הפרת היתר רעלים, 14/7/2020
  4. מידע נוסף על זיהום קרקע | Infospot

אחסון פיראטי של חומרים מסוכנים, מסרטנים, דליקים

בדצמבר 2018, במהלך סיור פיקוח של איגוד ערים נפת אשקלון, נמצא מצבור של אלפי מכלים שאוחסנו במשק חקלאי במושב גבעתי. מהמכלים נדף ריח חזק וחריף שהעלה חשד לחומרים מסוכנים, ולאחר בדיקה לזיהוי תכולת המכלים, אכן התברר כי מדובר בחומרים מסוכנים, חלקם מסרטנים, חלקם דליקים. בהמשך התגלו חומרים מסוכנים שאוחסנו בצורה פיראטית גם במושב גאליה.

אחסון החומרים נעשה שלא כחוק וללא תשתיות והיתרים מתאימים, תוך סיכון התושבים המתגוררים בסביבה. עקב האחסון הלקוי של החומרים המסוכנים, מצבם הפיזי של המכלים ושלוליות החומר שדלפו מהם, עלה חשד כי החומרים חדרו לקרקע וזיהמו את הקרקע והמים.

המשרד להגנ"ס החל בהליכים כנגד הגורמים האחראים לרבות הוצאת התראות, שימועים והוצאת צווים ובהם דרישה לפינוי ולסילוק החומרים המסוכנים, אך ללא הועיל.

4,000 קוביות פסולת מסוכנת במשק חקלאי

לאחר שבעלי המשקים בהם אוחסנו החומרים לא פינו אותם, לפני מספר חודשים החל המשרד להגנ"ס באמצעות החברה לשירותי איכות הסביבה בפינוי הפסולת המסוכנת. העבודה הסתיימה לאחרונה.

בסך הכול פונו כ־4,000 קוביות המכילות פסולת מסוכנת במשקל כולל של כ־3,800 טונות ממושב גבעתי וכ־100 קוביות ואריזות המכילות פסולת מסוכנת במשקל של כ־30 טונות ממושב גאליה. כל הפסולת פונתה לטיפול באתר הפסולת המסוכנת בנאות חובב.

עלות הפינוי 13.6 מיליון ₪, המשרד דורש סכום כפול

עלות הפינוי הסתכמה בכ־13.6 מיליון ₪ שהגיעו מתקציב קרן הניקיון. אך כאמור המשרד להגנ"ס הודיע כי העביר לבעלי המשקים ובעלי החומרים שסיכנו את הציבור דרישה להחזר עלות כפולה. במקביל, המשטרה הירוקה מנהלת חקירה פלילית נגד הגורמים המעורבים.

התקציב המקורי שאושר לפינוי החומרים המסוכנים עמד על 8.5 מיליון ₪, אך לאחר תחילת העבודות התברר כי העלות גבוהה יותר משום שכמות הפסולת הייתה גדולה מהצפוי וריכוז המזהמים חרג בצורה משמעותית מהבדיקות המדגמיות שבוצעו לפני תחילת העבודות, לצורך הערכת המחיר הראשונית.

בנוסף, ההערכה הראשונית הייתה כי 20% מהפסולת נוזלית וניתנת לשאיבה – דבר שמוזיל את הטיפול באופן משמעותי, אך בפועל רק 4% מהפסולת הייתה ניתנת לשאיבה.

דרישה לטפל בקרקע המזוהמת מדליפת החומ"ס

כמו כן, המשרד להגנת הסביבה מתכוון להוציא בתקופה הקרובה גם הוראות לעניין הטיפול בקרקע המזוהמת במקום, בעקבות דליפת החומרים המסוכנים. דרישות מעין אלה כוללות בדרך כלל ביצוע סקר קרקע המשמש למדידה, מיפוי וזיהוי סוג המזהמים וריכוזם בקרקע ואת הסיכון הנשקף לסביבה ולבריאות הציבור. לאחר מכן, בהתאם לתוצאות סקר הקרקע, נקבעת תוכנית הטיפול בקרקע המזוהמות.

התייחסויות

גילה גמליאל, השרה להגנת הסביבה: "קרקע חקלאית אינה הפקרות! מצב כזה שבו מאחסנים חומרים מסוכנים בסמוך לאוכלוסייה הוא בלתי נתפס, ולכן פעלנו במהירות, והסרנו איום סביבתי חמור של חומרים מסוכנים שהיו עלולים להתלקח ולפלוט מזהמים לאוויר. יצרני פסולת מסוכנת צריכים לקחת אחריות על החומרים שהם מייצרים! המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול כנגד גורמים אשר מסכנים את הציבור והסביבה, ויפעל להעמידם לדין, במטרה לשמור על הסביבה ולהרתיע עבריינים אחרים."


חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: